Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg, 2011. február 15

A Bizottság üdvözli az autóbusszal utazók jogairól szóló rendelkezések Európai Parlament általi jóváhagyását

Az Európai Bizottság örömmel nyugtázza, hogy az Európai Parlament – hosszú és nehéz tárgyalások után – a mai napon megszavazta az autóbusszal utazók jogairól szóló rendeletet. A légi-, vasúti és vízi közlekedés után hamarosan a közúti személyszállítás tekintetében is specifikus szabályok rögzítik az utasok jogait, és ezáltal valamennyi közlekedési eszköz használói számára uniós szintű jogi keret jön létre. A városi és távolsági autóbuszokon utazókat – különös tekintettel a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott személyekre – ezentúl olyan jogok illetik meg, amelyek védelmet biztosítanak számukra, bármerre utazzanak is az Európai Unión belül.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke és közlekedésért felelős biztos így nyilatkozott: „Ennek az új rendeletnek köszönhetően az utasok az autóbusszal történő közlekedés során is élhetnek majd jogaikkal. A jövőben a közúti személyszállítás során egységes minőségi előírásokon alapuló szolgáltatások illetik meg az utasokat az Európai Unión belül, függetlenül attól, hogy hol és hogyan utaznak. Az autóbusszal utazók jogainak elfogadásával az uniós utasvédelem immár valamennyi közlekedési módra kiterjed. Nagy megelégedésemre szolgál, hogy az EU létrehozta a világ első olyan integrált utasjogi térségét, amely az összes közlekedési eszköz esetében érvényes.”

Az autóbuszon utazók jogairól szóló rendelet elfogadására nem sokkal a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet elfogadása után kerül sor, amely 2012 decemberében lép majd hatályba.

Miután immár valamennyi közlekedési mód tekintetében sikerült kidolgozni az utasok jogairól szóló uniós szabályokat, a Bizottság közleményt készít majd, amely az összes közlekedési ágazatban felülvizsgálja az utasvédelem jellemzőit, hogy ezáltal azok következetesebbé és hatékonyabbá váljanak, tekintettel az intermodális közlekedés egyre növekvő mértékére.

A távolsági (azaz a 250 km-t meghaladó) szolgáltatások esetében érvényes új jogok közé tartoznak többek között a következők:

 • az utasok védelme közúti baleset során bekövetkező halál, sérülés, tárgyi veszteség vagy anyagi kár esetén (a nemzeti jogszabály a kártérítés felső határát nem határozhatja meg utasonként 220 000 eurónál, poggyászonként pedig 1 200 eurónál alacsonyabb összegben),

 • az utasok védelme a baleset következtében felmerülő azonnali gyakorlati szükségleteik kielégítése tekintetében (ideértve a legfeljebb két éjszakára szóló, a 80 euró/éj összeget meg nem haladó szállodai elhelyezés biztosításának lehetőségét),

 • díjtalanul igénybe vehető speciális szolgáltatás nyújtása a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott személyek számára a terminálokon és a jármű fedélzetén egyaránt, valamint szükség esetén a kísérők díjtalan szállítása,

 • visszatérítési, illetve útvonal-módosítási garancia túlfoglalás, járattörlés vagy a tervezett indulási időtől számított 120 percnél hosszabb késés esetén,

 • megfelelő ellátás (hideg vagy meleg étel, üdítő) biztosítása járattörlés, illetve a három óra menetidőnél hosszabb utazások tekintetében a 90 percet meghaladó késés esetén,

 • különösképpen az ilyen esetekben a fuvarozó köteles szükség esetén két éjszakai szállodai elhelyezést biztosítani a várakozni kényszerülő utasok számára legfeljebb 80 euró/éj összegben, a szélsőséges időjárási körülmények és súlyos természeti csapások kivételével,

 • a tervezett indulási időtől számított 120 percet meghaladó késés esetén, vagy amennyiben a járatot törlik és a fuvarozó sem útvonal-módosítást, sem visszatérítést nem tud felajánlani, az utast a jegyár 50%-ának megfelelő kártérítés illeti meg,

Továbbá valamennyi (250 km-nél hosszabb, illetve rövidebb) szolgáltatás tekintetében a következő jogok érvényesek:

 • az utasokat sem közvetlen, sem közvetett módon nem érheti hátrányos megkülönböztetés a nemzetiségük alapján,

 • hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód a fogyatékossággal élő vagy mozgáskorlátozott személyekkel szemben, valamint anyagi kártérítés a baleset során megsemmisülő vagy károsodó, mozgást segítő eszközeik után,

 • minimumszabályok az utasoknak az utazás előtt és közben nyújtandó tájékoztatásról, valamint a terminálokon és online hozzáférhető általános információk az utasok jogairól,

 • a fuvarozó által valamennyi utas számára biztosított panaszkezelési mechanizmusok,

 • független nemzeti szervek felállítása minden egyes tagállamban, amelyek hatáskörrel rendelkeznek a rendelet betartatására és adott esetben bírságok kiszabására.

A következő lépések

Miután a rendeletet az Európai Parlament a mai napon megszavazta, a Tanács pedig 2011 januárjában jóváhagyta, az holnap hivatalosan is elfogadásra kerül. A közzététele ez év nyara előtt várható. A rendelet a közzétételt követően két évvel lép majd hatályba.


Side Bar