Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Straatsburg, 15 februari 2011

Commissie verheugd over goedkeuring rechten autobus- en touringcarpassagiers door Europees Parlement

De Europese Commissie verheugt zich erover dat het Europees Parlement vandaag zal instemmen met een verordening betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers. Na de luchtvaart, het spoorvervoer en de scheepvaart worden nu ook in het wegvervoer specifieke rechten toegekend aan passagiers en is het Europees regelgevingskader dat de gebruikers van alle vervoerswijzen beschermt, voltooid. Bus- en touringcarpassagiers, en in het bijzonder passagiers met een handicap en personen met beperkte mobiliteit, genieten voor alle reizen binnen de Europese Unie nieuwe rechten.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie, belast met het vervoersbeleid: "Dankzij deze nieuwe verordening worden de passagiersrechten nu ook ingevoerd in het bus- en touringcarvervoer. Hierdoor krijgen passagiers die over de weg reizen in de hele Unie recht op dezelfde basiskwaliteitsnormen. Door de vaststelling van een verordening inzake de rechten van bus- en touringcarpassagiers gelden de Europese passagiersrechten nu voor alle vervoerswijzen. Op wereldschaal heeft de EU de eerste geïntegreerde ruimte gecreëerd waarin aan passagiers van alle vervoerswijzen bepaalde rechten worden toegekend."

Deze verordening voor autobus- en touringcarpassagiers volgt op de onlangs vastgestelde Verordening (EG) nr. 117/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of de binnenwateren reizen en die in december 2012 in werking treedt.

Nu de EU voor alle vervoerswijzen passagiersrechten heeft vastgesteld, werkt de Commissie aan een mededeling waarin de bescherming van de passagiers in de vervoerssectoren wordt bekeken. In de context van een sterk toenemende intermodaliteit moet die bescherming coherenter en doeltreffender worden gemaakt.

Voor autobus- en touringcardiensten over lange afstand (meer dan 250 km) gelden onder meer de volgende rechten:

 • bescherming van passagiers bij overlijden, letsel of schade door wegongevallen (de in de nationale wetgeving vastgestelde maximale schadevergoeding mag niet lager liggen dan 220 000 euro per passagier en 1 200 per stuk bagage);

 • bescherming van passagiers door onmiddellijke praktische bijstand bij een ongeval (aanbieden van twee hotelovernachtingen voor een bedrag van 80 euro per nacht);

 • gratis aangepaste bijstand voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit in zowel de terminals als aan boord en, indien nodig, gratis vervoer voor hun begeleiders;

 • garantie op terugbetaling of alternatief vervoer bij overboeking, annulering of bij een vertraging van meer dan 120 minuten ten opzichte van de voorziene vertrektijd;

 • passende bijstand (versnaperingen, maaltijden en drank) bij annulering of een vertraging van meer dan 90 minuten op een traject van meer dan drie uur;

 • in dergelijke gevallen zijn wegvervoerders verplicht gestrande passagiers zo nodig twee hotelovernachtingen aan te bieden voor een maximumbedrag van 80 euro per nacht, behoudens bij extreme weeromstandigheden en natuurrampen;

 • terugbetaling van 50% van de ticketprijs bij een vertraging van meer dan 120 minuten ten opzichte van de geplande vertrektijd, annulering van de rit en wanneer de vervoerder de passagiers geen alternatief vervoer of compensatie aanbiedt.

De volgende rechten gelden bovendien voor alle diensten (ook van minder dan 250 km):

 • verbod op - directe of indirecte - discriminatie van passagiers op grond van nationaliteit;

 • verbod op discriminatie van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit en financiële compensatie bij verlies of beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen door een ongeval;

 • minimumregels inzake reisinformatie voor alle passagiers vóór en tijdens de reis, alsook inzake de bekendmaking van algemene informatie over de passagiersrechten in de terminals en op het internet;

 • alle passagiers kunnen een beroep doen op een regeling voor de behandeling van klachten door de vervoerder;

 • in alle lidstaten zien onafhankelijk nationale instanties toe op de toepassing van de verordening. Indien nodig kunnen zij boetes opleggen.

Volgende stappen

Na de stemming van vandaag in het Europese Parlement en de bekrachtiging door de Raad op 21 januari 2011 wordt de verordening morgen formeel vastgesteld. De tekst verschijnt wellicht nog voor de zomer in het Publicatieblad en treedt twee jaar na de publicatiedatum in werking.


Side Bar