Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija podpisala sporazum s Hrvaško o podpori za usposabljanje sodnikov in tožilcev

Bruselj, 15. decembra 2011 – Evropska komisija je danes podpisala sporazum s Hrvaško o pomoči pri usposabljanju v pravosodju pred pristopom Hrvaške k EU julija 2013. Sporazum, ki sta ga podpisala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding in hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković, Hrvaški omogoča sodelovanje v programih podpore EU za usposabljanje sodnikov, odvetnikov in drugih pravnikov. Pred sporazumom je Hrvaška 9. decembra z Evropsko unijo podpisala pristopno pogodbo (MEMO/11/883), na podlagi katere bo postala 28. država članica EU.

„Vsi pravniki v državah EU se pri svojem delu lahko srečajo s pravom EU. Poznavanje tega prava je bistveno za krepitev območja pravice v EU ter same EU kot skupnosti prava,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Današnji sporazum bo hrvaškim sodnikom in tožilcem v obdobju pred pristopom omogočal sodelovanje v projektih evropskega izobraževanja v pravosodju. To je pomemben del zadnjih hrvaških priprav na pristop k EU. Državljanom in podjetjem na Hrvaškem bo pomagal zagotoviti kar največ koristi od njihovega prihodnjega članstva v EU.“

Evropska unija zagotavlja finančno podporo s sofinanciranjem dejavnosti evropskega izobraževanja v pravosodju na nacionalni in evropski ravni. S tem želi doseči cilj, da bi se do leta 2020 o evropskem pravu izobrazilo 700 000 pravnikov (IP/11/1021).

V skladu z danes podpisanima memorandumoma o soglasju bo Hrvaška lahko sodelovala v programih financiranja EU na področjih civilnega in kazenskega pravosodja. Navedena programa sta namenjena podpori za projekte izobraževanja v pravosodju s področja prava EU na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Na podlagi sporazuma se bodo hrvaški sodniki, tožilci in drugi pravniki pred pristopom Hrvaške k EU torej lahko usposabljali na področju evropskega prava. Sporazum poleg tega hrvaški pravni akademiji dovoljuje polno sodelovanje v Evropski mreži centrov za izobraževanje v pravosodju, ki usklajuje evropske dejavnosti nacionalnih struktur usposabljanja sodnikov in tožilcev v Evropi.

Ozadje

V EU je trenutno približno 1,4 milijona pravnikov, vključno s sodniki, tožilci, odvetniki, notarji, sodnimi izvršitelji in sodnim osebjem. Komisija želi do leta 2020 vsaj polovici teh pravnikov omogočiti udeležbo v evropskem izobraževanju v pravosodju na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Zastavila si je še dodaten cilj, in sicer da bi bilo vsem pravnikom v času njihove poklicne poti omogočeno vsaj eno enotedensko izobraževanje s področja prava EU.

Da bi to dosegla, je nacionalne vlade, sodne svete, poklicne organe in institucije za izobraževanje v pravosodju tako na ravni EU kot na nacionalni ravni pozvala, naj se zavežejo k vključevanju prava EU v svoje programe izobraževanj ter k povečanju števila tečajev in udeležencev.

Komisija namerava olajšati dostop do sredstev EU, namenjenih podpori za visokokakovostne projekte izobraževanja, vključno z e-učenjem. Znotraj novega večletnega finančnega okvira EU je Komisija predlagala, da bi evropsko izobraževanje v pravosodju postalo pomembna prednostna naloga, katere cilj bi bilo do leta 2020 usposobiti več kot 20 000 pravnikov letno.

Da bi Komisija pripomogla k izgradnji skupne evropske pravosodne kulture, ki bi temeljila na vzajemnem zaupanju, bo od leta 2014 naprej uvedla dvotedenski program izmenjav za nove sodnike in tožilce. Komisija bo usposabljanje podprla prek evropskega portala e-pravosodja – kjer se je na enem mestu mogoče seznaniti z zakoni in dostopom do sodnega varstva v vseh državah EU – ter z izmenjavo praktičnih smernic v zvezi z metodologijo izobraževanja in ocenjevanjem.

Evropsko izobraževanje v pravosodju lahko poteka v začetnem ali vseživljenjskem izobraževalnem obdobju. Obsega:

  • zakonodajo EU, vključno z materialnim in procesnim pravom ter ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije,

  • poznavanje nacionalnih pravosodnih sistemov.

Ta področja so lahko podprta z ustreznim jezikovnim izobraževanjem. Shema evropskega izobraževanja v pravosodju vključuje dve dopolnjujoči se komponenti: splošne dejavnosti izobraževanja v pravosodju, organizirane bodisi na lokalni bodisi na nacionalni ali evropski ravni, in čezmejne izmenjave.

Komisija bo prav tako spodbujala javno-zasebna partnerstva za razvoj inovativnih rešitev na področju izobraževanja, in sicer tudi z nadgradnjo vseh obstoječih zmogljivosti izvajalcev usposabljanj.

Pravna podlaga

Kakor je poudarjeno v resoluciji Sveta iz leta 2008, je izobraževanje v pravosodju v prvi vrsti odgovornost držav članic. Lizbonska pogodba (člena 81(2)(h) in 82(1)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije) poziva k „pomoč[i] pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja“ v civilnih in kazenskih zadevah.

V stockholmskem programu iz leta 2009 se zahteva odločno ukrepanje EU v zvezi s podporo nacionalnih prizadevanj za izobraževanja ter razvojem mehanizmov izobraževanja na ravni EU. Evropski parlament je v resoluciji prav tako dosledno poudaril, da ustrezno izobraževanje v pravosodju bistveno prispeva k izboljšanju delovanja notranjega trga in državljanom olajšuje uveljavljanje njihovih pravic.

Več informacij:

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Evropska komisija – evropsko izobraževanje v pravosodju:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Evropska komisija – vprašanja s področja pravosodja v okviru širitve EU:

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar