Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Erasmus mundus: več financiranja za države arabske pomladi

16. decembra 2011  Evropska komisija je več kot podvojila število štipendij za izobraževanje in poučevanje, namenjenih mladim in osebju na univerzah v državah, ki so sodelovale pri vstajah „arabske pomladi“ v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Državam južnega Sredozemlja so v okviru programa „Erasmus mundus“, mednarodne različice sheme Evropske komisije za izmenjave študentov in osebja visokošolskih ustanov Erasmus, namenjena sredstva za nadaljnjih 559 štipendij poleg 525, ki so že bile načrtovane za obdobje 20112012. Prejemniki štipendij bodo del študija, raziskav ali poučevanja opravili v Evropski uniji. Komisija je povečala financiranje štipendij, da spodbudi priložnosti za učenje in usposabljanje posameznikov, ki veljajo za ključne pri krepitvi demokracije v regiji. Ukrep je del strateškega odziva EU na arabsko pomlad (glej MEMO/11/918).

„Zelo me veseli, da je Komisija povečala sredstva za mlade in učitelje, ki so bili vodilni v procesu demokratizacije v južnem Sredozemlju. S tem jasno sporočamo, da se tudi sami zavzemamo za njihove cilje,“ je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Program Erasmus mundus je odprt za prijavitelje iz vsega sveta, tudi za tiste iz Evropske unije. Od vzpostavitve sheme v letu 2004 je štipendije za skupne magistrske ali doktorske programe prejelo več kot 12 000 študentov, 300 doktorskih kandidatov in 2 000 profesorjev.

V študijskem letu 2011/2012 je štipendije v skupni vrednosti 210 milijonov evrov že prejelo približno 6 000 študentov in raziskovalcev iz 150 držav. Komisija je za dodatnih 559 štipendij, ki jih bo podelila državam južnega Sredozemlja, zagotovila dodatnih 10 milijonov evrov. Te države bodo v obdobju 20122013 predvidoma deležne dodatnega povišanja sredstev za štipendije iz programa Erasmus mundus.

Od leta 2004 dalje so bile več kot tri četrtine štipendij iz programa Erasmus mundus podeljene posameznikom zunaj držav EU, vključno z več kot 3 000 prejemniki iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Višina štipendije je odvisna od dolžine trajanja študija ali usposabljanja, izobrazbene ravni kandidata in izvorne države. Neevropejci, ki študirajo v Evropski uniji, prejmejo najmanj 1 000 evrov za kritje življenjskih stroškov, evropski študenti, ki študirajo zunaj Evrope, pa prejmejo najmanj 500 evrov na mesec.

Več v nadaljevanju

Ozadje

Financiranje iz programa Erasmus mundus je namenjeno trem obsežnim ciljnim skupinam: študentom skupnih magistrskih in doktorskih programov, partnerstvom med univerzami in projektom za spodbujanje evropskega sektorja visokošolskega izobraževanja.

Skupni magistrski in doktorski programi

Za financiranje EU za štipendiranje študentov, ki se vpisujejo na skupni magistrski ali doktorski program, se lahko prijavi konzorcij najmanj treh visokošolskih ustanov iz Evrope ali zunaj nje. Programi morajo dosegati izjemno akademsko kakovost in obvezno vključevati del študija ali raziskav na najmanj dveh univerzah. „Skupna diploma“ je celosten študijski program, ki ga ponujata vsaj dve visokošolski instituciji, ki privede do enotnega potrdila o diplomi. Študentje prejmejo štipendije na podlagi meril, ki jih določijo zadevne univerze.

V skupnih programih trenutno sodeluje več kot 160 visokošolskih ustanov, vključno s 25 ustanovami iz držav zunaj EU. V obdobju 20122013 se bo mogoče potegovati za štipendije na 131 skupnih magistrskih in 34 doktorskih programih na raznovrstnih področjih od kemije do računalništva ter od kriminologije do koreografije.

Celoten seznam skupnih magistrskih in doktorskih programov za študijsko leto 2012/2013 v okviru programa Erasmus mundus je na voljo na spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php.

Partnerstva Erasmus mundus

Štipendije so na voljo tudi prek partnerstev Erasmus mundus. Ta študentom, raziskovalcem in osebju visokošolskih ustanov omogočajo, da obiščejo partnerske ustanove v tujini in tam študirajo ali poučujejo za obdobje od treh mesecev do treh let. Julija 2011 je bilo za financiranje izbranih 46 novih partnerstev, ki vključujejo 369 univerz iz EU in 450 univerz zunaj EU. Konzorciji morajo vključevati najmanj pet visokošolskih ustanov iz najmanj treh evropskih držav in visokošolske ustanove iz držav zunaj EU. Posebna pozornost je namenjena zapostavljenim skupinam in posameznikom v ranljivem položaju.

Seznam vseh partnerstev Erasmus mundus je na voljo na spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php.

Spodbujanje evropskega visokošolskega izobraževanja

Podpora je namenjena tudi projektom, ki spodbujajo sodelovanje ali oglašujejo privlačnost evropskega visokošolskega sektorja. Leta 2011 je bilo izbranih sedem takih projektov, ki vključujejo več kot 100 partnerjev zunaj EU, pokrivajo teme, kot so podnebne spremembe ter arhitekturni in kulturni turizem, ter/ali imajo poudarjeno regionalno razsežnost. Seznam projektov je na voljo na spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php.

Erasmus za vse

Program Erasmus mundus bo vključen v nov predlog programa Komisije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport – Erasmus za vse – ki bo predvidoma vzpostavljen leta 2014. (Glej IP/11/1398).

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar