Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbūra, 2011. gada 15. februāris

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta lēmumu apstiprināt autobusu pasažieru tiesības

Eiropas Komisija ir gandarīta, ka pēc sarežģītas apspriešanas Eiropas Parlaments šodien ir atbalstījis regulu par autobusu pasažieru tiesībām. Pēc gaisa, dzelzceļa un ūdens transporta tagad arī uz sauszemes transportu attieksies konkrēts pasažieru tiesību kopums, tādējādi ES līmenī pilnveidojot tiesisko regulējumu visu transporta veidu lietotājiem. Autobusu pasažieri, jo īpaši invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, varēs izmantot jaunās tiesības, kas sniegs tiem aizsardzību, ceļojot Eiropas Savienībā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kura pārziņā ir transporta jautājumi, teica: Pateicoties šai jaunajai regulai, pasažieru tiesības tiks attiecinātas arī uz autobusu transportu. Sauszemes transporta pasažieriem tiks nodrošināti vienādi pakalpojumu kvalitātes pamatstandarti neatkarīgi no tā, kur un kā viņi ceļo Savienībā. Pieņemot regulu par autobusu pasažieru tiesībām, Eiropas Savienībā pasažieru aizsardzība tagad attieksies uz visiem transporta veidiem. Esmu ļoti gandarīts, ka ES ir izveidojusi pasaulē pirmo integrēto telpu visu transporta veidu pasažieru tiesībām.

Regula par autobusu pasažieru tiesībām tika pieņemta drīz pēc tam, kad tika pieņemta Regula 1177/2010 par jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta pasažieru tiesībām, kura stāsies spēkā 2012. gada decembrī.

Tagad, kad uz visiem transporta veidiem attiecas ES tiesību akti pasažieru tiesību jomā, Komisija sagatavos paziņojumu par pasažieru aizsardzības iezīmēm visās transporta nozarēs, lai uzlabotu to konsekvenci un efektivitāti arvien pieaugošu intermodālo pārvadājumu apstākļos.

Jaunās tiesības, kas piemērojamas tālsatiksmes pakalpojumiem (t. i., vairāk par 250 km), cita starpā ietver:

 • pasažieru aizsardzību nāves, savainojuma, zaudējumu vai kaitējuma gadījumā, ko izraisa ceļu satiksmes negadījumi (valsts tiesību aktos nevar noteikt maksimālo summu, kas ir mazāka par EUR 220 000 vienam pasažierim un EUR 1200 par bagāžas vienību),

 • pasažieru aizsardzību saistībā ar neatliekamām praktiskām vajadzībām, ja noticis negadījums (ar iespēju piedāvāt izmitināšanu viesnīcā līdz divām naktīm par kopējo summu EUR 80 par nakti),

 • īpašu bezmaksas palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gan terminālos, gan autobusos un nepieciešamības gadījumā viņu pavadoņu bezmaksas pārvadāšanu,

 • atlīdzības vai maršruta maiņas garantiju pārpildīta reisa vai atcelšanas gadījumā vai pēc plānotā izbraukšanas laika kavējuma par vairāk nekā 120 minūtēm,

 • atbilstošu palīdzību (uzkodas, ēdināšana un atspirdzinājumi) reisa atcelšanas gadījumos vai pēc kavējuma par vairāk nekā 90 minūtēm, ja brauciens pārsniedz trīs stundas,

 • jo īpaši pārvadātāju pienākumu, ja nepieciešams, minētajos gadījumos nodrošināt nepārvadāto pasažieru izmitināšanu viesnīcā divas naktis par maksimālo summu EUR 80 par nakti, izņemot bargu laika apstākļu vai lielu dabas katastrofu gadījumā,

 • kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas pēc plānotā izbraukšanas laika kavējuma par vairāk nekā 120 minūtēm, reisa atcelšanas un tad, ja pārvadātājs nepiedāvā pasažierim maršruta maiņu vai atlīdzību.

Turklāt šādas tiesības būs piemērojamas visiem pakalpojumiem (vairāk vai mazāk par 250 km):

 • pasažieru nediskriminēšana tieši vai netieši tautības dēļ,

 • nediskriminējoša attieksme pret invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī finansiāla kompensācija par viņu pārvietošanās palīglīdzekļu zaudēšanu vai bojājumu negadījumā,

 • minimālie noteikumi par ceļošanas informāciju, kas sniedzama visiem pasažieriem pirms reisa un tā laikā, kā arī vispārējas informācijas sniegšana par pasažieru tiesībām terminālos un tiešsaistē,

 • pārvadātāju nodrošinātie sūdzību izskatīšanas mehānismi pieejami visiem pasažieriem,

 • neatkarīgas valsts struktūras katrā dalībvalstī, kuras ir pilnvarotas izpildīt regulu un attiecīgā gadījumā piemērot sodu.

Turpmākie pasākumi

Pēc šodienas balsojuma Eiropas Parlamentā un Padomes apstiprinājuma 2011. gada 31. janvārī regula rīt tiks oficiāli pieņemta. To paredzēts publicēt līdz vasarai. Paredzēts, ka regulu sāks piemērot divus gadus pēc tās publicēšanas.


Side Bar