Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană semnează un acord cu Croația pentru sprijinirea activităților de formare destinate judecătorilor și procurorilor

Bruxelles, 15 decembrie 2011 – Astăzi, Comisia Europeană a semnat un acord cu Croația pentru a contribui la formarea magistraților din această țară înainte de aderarea la UE, care va avea loc în iulie 2013. În temeiul acordului semnat de comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, și de ministrul croat al justiției, Dražen Bošnjakovic, Croația va putea participa la programele organizate de UE pentru sprijinirea activităților de formare destinate judecătorilor, avocaților și altor practicieni în domeniul dreptului. Acordul survine în urma semnării, la 9 decembrie, a unui tratat de aderare între Croația și Uniunea Europeană (MEMO/11/883), care pregătește terenul pentru integrarea țării ca cel de al 28-lea stat membru al UE.

„Toți practicienii în domeniul dreptului din țările UE pot să se confrunte în activitățile lor cu chestiuni care țin de dreptul UE. Înțelegerea dreptului UE este esențială pentru consolidarea spațiului de justiție al UE și pentru consolidarea UE ca o comunitate de drept”, a declarat doamna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene. „Acordul semnat astăzi va permite judecătorilor și procurorilor croați să participe la proiectele de formare judiciară europeană în perioada premergătoare aderării. Acordul constituie o parte esențială a pregătirilor finale ale Croației pentru aderarea la UE și va contribui la garantarea faptului că cetățenii și întreprinderile din Croația vor beneficia la maximum de viitoarea apartenență la UE.

UE oferă sprijin financiar prin cofinanțarea activităților de formare judiciară europeană la nivel național și european. Acest demers se înscrie în obiectivul UE de formare a unui număr de 700 000 de practicieni în domeniul dreptului european până în 2020 (IP/11/1021).

În conformitate cu cele două memorandumuri de înțelegere semnate astăzi, Croația va fi în măsură să participe la programele UE de finanțare în materie de justiție civilă și penală. Aceste programe contribuie la sprijinirea proiectelor de formare judiciară în dreptul european, desfășurate la nivel european, național și regional. Acordul permite, așadar, judecătorilor, procurorilor și altor practicieni în domeniul dreptului din Croația să beneficieze de formare în dreptul UE înainte de aderarea țării lor la UE. De asemenea, acordul va permite Academiei judiciare croate să participe pe deplin la Rețeaua europeană de formare judiciară, care coordonează activitățile europene ale structurilor naționale de formare pentru judecătorii și procurorii din Europa.

Context

În prezent, aproximativ 1,4 milioane de practicieni ai dreptului își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană, fie ei judecători, procurori, avocați, notari, executori judecătorești sau personal al instanțelor. Comisia dorește să creeze condițiile pentru ca cel puțin jumătate din acești practicieni ai dreptului să participe la stagii de formare judiciară europeană la nivel local, național sau european până în 2020. Totodată, a fost stabilit obiectivul suplimentar ca toți practicienii dreptului să beneficieze, pe parcursul carierei lor, de cel puțin o săptămână de formare în dreptul UE.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia a invitat guvernele naționale, consiliile superioare ale magistraturii, organizațiile profesionale și instituțiile de formare în domeniu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, să se angajeze să integreze dreptul UE în programele lor de formare și să crească numărul orelor de curs și al participanților.

Comisia însăși intenționează să faciliteze accesul la finanțarea UE pentru a sprijini proiectele de formare de calitate, inclusiv sub formă de module de e-learning. În cadrul financiar multianual al UE, Comisia a propus ca formarea judiciară europeană să devină o prioritate de prim rang, în scopul de a forma peste 20 000 de practicieni ai dreptului pe an până în 2020.

În scopul de a contribui la crearea unei culturi judiciare europene bazate pe încrederea reciprocă, începând cu anul 2014, Comisia va lansa un program de schimburi, cu durata de două săptămâni, pentru noii judecători și procurori. Comisia va sprijini formarea prin portalul european e-Justice – care este „ghișeul unic al UE” pentru legislație și acces la justiție în toate țările UE – și prin schimbul de orientări practice cu privire la metodologiile de formare și de evaluare.

Formarea judiciară europeană se poate desfășura fie în perioada inițială de formare, fie în cadrul formării pe tot parcursul vieții. Aceasta vizează:

  • legislația UE, inclusiv dreptul material și procedural, împreună cu jurisprudența aferentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

  • cunoașterea sistemelor judiciare naționale.

Aceste domenii pot fi însoțite de o formare lingvistică. Schema de formare judiciară europeană include două componente complementare: activități de formare judiciară generală, organizate la nivel local, național sau european, și schimburi transfrontaliere.

De asemenea, Comisia Europeană va încuraja parteneriatele public-privat în scopul elaborării unor soluții inovatoare de formare, inclusiv prin exploatarea punctelor forte ale tuturor formatorilor.

Temei juridic

Formarea judiciară este, în mod esențial, o responsabilitate națională, așa cum se subliniază într-o rezoluție a Consiliului din 2008. Tratatul de la Lisabona [articolul 81 alineatul (2) litera (h) și articolul 82 alineatul (1) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] invită Uniunea Europeană să „sprijine formarea profesională a magistraților și a personalului din justiție” atât în materie civilă, cât și penală.

Prin Programul de la Stockholm din 2009 s-a făcut apel la o acțiune fermă din partea UE pentru sprijinirea eforturilor naționale de formare, precum și pentru dezvoltarea unor mecanisme de formare la nivelul UE. La rândul său, Parlamentul European a subliniat sistematic într-o rezoluție faptul că o formare judiciară de calitate contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea funcționării pieței interne și facilitează exercitarea drepturilor de către cetățeni.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Comisia Europeană – Pregătirea judiciară europeană

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Comisia Europeană – Aspecte juridice în extinderea UE

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar