Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune măsuri de soluționare a problemelor legate de impozitarea succesiunilor în context transfrontalier

Bruxelles, 15 decembrie 2011 - Cetățenii UE care moștenesc bunuri în străinătate sunt adesea nevoiți să plătească taxe către mai multe state membre. De fapt, în cazuri extreme, valoarea totală a bunurilor moștenite în străinătate poate chiar să echivaleze cu valoarea taxei datorate, deoarece mai multe state membre pot revendica drepturi de impozitare asupra aceleiași moșteniri sau pot aplica în cazul moștenirilor din străinătate o taxă mai mare decât cea pe care ar aplica-o pentru succesiunile din țară. Cetățenii pot fi nevoiți să vândă bunurile moștenite doar pentru a recupera valoarea taxei plătite, iar întreprinderile mici se pot confrunta cu dificultăți de transfer în cazul decesului proprietarului. Pentru a aborda aceste probleme, Comisia a adoptat astăzi un amplu pachet de măsuri privind impozitarea succesiunilor. Prin intermediul unei comunicări, al unei recomandări și al unui document de lucru, Comisia analizează problemele existente și prezintă soluții legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE. Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a afirmat în acest sens:

„Benjamin Franklin spunea că nimic nu este sigur în afară de moarte și impozite. Din nefericire, când acestea se combină, gradul de nesiguranță generat este foarte mare. Povara taxei de succesiune transfrontalieră poate fi prea grea pentru cetățeni, din cauza discriminării și a dublei impuneri. Mici modificări ale dispozițiilor statelor membre, în sensul realizării unei mai mari coerențe la nivelul legislațiilor, ar putea aduce beneficii reale pentru sute de mii de oameni din toată Europa. Acesta este dezideratul nostru. "

Comunicarea de astăzi evidențiază două probleme principale legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE:

Prima este dubla sau multipla impunere, adică situația în care mai mult de un stat membru își revendică dreptul de a percepe taxe pentru aceeași moștenire. Normele naționale divergente, lipsa convențiilor bilaterale în materie de impozitare a succesiunilor și facilitățile fiscale naționale necorespunzătoare pot conduce la dubla sau multipla impozitare a cetățenilor pentru aceeași moștenire. Statele membre sunt libere să aplice dispozițiile naționale în materie de succesiune pe care le consideră adecvate, atâta timp cât acestea respectă normele UE privind nediscriminarea și libera circulație. Comisia nu propune armonizarea normelor statelor membre referitoare la taxele de succesiune, ci recomandă o aplicare mai amplă și mai flexibilă a facilităților fiscale naționale aplicabile în cazul dublei impuneri, astfel încât să soluționeze în mod pragmatic, rapid și rentabil problema poverii fiscale importante cu care se confruntă numeroși cetățeni. Recomandarea din pachetul prezentat astăzi expune o serie de modalități prin care statele membre ar putea îmbunătăți măsurile naționale existente pentru a se asigura că scutirile fiscale de la dubla impunere sunt adecvate, prezentând soluții pentru situațiile în care mai multe state membre au drepturi de impozitare. Comisia invită statele membre să introducă soluții adecvate în legislația sau în practicile lor administrative naționale.

Cea de-a doua problemă cu care se pot confrunta cetățenii în cazul unei succesiuni transfrontaliere este discriminarea. Unele state membre aplică o cotă de impozitare mai ridicată dacă masa succesorală, persoana decedată și/sau moștenitorul nu se află pe teritoriul lor. În astfel de cazuri, legislația UE este clară: statele membre au obligația de a respecta principiile fundamentale ale nediscriminării și liberei circulații prevăzute în tratate. Documentul de lucru publicat astăzi stabilește principiile care trebuie să guverneze impozitarea nediscriminatorie a succesiunilor și donațiilor, utilizând jurisprudența pentru a le ilustra. Astfel, statele membre vor putea să își alinieze dispozițiile la legislația UE, iar cetățenii vor fi totodată mai bine informați cu privire la normele pe care statele membre trebuie să le respecte.

Problemele legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere pot afecta grav cetățenii, însă, de fapt, veniturile din taxele aplicate succesiunilor naționale și transfrontaliere reprezintă o foarte mică parte – mai puțin de 0,5% - din veniturile fiscale totale ale statelor membre. Ponderea cazurilor strict transfrontaliere în acest procent este foarte mică.

Etapele următoare

Comisia va lansa discuții cu statele membre în vederea identificării unor măsuri subsecvente corespunzătoare și este gata să sprijine toate statele membre în procesul de aliniere la legislația UE a normelor naționale în materie de succesiune. Peste 3 ani, Comisia va prezenta un raport de evaluare care să arate modul în care a evoluat situația și va decide, pe această bază, dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivel național sau la nivelul UE. Între timp, Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, continuă să ia măsurile necesare pentru a acționa împotriva componentelor discriminatorii ale dispozițiilor statelor membre în materie de impozitare.

Pentru textul integral al comunicării, al recomandării și al documentului de lucru al serviciilor Comisiei, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/11/917

Contact :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar