Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Erasmus Mundus: rohkem stipendiume Araabia kevade riikidele

16. detsember 2011. Euroopa Komisjon suurendab rohkem kui kaks korda nendest Lõuna-Aafrika ja Lähis-ida riikidest pärit noortele ja ülikoolipersonalile ette nähtud haridus- ja õpetamistoetusi, kus toimusid „Araabia kevade“ ülestõusud. „Erasmus Mundus” programmi raames, mis on Euroopa Komisjoni Erasmuse tudengi- ja personalivahetusprogrammi rahvusvaheline variant, antakse Vahemere lõunapiirkonna riikidele 559 täiendavat stipendiumi lisaks nendele 525-le, mis olid aastateks 2011-2012 juba kavandatud. Stipendiaatidel on võimalus üks osa oma õpingutest, teadus- või õpetamistööst läbi viia Euroopa Liidus. Komisjon suurendab rahalisi vahendeid, et pakkuda täiendavaid õppimis- ja koolitusvõimalusi nendele isikutele, kes on piirkonnas demokraatia tugevdamisele kaasa aidanud. See algatus on osa ELi strateegilisest vastusest Araabia kevadele (vt MEMO/11/918).

„Mul on väga hea meel, et komisjon suurendab toetusi noortele ja õpetajatele, kes on olnud Vahemere lõunapiirkonna demokratiseerimisprotsessi eesotsas. Sellega näitame me selgelt, et toetame nende püüdlusi”, ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Erasmus Mundus on avatud kõikidele taotlejatele kogu maailmast, sealhulgas Euroopa Liidust. Alates kava käivitamisest 2004. aastal, on ühiste magistriõppekursuste ja doktoriõppekavade jaoks toetust saanud rohkem kui 12 000 tudengit, 300 doktorikandidaati ja 2 000 professorit.

Õppeaastal 2011–2012 on stipendiumi saanud juba umbes 6 000 tudengit ja teadlast 150 riigist. Stipendiumide koguväärtus on 210 miljonit eurot. Komisjon on eraldanud täiendavad 10 miljonit eurot, et rahastada veel 559 Vahemere lõunapiirkonna riikidele ette nähtud stipendiumi. Tõenäoliselt suurendatakse nendele riikidele suunatud Erasmus Munduse stipendiumide ja toetuste rahastamist ka õppeaastal 2012–2013.

Alates Erasmus Munduse programmi käivitamisest 2004. aastal on rohkem kui kolm neljandikku toetustest antud väljastpoolt Euroopa Liitu pärit inimestele, sealhulgas üle 3000 stipendiumi Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikidele. Stipendiumi suurus sõltub õppe- või koolitusperioodi pikkusest, kandidaadi haridusastmest ja päritoluriigist. Euroopa Liidus õppivad kolmandate riikide tudengid saavad vähemalt 1000 eurot kuus elamiskulude katteks, samas kui väljaspool Euroopat õppivad Euroopa tudengit saavad vähemalt 500 eurot kuus.

Jätkub

Taust

Erasmus Munduse programmil on kolm laiemat sihtrühma: üliõpilased, kes osalevad ühistes magistri- või doktoriõppekavades, ülikoolidevaheline partnerlus; Euroopa kõrgharidussektorit edendavad projektid.

Ühised magistri- ja doktoriõppekavad

ELi toetust võib taotleda vähemalt kolmest Euroopa või muu piirkonna riigi kõrgharidusasutusest koosnev konsortsium, et anda stipendiume tudengitele, kes registreeruvad ühiselt korraldatud magistriõppekursustele või doktoriõppesse. Programm peab olema kõrge akadeemilise tasemega ja hõlmama kohustuslikke õppe- ja uurimisperioode vähemalt kahes ülikoolis. Ühine teaduskraad on vähemalt kahe kõrgharidusasutuse poolt pakutav õppeprogramm, mis annab tunnistuse ühise teaduskraadi omandamise kohta. Kriteeriumid tudengitele stipendiumide andmise kohta kehtestab iga ülikool ise.

Ühisprogrammides osaleb praegu rohkem kui 160 kõrgkooliasutust, sealhulgas 25 asutust ELi välistest riikidest. 2012–2013. õppeaastal avatakse avalduste vastuvõtmiseks 131 ühist magistriõppe kursust ja 34 ühist doktoriõppe programmi, mis katavad erinevaid teemasid alates keemiast arvutiõppeni ja kriminoloogiast koreograafiani.

Täielik nimekiri õppeaastal 2012–2013 pakutavatest Erasmus Munduse ühistest magistriõppekursustest ja doktoriõppe programmidest on kättesaadav veebilehel:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Erasmus Munduse partnerlused

Toetusi antakse ka Erasmus Munduse partnerluste kaudu. Need võimaldavad tudengitel, teadlastel ja kõrgkoolipersonalil külastada partnerasutusi välismaal, et õppida või õpetada seal kolm kuud kuni kolm aastat. 2011. aasta juulis valiti rahastamiseks välja 46 uut partnerlust, kuhu oli kaasatud 369 ELi ja 450 EList väljaspool asuvat ülikooli. Konsortsium peab koosnema vähemalt viiest kõrgharidusasutusest, mis asuvad vähemalt kolmes Euroopa riigis, ja kolmandates riikides asuvatest kõrgharidusasutustest. Eritähelepanu pööratakse ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele ja haavatavas olukorras olevatele inimestele.

Täielik nimekiri Erasmus Munduse partnerlusprogrammide kohta on kättesaadav veebilehel:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Euroopa kõrghariduse edendamine

Toetust antakse ka projektidele, millega toetatakse Euroopa kõrgharidussektori koostööd ja suurendatakse selle atraktiivsust. 2011. aastal valiti välja seitse erinevat projekti, millesse oli kaasatud üle 100 partneri ELi välistest riikidest ja mis hõlmasid teemasid, nagu kliimamuutus, arhitektuuri- ja kultuuriturism ja/või mis keskendusid ühele piirkondlikul raskuspunktile. Projektide nimekiri on kättesaadav veebilehel:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Programm „Erasmus kõigi jaoks”

Erasmus Mundus on osa 2014. aastal käivitatavast komisjoni uuest haridus-, koolitus- noorte- ja spordiprogrammist „Erasmus kõigi jaoks”. (Vt IP/11/1398).

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar