Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság megállapodást írt alá Horvátországgal a bírák és ügyészek képzésének támogatására

Brüsszel, 2011. december 15. – A mai napon az Európai Bizottság megállapodást írt alá Horvátországgal, amelynek célja, hogy képzésekkel segítse az ország igazságszolgáltatását Horvátország 2013 júliusában esedékes uniós csatlakozása előtt. Az EU jogérvényesülési biztosa, Viviane Reding és a horvát igazságügyi miniszter, Dražen Bošnjakovic által aláírt megállapodás értelmében Horvátország részt vehet majd a bírák, jogászok és más jogi szakemberek képzésére irányuló uniós programokban. A megállapodás azt követően jött létre, hogy Horvátország december 9-én aláírta az Európai Unióval a csatlakozási szerződést (MEMO/11/883), amely megnyitja az utat ahhoz, hogy az ország az EU 28. tagállamává válhassék.

„Az uniós jog az Európai Unió valamennyi jogi szakemberét érintheti. A jog érvényesülésén alapuló európai térség erősítése szempontjából, illetve azért, hogy az Unió egyre inkább jogi közösséggé váljék, lényeges az uniós jog jobb megértése” – nyilatkozta Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos, az Európai Bizottság alelnöke. „A mai megállapodásunknak köszönhetően a horvát bírák és ügyészek a csatlakozás hajrájában részt vehetnek majd az európai igazságügyi képzési projektekben. Ez a Horvátország uniós belépését megelőző végső előkészületek egyik igen lényeges részét képezi, és biztosítja a polgárokat és vállalkozásokat arról, hogy a lehető legjobban kihasználhatják majd a leendő uniós tagságukból fakadó előnyöket.”

Az EU társfinanszírozás útján pénzügyi támogatást nyújt az európai igazságügyi képzéssel kapcsolatos tevékenységekhez nemzeti és európai szinten egyaránt. Ez része az Európai Unió azon célkitűzésének, miszerint 2020-ig 700 000 jogi szakember számára kíván képzést nyújtani az uniós jog területén (IP/11/1021).

A mai napon aláírt két egyetértési megállapodás lehetőséget nyújt Horvátországnak az EU polgári igazságszolgáltatással és büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos finanszírozási programjaiban történő részvételre. E programok elősegítik az uniós jog alkalmazására vonatkozó európai, helyi és regionális szintű igazságügyi képzési projektek támogatását. A megállapodás tehát uniós jogi képzést biztosít a horvát bírák, ügyészek és más jogi szakemberek számára az ország uniós csatlakozása előtt, továbbá lehetővé teszi a Horvát Igazságügyi Akadémia teljes körű részvételét az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatban, amely a bírák és ügyészek képzését szolgáló nemzeti struktúrák európai tevékenységeit koordinálja.

Előzmények

Az EU jelenleg mintegy 1,4 millió jogi szakembert – köztük bírát, ügyészt, ügyvédet, jegyzőt, bírósági végrehajtót és bírósági alkalmazottat – számlál. Az Európai Bizottság szándéka szerint 2020-ig e jogi szakemberek legalább fele részesülne európai igazságügyi képzésben helyi, nemzeti vagy európai szinten. További célkitűzés az is, hogy a pályafutása során valamennyi jogi szakember legalább egyhetes, uniós jogról szóló képzésen vehessen részt.

Ennek elérése érdekében a Bizottság mind uniós, mind nemzeti szinten felkérte a nemzeti kormányokat, az igazságügyi tanácsokat, a szakmai szerveket és az igazságügyi képzési intézményeket, hogy vállaljanak kötelezettséget az uniós jog felvételére a képzési programjaikba, valamint a képzések és a résztvevők számának növelésére.

A Bizottság a maga részéről könnyíteni kívánja a magas színvonalú képzési projektek – többek között az elektronikus távoktatás – támogatását szolgáló uniós finanszírozáshoz való hozzáférést. A Bizottság javaslatot tett arra, hogy az EU új többéves pénzügyi keretében kiemelt prioritást kapjon az európai igazságügyi képzés, annak érdekében, hogy 2020-ig évente több mint 20 000 jogi szakembert képezhessenek ki.

A kölcsönös bizalomra épülő közös európai igazságügyi kultúra kialakítása érdekében a Bizottság az új bírák és ügyészek számára 2014-től kéthetes csereprogramot indít. A Bizottság az Európai igazságügyi portál – az összes EU-tagállam jogi rendszerébe betekintést adó egyablakos uniós jogi portál – révén, illetve a képzési módszerekre és az értékelésre vonatkozó gyakorlati iránymutatások megosztásával támogatja majd a képzést.

Az európai igazságügyi képzés elvégezhető az alapképzés vagy az egész életen át tartó képzés keretében is, és az alábbiakra terjed ki:

  • uniós jogszabályok – ideértve az anyagi és eljárási jogot –, valamint az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata,

  • a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekre vonatkozó ismeretek.

A képzés nyelvoktatással is kiegészülhet. Az európai igazságügyi képzés programja két kiegészítő elemet is tartalmaz: helyi, nemzeti vagy uniós szinten szervezett általános igazságügyi képzési tevékenységeket, valamint határokon átnyúló cseréket.

Az innovatív képzési megoldások kidolgozása érdekében a Bizottság ösztönözni fogja a köz- és magánszférabeli partnerségeket is, többek között az összes meglévő képzési intézmény erősségére támaszkodva.

Jogalap

Ahogy azt 2008-as állásfoglalásában a Tanács is kiemelte, az igazságügyi képzés alapvetően nemzeti feladat. A Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdésének h) pontja és 82. cikke (1) bekezdésének c) pontja) polgári és büntetőügyekben is a „bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatására” szólítja fel az EU-t.

A 2009-ben aláírt Stockholmi Program határozott uniós fellépésre szólított fel a nemzeti képzési erőfeszítések támogatása, valamint az EU-szintű képzési mechanizmusok fejlesztése érdekében. Emellett az Európai Parlament is hangsúlyozta határozatában, hogy a megfelelő igazságügyi képzés jelentősen hozzájárul a belső piac működésének javításához, és megkönnyíti a polgárok számára a jogaik gyakorlását.

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Európai Bizottság – európai igazságügyi képzés

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Európai Bizottság – Az Unió bővítésével kapcsolatos igazságügyi kérdések

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar