Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg, 15. februar 2011

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet vedtager regler for buspassagerers rettigheder

Europa-Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag, efter vanskelige forhandlinger, stemmer for en forordning om buspassagerers rettigheder. Efter luft-, jernbane- og søtransporten vil nu også transport ad landevej blive omfattet af særlige passagerrettigheder, så der opnås komplette regler for brugere af alle transportformer på EU-plan. Passagerer ved sørejser og rejser på indre vandveje, navnlig handicappede og bevægelseshæmmede, vil få nye rettigheder, som vil beskytte dem i forbindelse med rejser overalt i Den Europæiske Union.

Siim Kallas, som er næstformand i Kommissionen med ansvar for transport, udtaler: "Med denne nye forordning udvides passagerrettighederne til også at gælde ved bustransport. Passagerer, som rejser med bus, vil opnå de samme grundlæggende standardydelser, uanset hvor og hvordan de rejser i EU. Med vedtagelsen af en forordning om rettigheder for buspassagerer vil EU's passagerbeskyttelse nu omfatte alle transportformer. Jeg er meget tilfreds med, at EU har etableret verdens første integrerede område for passagerrettigheder i forbindelse med alle transportformer."

Vedtagelsen af forordningen om buspassagerers rettigheder følger umiddelbart efter vedtagelsen af forordning 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje, som træder i kraft i december 2012.

Nu hvor EU-reglerne om passagerrettigheder omfatter alle transportformer, vil Kommissionen udarbejde en meddelelse, der gennemgår passagerbeskyttelsen inden for alle transportsektorer for at gøre den mere ensartet og effektiv som led i en stadigt voksende intermodal transport.

Blandt de nye rettigheder i forbindelse med kørsel over lange afstande (dvs. mere end 250 km) skal nævnes følgende:

 • passagerbeskyttelse i tilfælde af dødsfald, personskade, tab eller materielle skader som følge af busulykker (national lov kan ikke fastsætte et maksimumbeløb på under 220 000 EUR pr. passager og 1 200 EUR pr. styk bagage)

 • passagerbeskyttelse med hensyn til umiddelbare praktiske behov i tilfælde af en ulykke (med mulighed for at tilbyde op til to nætters indkvartering på hotel til et samlet beløb på 80 EUR pr. overnatning)

 • særlig, gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede både ved terminaler og i busser og, om nødvendigt, gratis befordring af ledsagere

 • garanti for tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbookning eller aflysning, eller hvis afrejsen forsinkes mere end 120 minutter i forhold til det forventede afgangstidspunkt

 • passende assistance (snacks, måltider og forfriskninger), hvis rejsen bliver aflyst, eller hvis den forsinkes mere end 90 minutter, når der er tale om en rejse på over tre timer

 • i disse tilfælde er transportørerne forpligtede til om nødvendigt at tilbyde strandede passagerer to nætters indkvartering på hotel til et beløb på højst 80 EUR pr. overnatning, undtagen i tilfælde af dårlige vejrforhold og større naturkatastrofer

 • kompensation på 50 % af billetprisen i tilfælde, hvor afrejsen forsinkes mere end 120 minutter i forhold til det forventede afgangstidspunkt, eller hvor rejsen aflyses, eller transportøren ikke kan tilbyde passageren enten omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen.

Desuden vil følgende rettigheder gælde for alle befordringsydelser (på over eller under 250 km):

 • forbud mod forskelsbehandling af passagerer - direkte eller indirekte - på grundlag af nationalitet

 • forbud mod forskelsbehandling af handicappede og bevægelseshæmmede samt erstatning for bortkomst eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler i tilfælde af en ulykke

 • minimumsregler for rejseinformation til alle passagerer inden og under rejsen samt generelle oplysninger om deres rettigheder i terminalerne og online

 • en klagebehandlingsordning, som transportørerne stiller til rådighed for alle passagerer

 • uafhængige nationale organer i hver medlemsstat med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder.

Næste fase

Efter dagens afstemning i Europa-Parlamentet og Rådets godkendelse den 31. januar 2011 bliver forordningen formelt vedtaget i morgen. Den forventes offentliggjort, inden det bliver sommer. Forordningen træder i kraft to år efter offentliggørelsen.


Side Bar