Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Digitala agendan: Kommissionen inleder samråd för att kraftigt öka användningen av LED-belysning i Europa

Bryssel den 15 december 2011 – Europeiska kommissionen antog idag en grönbok och inledde ett offentligt samråd om framtiden för LED-baserad belysning. LED-belysning är en av de mest energieffektiva och mångsidiga formerna av belysning – man kan spara upp till 70 % energi och pengar jämfört med annan belysningsteknik. Att påskynda införandet av LED-teknik kommer att leda till framgångar för Europas belysningsindustri och bidra till att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020. LED-belysningen står inför ett antal utmaningar på marknaden – höga inköpspriser eftersom det är en mer sofistikerad teknik jämfört med alternativen, dåliga kunskaper bland potentiella användare och brist på gemensamma standarder. Därför kommer ett samråd att pågå till och med den 29 februari 2012 i syfte att samla in synpunkter om kommissionens idéer.

– Ökad användning av LED-belysning är en självklarhet. Det betyder mer pengar i fickan och en friskare planet. Berätta vilka idéer du har om hur man kan påskynda införandet och samtidigt maximera antalet arbetstillfällen och besparingar som EU kan gynnas av genom att användningen av LED-belysning breddas, säger Europeiska kommissionens vice ordförande, Neelie Kroes.

Viktiga frågor för det offentliga samrådet är bl.a. följande:

  • Vilka åtgärder skulle bidra till att övervinna befintliga hinder och påskynda införandet av LED-teknik i Europa?

  • Hur kan man garantera hög kvalitet och säkra LED-produkter på den europeiska marknaden, och hur kan man garantera att produkterna tillgodoser konsumenternas förväntningar?

  • Hur kan man stärka samarbetet mellan belysningssektorn och arkitekter, ljusdesigners, elinstallatörer och byggbranschen?

  • Hur kan EU bäst stödja företagande och konkurrenskraft inom belysningssektorn?

Främjandet av energisparande LED-baserad belysning är ett huvudmål för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Bakgrund

Med utfasningen av försäljningen av vanliga glödlampor i EU fram till september 2012 kommer cirka 8 miljarder glödlampor i bostäder, i kontor och på gator i Europa att under de närmaste åren behöva ersättas med energieffektivare belysningsteknik. I denna ingår även OLED-teknik (Organic Light-Emitting Diode), också kallad SSL (Solid State Lighting).

SSL ger både ljus av hög kvalitet, optiska prestanda och allt bättre designlösningar.

SSL kan fungera som drivkraft för innovation inom belysnings- och byggsektorerna och erbjuder enorma möjligheter för våra företag – många av dem små och medelstora företag – vilket skapar sysselsättning och tillväxt i Europa.

Länkar:

Grönboken och det offentliga samrådet

Webbplatsen för digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar