Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbūras, 2011 m. vasario 15 d.

Komisija palankiai vertina Europos Parlamento pritarimą miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisėms

Europos Komisija palankiai vertina šios dienos balsavimo Europos Parlamente rezultatus – po sudėtingų derybų pritarta reglamentui dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių. Dabar specialiu teisių rinkiniu visoje ES bus užtikrinamos ne tik lėktuvų, traukinių bei vandens transporto keleivių, bet ir kelių transporto keleivių teisės – taip bus baigta rengti visų rūšių transporto keleiviams skirta ES teisinė sistema. Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams, visų pirma neįgaliems ir riboto judumo asmenims, bus suteikta naujų teisių, kuriomis bus užtikrinta jų kaip keleivių gerovė visoje Europos Sąjungoje.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šiuo nauju reglamentu bus užtikrintos ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Kelių transporto keleiviai visoje Sąjungoje bus aptarnaujami laikantis vienodų pagrindinių kokybės standartų. Priėmus reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių bus užtikrintos visų rūšių transporto keleivių teisės. Labai džiaugiuosi, kad ES pirmoji pasaulyje sukūrė integruotą erdvę, kurioje užtikrinamos visų rūšių transporto keleivių teisės.“

Reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių priimamas po neseniai priimto Reglamento Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, įsigaliosiančio 2012 m. gruodžio mėn.

Kadangi jau priimti visų rūšių transportui taikytini ES teisės aktai dėl keleivių teisių, Komisija parengs komunikatą, kuriame apžvelgs keleivių apsaugos elementus visuose transporto sektoriuose, kad būtų galima juos labiau suderinti ir didinti jų veiksmingumą, atsižvelgiant į vis didėjantį įvairiarūšio vežimo mastą.

Tolimojo vežimo (t. y. ilgesniems nei 250 km maršrutams) paslaugoms, be kita ko, taikomos tokios naujos teisės:

 • keleivių apsauga mirties, traumos, nuostolių ar žalos, kurie yra eismo nelaimės pasekmė, atveju (nacionalinėje teisėje negali būti nustatyta mažesnė kaip 220 000 EUR suma už vieną keleivį ir 1 200 EUR suma už bagažo vienetą);

 • keleivių apsauga, susijusi su skubiais keleivių praktiniais poreikiais nelaimės atveju (galimybė pasiūlyti ne daugiau kaip dvi nakvynes viešbutyje, kai bendra nakvynės kaina yra 80 EUR už naktį);

 • speciali nemokama pagalba neįgaliems ir riboto judumo asmenims stotyse ir transporto priemonėse ir, jei būtina, nemokamas lydinčiųjų asmenų vežimas;

 • galimybė pasirinkti piniginę kompensaciją arba kelionę kitu maršrutu, jei parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, reisas atšaukiamas arba vėluojama išvykti daugiau kaip 120 min. nuo numatyto išvykimo laiko;

 • tinkama pagalba (užkandžiai, patiekalai ir gaivieji gėrimai), jeigu kelionė, kurios trukmė viršija tris valandas, atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau kaip 90 min.;

 • t. y., susidarius tokioms aplinkybėms, vežėjai įpareigojami, jeigu būtina, į paskirties vietą nenuvežtiems keleiviams užtikrinti dvi nakvynes viešbutyje už ne didesnę kaip 80 EUR kainą už naktį, išskyrus atvejus, kai paslauga nesuteikiama dėl sudėtingų oro sąlygų ir gaivalinių nelaimių;

 • 50 proc. bilieto kainos sudaranti kompensacija, jeigu išvykti vėluojama daugiau kaip 120 min. nuo numatyto išvykimo laiko, jeigu kelionė atšaukiama ir jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviams keliauti kitu maršrutu arba grąžinti pinigus.

Be to, teikiant visas paslaugas (kai atstumas ilgesnis arba trumpesnis kaip 250 km) privaloma:

 • laikytis keleivių nediskriminavimo (tiesioginio ar netiesioginio) dėl pilietybės teisės;

 • laikytis neįgalių arba riboto judumo asmenų nediskriminavimo teisės, taip pat teisės į piniginę kompensaciją už eismo nelaimės atveju prarastą ar sugadintą judėjimo įrangą;

 • laikytis pagrindinių visų keleivių informavimo prieš kelionę ir jos metu taisyklių, taip pat teikti bendrąją informaciją apie jų teises stotyse ir internete;

 • užtikrinti, kad vežėjai būtų įsivedę visiems keleiviams prieinamą skundų nagrinėjimo tvarką;

 • visose valstybėse narėse turi būti įsteigtos nepriklausomos nacionalinės institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti šį reglamentą ir, kai būtina, skirti baudas.

Tolesni veiksmai

Kadangi Europos Parlamentas balsavo už reglamentą šiandien, Taryba jį patvirtino 2011 m. sausio 31 d., reglamentas bus oficialiai priimtas rytoj. Tikimasi, kad jis bus paskelbtas iki vasaros. Reglamentas turi įsigalioti praėjus dvejiems metams po jo paskelbimo.


Side Bar