Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Страсбург, 15 февруари 2011 г.

Комисията приветства одобрението от страна на Европейския парламент на правата на пътниците в автобусния транспорт

След трудни преговори, Европейската комисия приветства днешното положително гласуване на Европейския парламент за регламент относно правата на пътниците в автобусния транспорт. След въздушния, железопътния и водния транспорт, сега и по отношение на сухопътния транспорт ще бъдат въведени набор от специфични права на пътниците, като по този начин ще се постигне завършеност на правната рамка за ползвателите на всички видове транспортни средства в ЕС. Където и да пътуват в Европейския съюз, пътниците, ползващи автобусен транспорт, и по-специално пътниците с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще разполагат с нови права в тяхна защита.

Сийм Калас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за транспорта, заяви: „Благодарение на новия регламент правата на пътниците ще се прилагат също и в автобусния транспорт. Това означава, че пътниците в автобуси ще се ползват от същите основни стандарти за качество на услугата, независимо кога и къде пътуват в Европейския съюз. С приемането на регламент относно правата на пътниците в автобусния транспорт закрилата на пътниците, предоставяна от ЕС, ще обхваща вече всички транспортни средства. Аз съм изключително доволен, че ЕС създаде първото в света цялостно пространство на права на пътниците във всички видове транспортни средства.“

Приемането на Регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт ще последва скоро след приемането на Регламент 1177/2010 относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, който ще влезе в сила през декември 2012 г.

Сега, когато законодателство на ЕС в областта на правата на пътниците обхваща всички видове транспортни средства, Комисията ще изготви съобщение, в което ще бъдат разгледани основните характеристики на закрилата на пътниците във всички транспортни сектори с оглед на подобряването на тяхната съгласуваност и ефективност в контекста на непрекъснато увеличаващия се интермодален транспорт.

Някои от новите права, приложими за услуги на дълги разстояния (т.е. на повече от 250 км), са следните:

 • защита на пътниците в случай на смърт, телесна повреда, загуба или щета, причинени от пътнотранспортно произшествие (националното законодателство не може да определя максимална сума по-ниска от 220 000 EUR на пътник и 1 200 EUR на един багаж);

 • защита на пътниците във връзка с непосредствени практически нужди в случай на произшествие (с възможност за осигуряване на най-много две нощувки в хотел на обща стойност 80 EUR на вечер);

 • специфична помощ, осигурявана безплатно, за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност както на терминалите, така и на борда на превозното средство, а също и, при необходимост, на безплатен транспорт за придружаващото лице;

 • право на възстановяване на стойността на билетите или пренасочване по друг маршрут в случай на дублиране на резервации или при отмяна на пътуването или при закъснение с повече от 120 минути след вероятния час на заминаване;

 • адекватна помощ (закуски, храна и освежителни напитки) в случай на отмяна на пътуването или при закъснение с повече от 90 минути, когато продължителността на пътуването е повече от три часа;

 • по-конкретно, въвеждане на задължение за превозвача, при необходимост в подобни случаи да осигури две нощувки в хотел на пътниците, които не могат да бъдат превозени, за максимална стойност до 80 EUR на вечер, освен в случай на тежки метеорологични условия и мащабни природни бедствия;

 • обезщетение до 50% от цената на билета при закъснение от повече от 120 минути след вероятния час на заминаване, отмяна на пътуването и когато превозвачът не осигури на пътника нито възможност за пренасочване по друг маршрут, нито възстановяване на стойността на билета.

Освен това, следните права ще се прилагат по отношение на всички услуги (при разстояния над или под 250 км):

 • недискриминация на пътника, по пряк или косвен начин, въз основа на националност;

 • недискриминационно отношение към лица с увреждания или лица с намалена подвижност, както и осигуряване на компенсация в случай на загуба или повреда на тяхното средство за придвижване при произшествие;

 • минимални правила относно пътническата информация за всички пътници преди и по време на пътуването, както и предоставяне на обща информация за техните права на терминалите и онлайн;

 • механизми за разглеждане на оплакванията от страна на превозвача, достъпни за всички пътници;

 • независими национални органи във всяка държава-членка, притежаващи правомощия да прилагат регламента и при необходимост да налагат наказания.

Предстоящи стъпки

След днешното гласуване в Европейския парламент и одобрението му от страна на Съвета на 31 януари 2011 г., регламентът ще бъде официално приет утре. Очаква се да бъде публикуван преди лятото. Предвижда се регламентът да влезе в сила две години след неговото публикуване.


Side Bar