Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Erasmus Mundus: impuls de finanțare pentru țările „Primăverii arabe”

16 decembrie 2011 – Comisia Europeană a crescut mai mult decât dublu numărul de granturi pentru învățământ și predare disponibile pentru tineri și cadre universitare din țările implicate în revoltele din „Primăvara arabă” în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Finanțarea pentru 559 de burse în plus pe lângă cele 525 deja planificate pentru 2011-2012 se alocă țărilor din sudul Mediteranei prin „Erasmus Mundus”, versiunea internațională a programului Erasmus de schimb de studenți și cadre universitare al Comisiei Europene. Beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și desfășura o parte din studii, cercetarea sau o perioadă de predare în Uniunea Europeană. Comisia își extinde finanțarea de granturi pentru a încuraja oportunitățile de studiu și de formare pentru persoane care sunt considerate elemente esențiale pentru întărirea democrației în regiune. Acțiunea face parte din răspunsul strategic al UE la „Primăvara arabă” (a se vedea MEMO/11/918).

„Sunt foarte mulțumită de creșterea de către Comisie a finanțării pentru tineri și profesori care s-au aflat în prima linie a procesului de democratizare în sudul Mediteranei. Aceasta transmite un semnal clar al angajării noastre la cauza lor”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Erasmus Mundus este deschis solicitanților din întreaga lume, inclusiv din Uniunea Europeană. De la lansarea sistemului în 2004, peste 12.000 de studenți, 300 de candidați la doctorat și 2.000 de profesori au primit burse pentru cursuri de masterat sau programe de doctorat comune.

În anul universitar 2011-2012, aproximativ 6 000 de studenți și cercetători din 150 de țări au primit deja burse în valoare totală de 210 milioane EUR. Comisia a oferit 10 milioane EUR în plus pentru finanțarea celor 559 de burse suplimentare pentru țări din sudul Mediteranei. Aceste țări sunt așteptate să beneficieze și de alte sporuri de finanțare pentru bursele și granturile Erasmus Mundus în 2012-13.

Peste trei sferturi dintre granturile oferite prin Erasmus Mundus începând cu anul 2004 s-au acordat unor persoane din țări care nu sunt membre ale UE, inclusiv peste 3.000 din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Dimensiunea bursei depinde de durata perioadei de studiu sau de formare, nivelul de educație al candidatului și țara de origine. Cetățeni din afara Europei care doresc să studieze în Uniunea Europeană primesc cel puțin 1 000 EUR pe lună pentru costurile lor de subzistență, în timp ce studenții europeni care studiază în afara Europei primesc cel puțin 500 EUR pe lună.

Continuare pe pagina următoare

Context

Există trei mari grupuri țintă pentru finanțarea Erasmus Mundus: studenții care urmează cursuri comune de masterat și doctorat; parteneriatele între universități și proiectele care vizează promovarea sectorului european al învățământului superior.

Cursuri comune de masterat și doctorat

Un consorțiu format din cel puțin trei instituții de învățământ superior din Europa sau din afara acesteia pot depune cerere pentru finanțare UE pentru a oferi burse pentru studenți care se înscriu la cursuri comune de masterat sau doctorat. Programele trebuie să demonstreze o calitate academică remarcabilă și să includă perioade obligatorii de studii și de cercetare în cel puțin două universități. O „diplomă comună” este un program de studii integrat oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior care se finalizează cu un singur certificat de absolvire. Studenții primesc burse pe baza criteriilor stabilite de universitățile în cauză.

Peste 160 de instituții de învățământ superior participă în prezent la programe comune, inclusiv 25 instituții în țările din afara UE. 131 cursuri de masterat comune și 34 de programe comune de doctorat vor fi deschise pentru cereri de burse în 2012-2013, acoperind o gamă largă de subiecte, de la chimie și până la informatică și de la criminologie la coregrafie.

Lista completă a cursurilor de masterat și programelor de doctorat comune din programul Erasmus Mundus pentru anul universitar 2012-2013 poate fi consultată la adresa următoare:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Parteneriate Erasmus Mundus

Se atribuie granturi și prin parteneriate Erasmus Mundus. Acestea permit studenților, cercetătorilor și cadrelor universitare să viziteze instituții partenere din străinătate pentru a studia sau preda pentru o perioadă cuprinsă între trei luni și trei ani. În iulie 2011, au fost selectate pentru finanțare 46 noi parteneriate în care s-au implicat 369 de universități din UE și 450 din afara acesteia. Consorțiile trebuie să includă cel puțin cinci instituții de învățământ superior din cel puțin trei țări europene și instituții de învățământ superior din țări din afara UE. Se acordă o atenție specială grupurilor dezavantajate și persoanelor cu o situație vulnerabilă.

O lista a tuturor parteneriatelor Erasmus Mundus este disponibilă la următoarea adresă:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Promovarea învățământului superior european

Se acordă, de asemenea, sprijin pentru proiecte care aprofundează cooperarea sau promovează atractivitatea sectorului european al învățământului superior. În 2011, s-au selectat șapte astfel de proiecte care implică peste 100 de parteneri din afara UE, acoperind teme precum schimbările climatice, arhitectura și turismul cultural și/sau cu un puternic accent regional. O listă de proiecte este disponibilă la adresa:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus pentru toți

Erasmus Mundus va fi integrat în noul program propus de Comisie pentru educație, formare, tineret și sport – Erasmus pentru toți – care urmează să fie lansat în 2014. (A se vedea IP/11/1398).

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar