Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Erasmus Mundus: az „arab tavasz” országainak nyújtott finanszírozás új lendületet kap

2011. december 16. – Az Európai Bizottság több mint kétszeresére növelte az észak-afrikai és közel-keleti helyszíneken lezajlott arab tavasz” országaiban élő fiatalok és egyetemi dolgozók számára rendelkezésre álló tanulmányi és oktatási ösztöndíjak számát. A 2011-2012-re tervezett 525 ösztöndíjon kívül további 559 számára nyújtanak finanszírozást a dél-mediterrán országokban az Erasmus Munduson, vagyis az Európai Bizottság hallgatói és oktatói csereprogramja, az Erasmus nemzetközi változatán keresztül. Az ösztöndíjasok lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányaik vagy az oktatási periódus egy részét az Európai Unióban töltsék, illetve bizonyos időszakban ott folytassák kutatásukat. A Bizottság növelte az ösztöndíj finanszírozását, hogy tanulási és képzési lehetőségeket teremtsen azoknak, akik a demokrácia régióbeli megerősítése terén kulcsszerepet tölthetnek be. Ez az intézkedés az EU-nak az arab tavaszra adott stratégiai válaszának részét képezi (lásd: MEMO/11/918).

„Örömmel tölt el, hogy a Bizottság növeli a finanszírozást azon fiatalok és oktatók számára, akik a dél-mediterrán térségben a demokratizálódási folyamat élére álltak. Ez egyértelműen tükrözi ügyük iránti elkötelezettségünket” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos.

Az Erasmus Mundusra a világ bármely országából lehet pályázni, akár az EU tagállamaiból is. A program 2004-es indulása óta több mint 12 000 hallgató, 300, doktori programban részt vevő hallgató és 2 000 oktató részesült ösztöndíjban, hogy közös mesterképzési oklevelet adó képzésben vagy doktori programban vegyen részt.

A 2011-2012-es tanévben már 150 ország mintegy 6 000 hallgatója és kutatója kapott ösztöndíjat; a teljes összeg 210 millió eurót tesz ki.

A Bizottság 10 millió euróval növelte a keretet, hogy fedezze a dél-mediterrán országoknak nyújtott további 559 ösztöndíjat. Az ezeknek az országoknak szánt 2012-2013-as Erasmus Mundus ösztöndíjak és támogatások finanszírozására fordított összeg várhatóan tovább növekszik majd.

A 2004 óta az Erasmus Mundus keretében nyújtott ösztöndíjak több mint háromnegyedét olyan személyek kapják, akik nem uniós tagállamok állampolgárai; köztük több mint háromezren Észak-Afrikából vagy a Közel-Keletről származnak. Az ösztöndíj összege a tanulmányi vagy képzési időszak hosszától, a pályázó iskolai végzettségétől és a származási országtól függ. Az Európai Unióban tanuló, Európán kívüli hallgatók legalább havi 1000 eurót kapnak megélhetési költségeik fedezésére, míg az Európán kívül tanuló európai hallgatók legalább havi 500 euróban részesülnek.

Folytatás a következő oldalon

Háttér

Az Erasmus Mundus finanszírozása három széles célcsoportra irányul: közös mesterképzésben és doktori programban részt vevő hallgatók, egyetemek közötti partnerségek; valamint az európai felsőoktatási ágazatot támogatni kívánó projektek.

Közös mesterképzések és doktori programok

Legalább három, európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézmény konzorciuma igényelhet uniós finanszírozást a közös mesterképzési vagy doktori programokra beiratkozó hallgatók ösztöndíjához. A programoknak bizonyítaniuk kell a kiemelkedő tudományos színvonalat, és legalább két egyetemen eltöltött, kötelező tanulmányi és kutatási időszakot kell magukban foglalniuk. A „közös oklevél” program egy olyan, legalább két felsőoktatási intézmény által működtetett integrált tanulmányi program, amelynek elvégzésekor a hallgató egyetlen oklevelet kap. A hallgatók az érintett egyetemek által meghatározott kritériumok alapján kapnak ösztöndíjat.

Több mint 160 felsőoktatási intézmény vesz részt jelenleg közös programokban, beleértve 25 olyan intézményt, amely nem uniós tagállamban működik. 2012-2013-ban 131 közös mesterképzési és 34 közös doktori programra lehet majd jelentkezni. A programok a diszciplínák széles skáláját felölelik a kémiától az informatikáig és a kriminológiától és koreográfiáig.

A 2012-2013-as tanévben az Erasmus Mundusban részt vevő közös mesterképzési és doktori programok teljes listája az alábbi linken olvasható:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Erasmus Mundus partnerségek

Ösztöndíjak és támogatások az Erasmus Mundus partnerségeken keresztül is elérhetők. Ezek segítségével a hallgatók, kutatók és oktatók három hónaptól három évig terjedő időszakban a külföldi partnerintézetnél folytatják tanulmányaikat vagy végeznek oktatási tevékenységet. 2011 júliusában 46 új partnerséget választottak ki finanszírozás céljára; ezek 369 uniós és 450 nem uniós tagállamban működő egyetemet érintenek. Egy konzorciumnak minimum öt, legalább három különböző európai országban működő felsőoktatási intézményből, illetve nem uniós országok felsőoktatási intézményeiből kell állnia. Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportokra és a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre.

Az Erasmus Mundus partnerségek listája az alábbi linken érhető el.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Az európai felsőoktatás támogatása

Azon projektek is támogatásban részesülnek, amelyek elősegítik az együttműködést, vagy növelik az európai felsőoktatási ágazat vonzerejét. 2011-ben hét ilyen projektet választottak ki, melyekben több mint 100, nem az Unióból származó partner dolgozik. A témák között szerepel az éghajlatváltozás, az építészet és a kulturális idegenforgalom is, és mindre jellemző az erőteljes regionális dimenzió. A projektek listája az alábbi linken olvasható:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus mindenkinek

Az Erasmus Mundus be fog épülni a Bizottság által javasolt, az oktatásra, képzésre, ifjúságügyre és sportra irányuló, 2014-ben induló programba, amely az „Erasmus mindenkinek” nevet viseli. (Lásd IP/11/1398).

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar