Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Komisija predlaga rešitve na področju čezmejnih davkov na dediščino

Bruselj, 15. decembra 2011 – Državljane EU, ki dedujejo premoženje v tujini pogosto obdavči več kot ena država članica. V skrajnih primerih je treba za poplačilo davkov odšteti skupno vrednost podedovanega premoženja v tujini, ker pravico do obdavčenja istega podedovanega premoženja hkrati uveljavlja več držav članic ali pa države članice podedovano premoženje v tujini obdavčijo bolj kakor premoženje, podedovano na domačih tleh. Državljani so včasih prisiljeni prodati podedovano premoženje, da poplačajo davke, majhna podjetja pa se po smrti lastnikov včasih spopadajo z ovirami pri prenosu lastništva. Danes je Komisija sprejela celovit paket ukrepov v zvezi z obdavčitvijo dediščine, da bi odpravila tovrstne ovire. Komisija v delovnem dokumentu o priporočenih rešitvah na vprašanja analizira težave in podaja rešitve v zvezi z čezmejno obdavčitvijo dediščine v EU. Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal:

„Benjamin Franklin je nekoč dejal, da na tem svetu ni nič zanesljivega razen smrti in davkov. Ko pa se smrt in davki pojavijo skupaj, se zdi, da to ustvarja veliko mero negotovosti. Bremena, kakor sta diskriminacija in dvojna obdavčitev na področju čezmejnih davkov na dediščino, lahko precej ovirajo državljane. Po zaslugi manjših sprememb v pravilih držav članic bi ta postala bolj usklajena, od tega pa bi imelo stvarne koristi na sto tisoče ljudi po Evropi. In to je naš cilj.“

Današnji delovni dokument kaže, da obstajata dve osrednji vprašanji v zvezi s čezmejnimi davki na dediščino v Uniji.

Prvo vprašanje se nanaša na dvojno ali večkratno obdavčitev, če več kot ena država članica uveljavlja pravico do obdavčitve istega podedovanega premoženja. Različni nacionalni predpisi, pomanjkanje dvostranskih konvencij na področju obdavčitve dediščine in neustrezni ukrepi davčnih olajšav na nacionalni ravni lahko privedejo do dvojne ali večkratne obdavčitve podedovanega premoženja. Države članice lahko po lastni presoji uporabljajo nacionalne predpise o dedovanju, če so ti v skladu s pravili Unije o nediskriminaciji in prostem pretoku. Komisija ne predlaga uskladitve predpisov o obdavčitvi dediščine med posameznimi državami članicami. Namesto tega priporoča državam članicam širšo in bolj prožno izvajanje nacionalnih ukrepov na področju davčnih olajšav pri dvojni obdavčitvi,kar bi pripomoglo k pragmatičnim, hitrim in stroškovno učinkovitim rešitvam pri odpravljanju znatnih davčnih bremen, s katerimi se soočajo mnogi državljani. Današnji sklop vsebuje priporočila državam članicam, kako izboljšati obstoječe nacionalne ukrepe, ki omogočajo ustrezno uveljavljanje davčnih olajšav pri dvojni obdavčitvi. Predlagane so rešitve v primerih, ko pravico do obdavčitve lahko uveljavlja več držav članic. Komisija poziva države članice, da ustrezne rešitve uvedejo v nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Druga težava, s katero se soočajo zavezanci za davek na dediščino, je diskriminacija. Nekatere države članice odmerijo višjo davčno stopnjo, če je podedovano premoženje zunaj njihovih meja ali pa ima pokojni oziroma njegov dedič tam stalno prebivališče. V takih primerih je zakonodaja Unije jasna: države članice morajo spoštovati osnovna načela nediskriminacije in prostega pretoka iz pogodb. Danes objavljeni delovni dokument opredeljuje načela na področju nediskriminatornega davka na dediščino in darila. Ta načela ponazarja s primeri iz sodne prakse. Na podlagi tega dokumenta bodo države članice lažje uskladile svoje predpise z zakonodajo Unije, hkrati pa ozaveščale državljane o pravilih, ki so jih kot države članice zavezane upoštevati.

Čeprav lahko čezmejni davki na dediščino hudo prizadenejo posameznike, prihodki od domačih in čezmejnih davkov na dediščino predstavljajo zelo majhen delež – manj kot 0,5 % – skupnih prihodkov od davkov v državah članicah. Čezmejni primeri pa predstavljajo še veliko manjši delež.

Naslednji ukrepi

Komisija bo začela razpravo z državami članicami in s tem zagotovila izvajanje nadaljnjih ukrepov v skladu s priporočili. Poleg tega je pripravljena pomagati vsem državam članicam pri usklajevanju njihovih predpisov o dedovanju z zakonodajo Unije. V treh letih bo Komisija predstavila ocenjevalno poročilo, ki bo razkrilo nove spremembe na tem področju, in se na podlagi tega poročila odločila, ali je treba uvesti nove ukrepe na nacionalni oziroma evropski ravni. Komisija bo kot varuhinja pogodb še naprej sprejemala vse potrebne ukrepe proti diskriminatorni naravi davčnih pravil v državah članicah.

Za celotno besedilo Delovnega dokumenta služb Komisije o priporočenih rešitvah na vprašanja glej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Za dodatne informacije glej MEMO/11/917.

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar