Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Erasmus Mundus: χρηματοδοτική ενίσχυση για τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης

16 Δεκεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εκπαιδευτικών και διδακτικών υποτροφιών που παρέχονται στους νέους και στο ακαδημαϊκό προσωπικό από χώρες που έλαβαν μέρος στις εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Διατίθενται κονδύλια για τη χρηματοδότηση 559 επιπλέον υποτροφιών, πέρα των 525 που είχαν ήδη προγραμματιστεί για την περίοδο 2011-2012, στις χώρες της Νότιας Μεσογείου μέσω του προγράμματος «Erasmus Mundus», της διεθνούς εκδοχής του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους ή του ερευνητικού ή διδακτικού τους έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση των υποτροφιών για να ενθαρρύνει τις δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης των ατόμων που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην περιοχή. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αντίδραση της ΕΕ στο φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης (βλ. MEMO/11/918)

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση για τους νέους και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του εκδημοκρατισμού στις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τη συστράτευσή μας με τον αγώνα τους», δήλωσε η κα Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus είναι ανοιχτό για αιτούντες από όλο τον κόσμο, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έναρξη του προγράμματος το 2004 δόθηκαν υποτροφίες σε περισσότερους από 12.000 φοιτητές, 300 υποψήφιους διδάκτορες και 2.000 καθηγητές για κοινούς κύκλους σπουδών Master ή κοινά διδακτορικά προγράμματα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 περίπου 6.000 φοιτητές και ερευνητές από 150 χώρες έλαβαν ήδη υποτροφίες συνολικής αξίας 210 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή έχει διαθέσει επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άλλων 559 υποτροφιών για χώρες της Νότιας Μεσογείου. Οι χώρες αυτές αναμένεται να επωφεληθούν από περαιτέρω αυξήσεις των κονδυλίων που θα διατεθούν για υποτροφίες και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Erasmus Mundus κατά την περίοδο 2012-2013.

Συνεχίζεται

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν μέσω Erasmus Mundus 2004 δόθηκαν σε άτομα σε τρίτες χώρες, εκ των οποίων περισσότερα από 3000 προέρχονται από τη Βόρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το ύψος της υποτροφίας εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου σπουδών ή κατάρτισης, το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου και τη χώρα προέλευσης. Τα άτομα από τρίτες χώρες που σπουδάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν τουλάχιστον 1000 ευρώ το μήνα για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης ενώ οι ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Ευρώπης λαμβάνουν τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως.

Ιστορικό

Τρεις είναι οι γενικές ομάδες - στόχοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Erasmus Mundus: φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν κοινές σπουδές Master ή σπουδές διδακτορικού επιπέδου, οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και τα σχέδια που αποβλέπουν στην προαγωγή του ευρωπαϊκού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κοινές σπουδές Master και σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Μια σύμπραξη τριών τουλάχιστον ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη ή σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση της ΕΕ προκειμένου να προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές που εγγράφονται σε κοινούς κύκλους σπουδών Master ή κοινές διδακτορικές σπουδές. Τα προγράμματα πρέπει να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξέχουσας ακαδημαϊκής ποιότητας και να περιλαμβάνουν περιόδους σπουδών και έρευνας σε τουλάχιστον δύο πανεπιστήμια. «Κοινός τίτλος σπουδών» είναι ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί σε ένα ενιαίο δίπλωμα. Οι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία με βάση τα κριτήρια που καθορίζουν τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια.

Περισσότερα από 160 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν επί του παρόντος σε κοινά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 25 ιδρυμάτων από τρίτες χώρες. Κατά την περίοδο 2012-2013 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση 131 κοινών κύκλων σπουδών επιπέδου Master και 34 κοινών προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, από τη χημεία έως την επιστήμη των υπολογιστών και από την εγκληματολογία έως τη χορογραφία.

Στην παρακάτω σελίδα βρίσκεται ένας πλήρης κατάλογος των κοινών κύκλων σπουδών Master και των κοινών προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Εταιρικές σχέσεις Erasmus Mundus

Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης μέσω των εταιρικών σχέσεων Erasmus Mundus, οι οποίες παρέχουν σε σπουδαστές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα να επισκεφθούν ιδρύματα – εταίρους του εξωτερικού για να σπουδάσουν ή να διδάξουν για περίοδο που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως τρία χρόνια. Τον Ιούλιο του 2011 επιλέχθησαν για χρηματοδότηση 46 νέες εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν 369 πανεπιστήμια της ΕΕ και 450 πανεπιστήμια τρίτων χωρών. Οι συμπράξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μειονεκτούσες ομάδες και σε ευπαθή άτομα.

Στην παρακάτω σελίδα βρίσκεται ένας κατάλογος όλων των εταιρικών σχέσεων Erasmus Mundus:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Προαγωγή της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης σε σχέδια που προάγουν τη συνεργασία ή ενισχύουν την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2011 επιλέχθησαν επτά τέτοια σχέδια, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εταίροι από χώρες εκτός της ΕΕ και τα οποία αφορούσαν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αρχιτεκτονική και ο πολιτιστικός τουρισμός και/ή η ισχυρή περιφερειακή εστίαση. Ένας κατάλογος των σχεδίων παρέχεται στην ακόλουθη σελίδα:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus για όλους

Το Erasmus Mundus θα ενσωματωθεί στο προτεινόμενο νέο πρόγραμμα της Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό– Erasmus για όλους – το οποίο πρόκειται να δρομολογηθεί το 2014. (βλ. IP/11/1398).

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar