Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: posvetovanja Komisije o obsežnem povečanju uporabe osvetljave s svetlečimi diodami v Evropi

Bruselj, 15. decembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela zeleno knjigo in začela javno posvetovanje o prihodnosti osvetljave s svetlečimi diodami. Osvetljava s svetlečimi diodami je med energijsko najučinkovitejšimi in vsestranskimi oblikami osvetljave, ki v primerjavi z drugimi tehnologijami osvetljave prihrani do 70 % energije in denarja. Hitrejša uvedba svetlečih diod bo zagotovila uspeh evropske industrije osvetljave in do leta 2020 omogočila zmanjšanje porabe energije za osvetljavo za 20 %. Osvetljava s svetlečimi diodami se na trgu sooča s številnimi izzivi, in sicer visokimi nabavnimi cenami, ker gre v primerjavi z alternativami za bolj izpopolnjeno tehnologijo, nepoznavanje med potencialnimi uporabniki in pomanjkanje skupnih standardov. Posvetovanje bo potekalo do 29. februarja 2012, da se zberejo povratne informacije o idejah Komisije.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Hitro je jasno, kaj bo prineslo povečanje uporabe osvetljave s svetlečimi diodami. Napolnilo bo naše denarnice in ohranilo čistejši planet. Pošljite nam svoje ideje, kako bi čim hitreje uvedli svetleče diode ter povečali število delovnih mest in prihranek, ki ga Evropa lahko ustvari s povečanjem uporabe osvetljave s svetlečimi diodami.“

Ključna vprašanja za javno posvetovanje so:

  • Kateri ukrepi bi pomagali premostiti obstoječe ovire in pospešiti uporabo svetlečih diod v Evropi?

  • Kako zagotoviti dobro kakovost in varne izdelke s svetlečimi diodami na evropskem trgu, ki bodo izpolnjevali pričakovanja potrošnikov?

  • Kako okrepiti sodelovanje sektorja osvetljave z arhitekti, načrtovalci osvetljav, elektroinštalaterji ter stavbnim in gradbenim sektorjem?

  • Kako lahko EU najbolje podpre podjetništvo in konkurenčnost v sektorju osvetljave?

Spodbujanje energijsko varčne osvetljave s svetlečimi diodami je ključni cilj Digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Ozadje

Zaradi postopne opustitve navadnih žarnic v EU in zaključka prodaje do septembra 2012 bo treba v naslednjih nekaj letih nadomestiti 8 milijard navadnih žarnic v evropskih domovih, pisarnah in na ulicah z energijsko učinkovitejšimi rešitvami osvetljave. Mednje spadajo tehnologije osvetljave s svetlečimi diodami in organskimi svetlečimi diodami, imenovane tudi polprevodniški elementi za razsvetljavo.

Polprevodniški elementi za razsvetljavo omogočajo visokokakovostno svetlobno in optično zmogljivost ter vedno boljše oblikovne možnosti.

Polprevodniški elementi za razsvetljavo lahko spodbujajo inovacije v sektorju osvetljave in gradbenem sektorju ter omogočijo izredno veliko možnosti za naša podjetja (številna med njimi so MSP), kar bo privedlo do ustvarjanja novih delovnih mest in rasti v Evropi.

Koristne povezave:

Zelena knjiga in javno posvetovanje

Spletna stran Digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti :

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar