Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska Komisija – Priopcenje Medije

Europska komisija potpisala je sporazum s Hrvatskom kako bi pružila potporu izobrazbi sudaca i državnih odvjetnika

Bruxelles, 15. prosinca 2011.- Danas je Europska komisija potpisala sporazum s Hrvatskom kako bi pomogla izobrazbi pravosuđa prije pristupanja zemlje Europskoj uniji u srpnju 2013. Prema sporazumu koji su potpisali povjerenica za pravosuđe EU-a Viviane Reding i hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, Hrvatska će moći sudjelovati u programima EU-a kojima se pruža potpora izobrazbi sudaca, odvjetnika i drugih pravnika. Sporazum se nastavlja na hrvatsko potpisivanje pristupnog ugovora s Europskom unijom 9. prosinca (MEMO/11/883), kojim je zemlji otvoren put da postane 28. država članica EU-a.

"Pravo EU-a tiče se svih pravnika u zemljama EU-a. Razumijevanje prava EU-a iznimno je važno za jačanje područja pravde EU-a i EU-a kao zajednice prava" izjavila povjerenica za pravosuđe EU-a i potpredsjednica Komisije Viviane Reding. "Današnji sporazum omogućit će hrvatskim sucima i državnim odvjetnicima sudjelovanje u europskim pravosudnim programima izobrazbe u vremenu preostalom do pristupanja. Ovo je bitan dio završnih priprema Hrvatske za pristup EU-u koji će pomoći osigurati da građani i poslovni subjekti u Hrvatskoj dobiju najviše od svog budućeg članstva u EU-u."

EU pruža financijsku potporu kroz sufinanciranje za aktivnosti europske pravosudne izobrazbe na nacionalnoj i europskoj razini. Dio je to europskog cilja izobrazbe iz europskog prava 700,000 pravnika do 2020. (IP/11/1021).

U sklopu dva danas potpisana Memoranduma o razumijevanju, Hrvatska će moći sudjelovati u financijskim programima EU-a za građansko i kazneno pravosuđe. Ti programi pružaju potporu projektima pravosudne izobrazbe iz prava EU-a na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Sporazum stoga pruža mogućnost hrvatskim sucima, državnim odvjetnicima i drugim pravnicima za izobrazbu o europskom pravu prije pristupanja zemlje EU-u. Njime će se također dopustiti Hrvatskoj pravosudnoj akademiji puno sudjelovanje u Europskoj mreži pravosudne izobrazbe koja koordinira europske aktivnosti nacionalnih struktura za izobrazbu sudaca i državnih odvjetnika u Europi.

Dodatne informacije

EU trenutačno broji oko 1.4 milijuna pravnika uključujući suce, tužitelje, odvjetnike, javne bilježnike, ovrhovoditelje i djelatnike sudova. Komisija želi da do 2020 barem polovica njih sudjeluje u europskoj pravosudnoj izobrazbi na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Postavila je i dodatni cilj a to je da svi pravnici tijekom svoje karijere imaju barem jedan tjedan izobrazbe iz prava EU-a.

Kako bi to postigla pozvala je nacionalne vlade, pravosudna vijeća, stručna tijela i institucije koje se bave pravosudnom izobrazbom na nacionalnoj i razini EU-a da se obvežu integrirati pravo EU-a u svoje programe izobrazbe i povećati broj tečaja i sudionika.

Sama Komisija namjerava olakšati pristup sredstvima EU-a kako bi pružila potporu visoko kvalitetnim projektima izobrazbe, uključujući e-učenje. U sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira EU-a, Komisija je predložila da europska pravosudna izobrazba bude jedan od glavnih prioriteta s ciljem usavršavanja preko 20,000 pravnika do 2020. godine

Kako bi pomogla stvaranju zajedničke europske pravosudne kulture utemeljene na međusobnom povjerenju, Komisija će od 2014. nadalje pokrenuti dvotjedni program razmjene za nove suce i državne odvjetnike. Komisija će podržati izobrazbu kroz European e-Justice Portal – one-stop-shop EU-a za zakone i pristup pravosuđu u svim zemljama EU-a, te razmjenom praktičnih smjernica o metodologijama usavršavanja i ocjenjivanja.

Europska pravosudna izobrazba može se odvijati tijekom početnih ili cjeloživotnih razdoblja. Ona obuhvaća:

  • Zakonodavstvo EU-a, uključujući materijalno i proceduralno pravo, zajedno sa sudskom praksom Suda pravde Europske unije,

  • Poznavanje nacionalnih pravosudnih sustava.

Te strukture može pratiti jezična izobrazba. Europski model pravosudne izobrazbe uključuje dvije dopunske komponente: aktivnosti pravosudne izobrazbe općenito organizirane na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te prekogranične razmjene.

Komisija će također poticati javno-privatna partnerstva da razvijaju inovativna rješenja za izobrazbu uključujući i kroz nadogradnju snaga svih postojećih davatelja izobrazbe.

Pravni temelj

Pravosudna izobrazba prvenstveno je nacionalna odgovornost kako je istaknuto Rezolucijom Vijeća iz 2008. Lisabonski ugovor (član 81.2.h i 82.1.c Ugovora o funkcioniranju Europske unije), poziva EU da pruži "potporu izobrazbi pravosuđa i pravosudnih djelatnika" u građanskim i kaznenim predmetima.

Program iz Stockholma iz 2009. pozvao je na snažnu akciju EU-a za potporu nacionalnim naporima u području izobrazbe i razvijanju mehanizama izobrazbe na razini EU-a. Europski parlament je rezolucijom također dosljedno naglasio da pravilna pravosudna izobrazba znatno pridonosi unaprjeđenju funkcioniranja unutarnjeg tržišta i olakšava građanima ostvarivanje njihovih prava

Dodatne informacije

Uprava za pravosuđe – opća sala za izvješćivanje /Justice Directorate General Newsroom/:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Europska komisija – europska pravosudna izobrazba /European Commission – European judicial training/

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europska komisija – pravosudna pitanja u proširenju EU-a /European Commission – Justice issues in EU enlargement/

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Stranica potpredsjednice EK-a i povjerenice za pravosuđe EU-a Viviane Reding /Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner/:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar