Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg 15. helmikuuta 2011

Komissio sai ehdottamilleen linja-automatkustajien oikeuksille Euroopan parlamentin hyväksynnän

Euroopan komissio sai tänään pitkien neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentin hyväksynnän linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalle asetukselle. Ilma-, raide- ja vesiliikenteen ohella matkustajilla on jatkossa myös tieliikenteessä selkeästi määritetyt oikeudet. EU-lainsäädännön piirissä ovat nyt kaikkien eri liikennemuotojen käyttäjät. Linja-autoliikenteen matkustajilla ja erityisesti vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla matkustajilla on tästä lähtien suojanaan uusia oikeuksia koko Euroopan unionin alueella.

”Tämä asetus antaa linja-autoliikenteen matkustajille uusia oikeuksia, ja he voivat edellyttää palveluntarjoajien noudattavan toiminnassaan samoja perustason laatustandardeja kaikkialla unionissa. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen hyväksymisen jälkeen kaikkien liikennemuotojen matkustajat hyötyvät heidän asemaansa suojaavista EU:n säännöksistä. Olen erittäin tyytyväinen, että EU on perustanut maailman ensimmäisen alueen, jolla kaikkien liikennemuotojen matkustajilla on yhtenäiset oikeudet”, liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas sanoi.

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista annettu asetus on jatkoa meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksista vastikään annetulle asetukselle 1177/2010, joka tulee voimaan joulukuussa 2012.

EU:ssa on nyt annettu säädökset kaikkien liikennemuotojen matkustajien oikeuksista. Komissio laatii seuraavaksi tiedonannon, jossa tarkastellaan matkustajien suojaa liikenteen kaikilla aloilla. Tarkoitus on tehostaa ja johdonmukaistaa matkustajia suojaavia säännöksiä, koska eri kulkumuotojen yhdistely (intermodaalinen liikenne) yleistyy koko ajan.

Kaukoliikenteessä eli yli 250 kilometrin matkoilla matkustajilla on muun muassa seuraavat uudet oikeudet:

 • kuolemantapauksesta, henkilövahingosta sekä matkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta tieliikenneonnettomuuksien yhteydessä maksettavan korvauksen on kansallisessa lainsäädännössä oltava vähintään 220 000 euroa matkustajaa ja 1 200 euroa matkatavarakollia kohti

 • liikenteenharjoittajan on autettava matkustajaa välittömästi onnettomuuden jälkeen muun muassa tarjoamalla tarvittaessa hotellimajoitus yhdeksi tai kahdeksi yöksi (enimmäiskorvaus 80 euroa yöltä)

 • vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille on annettava maksutonta erityisapua sekä liikenneterminaaleissa että ajoneuvoissa, ja heidän mahdolliset saattajansa on kuljetettava ilmaiseksi

 • liikenteenharjoittajan on reititettävä matkustaja uudelleen tai maksettava lipun hinta takaisin, jos ajoneuvossa ei ole matkustajalle paikkaa ylivarausten takia tai jos aikataulun mukainen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia

 • liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille ilmaiseksi riittävät välipalat, ateriat ja virvokkeet, jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävä matka peruuntuu kokonaan tai viivästyy yli puolitoista tuntia

 • liikenteenharjoittajan on myös tarvittaessa tarjottava matkustajille enintään 80 euroa yöltä maksava hotellimajoitus yhdeksi tai kahdeksi yöksi, paitsi jos matka viivästyy tai peruuntuu ankarien sääolosuhteiden tai luonnonkatastrofien vuoksi

 • liikenteenharjoittajan on lisäksi maksettava matkustajalle ylimääräisenä korvauksena 50 prosenttia lipun hinnasta, jos matka peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia eikä liikenteenharjoittaja anna matkustajan valita uudelleenreititystä tai lipun hinnan palautusta.

Lisäksi kaikkiin palveluihin sisältyvät seuraavat oikeudet matkan pituudesta riippumatta:

 • matkustajia ei saa suoraan eikä välillisesti syrjiä kansallisuuden perusteella

 • vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä on kohdeltava syrjimättömästi, ja heidän liikunta-apuvälineidensä katoamisesta tai vaurioitumisesta onnettomuuden yhteydessä on maksettava taloudellinen korvaus

 • kaikille matkustajille on ennen matkaa ja matkan aikana annettava tietyt vähimmäistason matkatiedot sekä yleisiä tietoja heidän oikeuksistaan liikenneterminaaleissa ja internetissä

 • liikenteenharjoittajien on perustettava kaikkia matkustajia varten valitustenkäsittelymenettely

 • jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava riippumaton kansallinen elin, joka valvoo asetuksen soveltamista ja määrää tarvittaessa rangaistuksia.

Tulevat toimet

Neuvosto hyväksyi asetuksen 31. tammikuuta 2011. Euroopan parlamentin hyväksyttyä sen tämänpäiväisessä äänestyksessä asetus annetaan virallisesti huomenna. Asetus on tarkoitus julkaista ennen kesää. Se tulee voimaan kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Side Bar