Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Erasmus Mundus didina finansavimą Arabų pavasario šalims

2011 m. gruodžio 16 d. Europos Komisija daugiau nei dvigubai padidino švietimo ir mokymo finansavimą, skirtą jaunimui ir universitetų darbuotojams šalyse, dalyvavusiose Arabų šalių pavasario sukilimuose Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Pagal Erasmus Mundus programą – tarptautinį Europos Komisijos vykdomos studentų ir darbuotojų mainų programos Erasmus variantą – be 525 stipendijų, jau numatytų 2011–2012 m., skiriama 559 papildomos stipendijos pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims. Šias stipendijas gavę asmenys galės dalį savo studijų, mokslinio ar dėstomojo darbo laikotarpio praleisti Europos Sąjungos šalyse. Didindama stipendijų finansavimą Komisija siekia sukurti daugiau mokymosi ir mokymo galimybių tiems, kurie atlieka svarbų vaidmenį stiprinant demokratiją regione. Šis žingsnis yra ES strateginio atsako į Arabų šalių pavasarį dalis (žr. MEMO/11/918).

„Labai džiaugiuosi, kad Komisija didina finansavimą jaunimui ir mokytojams, žengusiems pietinių Viduržemio jūros regiono šalių demokratijos kūrimo priešakyje. Tai aiškiai rodo mūsų pasiryžimą padėti jiems siekti savo tikslo“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Paraiškas dalyvauti Erasmus Mundus programoje galima teikti viso pasaulio šalių, taip pat ir Europos Sąjungos, gyventojai. Nuo programos pradžios 2004 m. stipendijas jungtinėms magistrantūros ar doktorantūros studijų programoms gavo per 12 000 studentų, 300 doktorantų ir 2 000 dėstytojų.

2011–2012 mokslo metais stipendijos, skirtos apie 6 000 studentų ir mokslo darbuotojų iš 150 šalių, iš viso sudarė 210 mln. EUR. Komisija pridėjo dar 10 mln. EUR 559 pietinių Viduržemio jūros regiono šalių atstovų stipendijoms finansuoti. 2012–2013 m. planuojama toliau didinti šioms šalims skirtų Erasmus Mundus stipendijų finansavimą.

Daugiau negu trys ketvirčiai pagal Erasmus Mundus programą nuo 2004 m. skirtų stipendijų atiteko asmenims iš ES nepriklausančių šalių, tarp jų – per 3 000 iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų. Stipendijos dydis priklauso nuo studijų ar mokymosi trukmės, kandidato išsilavinimo ir jo kilmės šalies. Asmenims iš ES nepriklausančių šalių, kurie mokosi Europos Sąjungoje, skiriama bent 1 000 EUR gyvenimo išlaidoms padengti, o už Europos ribų studijuojantys ES piliečiai kas mėnesį gauna bent 500 EUR.

Toliau kitame puslapyje

Pagrindiniai faktai

Erasmus Mundus finansavimas skiriamas trims didelėms tikslinėms grupėms: jungtinių magistrantūros ir doktorantūros studijų programų studentams, universitetų partnerystei ir projektams, kuriais skatinamas aukštasis išsilavinimas Europoje.

Jungtinės magistrantūros ir doktorantūros studijų programos

Mažiausiai trijų aukštojo mokslo įstaigų Europoje arba už jos ribų konsorciumas gali prašyti iš ES lėšų finansuoti jungtinių magistrantūros ar doktorantūros studijų programų studentų stipendijas. Šios programos turi būti išskirtinės akademinės kokybės ir pagal jas privaloma tam tikrą laiką studijuoti ar atlikti mokslinį darbą bent dviejuose universitetuose. Jungtinis laipsnis – tai jungtinė studijų programa, dėstoma bent dviejose aukštojo mokslo įstaigose, ją baigus suteikiamas vienas mokslo laipsnio diplomas. Stipendijos studentams skiriamos atsižvelgiant į susijusių universitetų nustatytus kriterijus.

Šiuo metu jungtines studijų programas siūlo per 160 aukštojo mokslo įstaigų, įskaitant 25 ne ES šalių įstaigas. 2012–2013 m. stipendijų paraiškas galės teikti asmenys, norintys studijuoti pagal 131 jungtinę magistrantūros studijų programą ir 34 jungtines doktorantūros studijų programas, o jų sritys labai įvairios – nuo chemijos iki informatikos ir nuo kriminologijos iki choreografijos.

Išsamų 2012–2013 mokslo metų jungtinių Erasmus Mundus magistrantūros ir doktorantūros studijų programų sąrašą galima rasti

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php.

„Erasmus Mundus“ partnerystės programos

Stipendijos taip pat skiriamos Erasmus Mundus partnerystės programų dalyviams, todėl studentai, mokslo darbuotojai ir mokslo įstaigų darbuotojai gali studijuoti ar dėstyti užsienio įstaigose partnerėse nuo trijų mėnesių iki trejų metų. Šio tipo finansavimui 2011 m. liepos mėn. atrinktos 46 naujos partnerystės programos, kurių dalyviai – 369 ES ir 450 ne ES universitetai. Konsorciumą privalo sudaryti mažiausiai penkios ne mažiau kaip trijų Europos šalių aukštojo mokslo įstaigos ir ne ES šalių aukštojo mokslo įstaigos. Ypač daug dėmesio skiriama palankių sąlygų neturintiems bei pažeidžiamiems asmenims.

Visų Erasmus Mundus partnerystės konsorciumų sąrašą galima rasti

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php.

Aukštojo išsilavinimo Europoje skatinimas

Parama taip pat teikiama projektams, kuriais skatinamas bendradarbiavimas arba didinamas Europos aukštojo mokslo patrauklumas. 2011 m. atrinkti septyni tokie projektai, susiję su įvairiomis temomis – klimato kaita, architektūra ir kultūriniu turizmu, ir (arba) projektai, kuriais sprendžiami regioniniai klausimai. Šiuose projektuose dalyvauja per 100 partnerių iš ne ES šalių. Projektų sąrašą galima rasti

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php.

Erasmus visiems

Erasmus Mundus programa bus integruota į naują Komisijos pasiūlytą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“, kuri bus pradėta vykdyti 2014 m. (Žr. IP/11/1398).

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (tel. +32 2 295 92 58)

Dina Avraam (tel. +32 2 295 96 67)


Side Bar