Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Ve Štrasburku dne 15. února 2011

Komise vítá souhlas Evropského parlamentu s nařízením o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Evropskou komisi těší výsledek dnešního hlasování, v němž Evropský parlament po náročných jednáních podpořil nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Cestující se díky němu budou těšit zvláštnímu souboru práv nejen při cestování letadlem, vlakem či lodí, ale nově také v silniční dopravě. Nařízení představuje poslední součást právního rámce pro uživatele všech druhů dopravy na úrovni EU. Cestující v autobusové a autokarové dopravě, zejména pak osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí, získají nová práva, která je budou chránit na všech cestách po Evropské unii.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, v této souvislosti uvedl: „Práva cestujících se díky tomuto novému nařízení rozšiřují také na autobusovou a autokarovou dopravu. Pro cestující využívající silniční dopravu budou po celé EU platit stejné základní standardy, pokud jde o kvalitu služeb. Přijetím nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě bude nyní v EU zajištěna ochrana cestujících ve všech druzích přepravy. Evropská unie jako první na světě vytvořila integrovaný prostor pro práva cestujících ve všech druzích dopravy, a to mě velice těší.“

Nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě bylo přijato krátce po nařízení č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, které vstoupí v platnost v prosinci roku 2012.

V této chvíli, kdy jsou legislativou EU o právech cestujících pokryty všechny druhy dopravy, Komise připraví sdělení, v němž povahu ochrany cestujících přezkoumá, aby u ní mohla zvýšit jednotnost a účinnost, neboť jednotlivé druhy přepravy jsou dnes stále více propojovány.

Nová práva, která platí v případě cest na dlouhé vzdálenosti (tj. cest delších než 250 km), zahrnují mimo jiné:

 • ochranu cestujících v případě úmrtí, zranění nebo ztráty či poškození zavazadel (vnitrostátní právní předpisy musí stanovit maximální částku odškodnění na nejméně 220 000 EUR na osobu a 1 200 EUR na jeden kus zavazadel);

 • ochranu cestujících, pokud jde o zajištění bezprostředních praktických potřeb v případě nehody (včetně možnosti hotelového ubytování v délce až dvou dnů v celkové výši 80 EUR za noc);

 • zvláštní bezplatnou pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou pohyblivostí, a to jak na nádražích, tak během cesty, a v případě potřeby také bezplatnou dopravu pro jejich doprovod;

 • záruku vrácení jízdného nebo přesměrování v případech, kdy je cestujícímu odepřeno rezervované místo, kdy je spoj zrušen nebo kdy je odjezd zpožděn o více než 120 minut;

 • poskytnutí odpovídajících služeb (jídla a občerstvení) v situacích, kdy je spoj zrušen nebo kdy je odjezd na více než tříhodinovou trasu zpožděn o více než 90 minut;

 • povinnost dopravce poskytnout cestujícím v případě nutnosti hotelové ubytování v délce dvou dnů (v maximální výši 80 EUR za noc) s výjimkou případů, kdy je cestujícímu přeprava odepřena z důvodu závažné povětrnostní situace nebo přírodní pohromy;

 • odškodnění ve výši 50 % jízdného v případě odjezdu zpožděného o více než 120 minut, v případě zrušení spoje nebo v případě, kdy dopravce nezajistí přesměrování nebo vrácení jízdného.

Na veškeré dopravní služby (na vzdálenosti vyšší i nižší než 250 km) se pak budou vztahovat ještě tato práva:

 • zákaz diskriminace cestujících založené přímo či nepřímo na státní příslušnosti;

 • zákaz diskriminace v jednání se zdravotně postiženými osobami nebo osobami se sníženou pohyblivostí a v případě nehody finanční náhrada ztráty či poškození jejich vybavení a pomůcek;

 • minimální pravidla pro informování všech cestujících před cestou a během ní, jakož i všeobecné informace o jejich právech na nádražích a při cestě;

 • mechanismus pro vyřizování stížností, který musí dopravci zavést a zpřístupnit všem cestujícím;

 • nezávislé vnitrostátní orgány ve všech členských státech, které budou mít pravomoc nařízení prosazovat a případně ukládat postihy.

Další postup

Po dnešním odhlasování v Evropském parlamentu a po schválení Radou, která mu vyjádřila podporu 31. ledna 2011, bude zítra nařízení oficiálně přijato. Vyhlášeno by mělo být do začátku léta. Nařízení má vstoupit v platnost dva roky po jeho vyhlášení.


Side Bar