Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Komise zahajuje konzultaci ohledně rozsáhlého rozšiřování osvětlení LED v Evropě

Brusel 15. prosince 2011 – Evropská komise dnes přijala zelenou knihu a zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti osvětlení založeného na světelné diodě (light-emitting diode, LED). Osvětlení LED je jednou z energeticky nejúčinnějších a nejvšestrannějších forem osvětlení – ve srovnání s ostatními osvětlovacími technologiemi dosahuje až 70% úspory energie a nákladů. Rychlejší zavádění LED bude znamenat úspěch evropského odvětví světelné techniky a pomůže do roku 2020 o 20 % snížit spotřebu energie nutné na osvětlování. Osvětlení LED čelí na trhu mnoha problémům, mezi něž patří vysoké kupní ceny, jelikož se ve srovnání s ostatními alternativami jedná o důmyslnější technologii, nedostatek povědomí mezi potenciálními uživateli a neexistence společných norem. Proto bude konzultace probíhat do 29. února 2012 s cílem shromáždit reakce na návrhy Komise.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Rozšiřování osvětlení LED je bez diskuse. Znamená více peněz ve vaší peněžence a zdravější planetu. Uvítáme Vaše názory na to, jak urychlit jeho zavádění a co nejvíce zvýšit počet pracovních míst a úspory energie, které Evropa může získat z širšího používání osvětlení LED.“

Mezi zásadní otázky veřejné konzultace patří:

  • Která opatření by pomohla k překonání stávajících překážek a urychlení zavádění LED v Evropě?

  • Jak zajistit na evropském trhu kvalitní a bezpečné výrobky LED, které splňují očekávání spotřebitelů?

  • Jak posílit spolupráci odvětví světelné techniky s architekty, návrháři osvětlení, subjekty zajišťujícími elektroinstalaci a odvětvími stavebnictví a budov?

  • Jakým způsobem může EU nejlépe podporovat podnikání a konkurenceschopnost v odvětví světelné techniky?

Podpora úsporného osvětlení založeného na LED je základním cílem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Souvislosti

S postupným ukončováním prodeje tradičních žárovek v EU do září 2012 bude muset být v následujících několika letech přibližně 8 miliard žárovek v evropských domácnostech, kancelářích a na ulicích nahrazeno energeticky účinnějším osvětlením. Patří sem osvětlovací technologie založené na světelných diodách a organických světelných diodách (tzv. OLED), rovněž známé jako osvětlení na bázi elektroluminiscenčních diod (SSL).

SSL nabízí jak vysoce kvalitní světlo a vizuální vlastnosti, tak i stále lepší návrhářská řešení.

SSL může být hnací silou inovací v odvětví světelné techniky a stavebnictví a představuje vynikající příležitosti pro evropské podniky (mnohé z nich jsou malé a střední podniky), které povedou k vytváření nových pracovních míst a růstu v Evropě.

Užitečné odkazy:

Zelená kniha a veřejná konzultace

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar