Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започна консултация относно масовото разпространение на светодиодното осветление в Европа

Брюксел, 15 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия прие Зелена книга и започна обществена консултация върху бъдещето на светодиодното осветление. То е една от най-енергоефективните форми на осветление с разнообразни възможности — в сравнение с другите технологии за осветление спестява до 70 % от енергията и разходите. Бързото му разпространение ще гарантира успеха на европейския сектор на осветлението и ще спомогне за снижаване на потреблението на електроенергия за осветление с 20 % до 2020 г. На пазара на светодиодно осветление обаче съществуват редица препятствия: високи покупни цени поради по-усъвършенстваната технология спрямо алтернативите, недостатъчно познаване от страна на потенциалните потребители и отсъствие на общи стандарти. Ето защо до 29 февруари 2012 г. ще се провежда консултация за събиране на мнения относно идеите на Комисията.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Необходимостта от внедряване на светодиодното осветление е очевидна. То означава по-ниски разходи за вас и по-здравословна околна среда за планетата. Моля изпратете ни своите идеи как да го ускорим и да увеличим работните места и икономиите, които Европа може да спечели от използването на светодиодно осветление.“

Основните въпроси, включени в обществената консултация, са:

  • Кои мерки биха помогнали да се предолеят съществуващите пречки и да се ускори разпространението на светодиодното осветление в Европа?

  • Как да осигурим на европейския пазар висококачествени и безопасни светодиодни продукти, които отговарят на очакванията на потребителите?

  • Как да укрепим сътрудничеството между сектора на осветлението и архитектите, проектантите, електротехниците и строителния и сградния сектори?

  • Как ЕС може да подпомогне предприемачеството и конкурентоспособността в сектора на осветлението?

Поощряването на енергоспестяващото светодиодно осветление е ключова цел на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Контекст

Поради постепенното извеждане от продажба на традиционните електрически крушки в ЕС до септември 2012 г. през следващите няколко години в европейските домове, офиси и улици около 8 милиарда нажежаеми лампи ще трябва да се заменят с по-енергоефективно осветление. То включва технологии за осветление със светодиоди и органични светодиоди, известни също като осветление с полупроводникови елементи.

Осветлението с полупроводникови елементи предлага висококачествена светлина и зрителна ефективност, както и все по-добър дизайн.

То може да даде тласък на секторите на осветлението и на строителството, да разкрие огромни възможности за нашите предприятия (много от които са малки и средни предприятия) и да доведе до създаване на работни места и стимулиране на икономическия растеж в Европа.

Полезни връзки:

Зелена книга и обществена консултация

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в „Туитър“

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Туитър: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar