Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság intézkedéseket sürget a határon átnyúló öröklési ügyletek adóztatási problémáinak megoldására

Brüsszel, 2011. december 15. – A külföldi vagyontárgyat öröklő uniós állampolgárokkal szemben gyakran több tagállam is adófizetési kötelezettséget állapít meg. Egyes kivételes esetekben akár az is előfordulhat, hogy a külföldről örökölt vagyon teljes értékét be kell fizetni adóként, mivel ugyanazon hagyaték után több tagállam is fenntartja magának az adóztatás jogát, vagy nagyobb adóteherrel sújtja a külföldről származó örökséget, mint a belföldit. Az állampolgárok az örökölt vagyontárgyak eladására kényszerülhetnek, hogy fedezni tudják az adókat, a kisvállalkozások tulajdonosainak halála esetén pedig az átruházást illetően merülhetnek fel nehézségek. E problémák kezelése céljából a Bizottság ma egy átfogó csomagot fogadott el az öröklés adóztatásáról. A Bizottság egy közleményen, egy ajánláson és egy munkadokumentumon keresztül elemzi a határon átnyúló öröklési ügyletekkel kapcsolatban felmerülő problémákat, és megoldási javaslatokat is előterjeszt. Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott:

„Benjamin Franklin egykoron azt mondta, hogy ezen a világon semmi sem biztos, csak a halál és az adók. Sajnos úgy tűnik, hogy e kettőből együtt rengeteg bizonytalanság származik. A határon átnyúló öröklési ügyletek adóztatása a diszkrimináció és a kettős adóztatás miatt bénítólag hathat az állampolgárokra. Kis változtatásokkal is elérhető, hogy a tagállami szabályok jobban illeszkedjenek egymáshoz, ez pedig Európa-szerte emberek százezrei számára biztosíthat valódi előnyöket. Erre törekeszünk.”

A ma kiadott közlemény rámutat arra, hogy az Európai Unióban alapvetően két probléma van a határon átnyúló öröklési ügyletekre kivetett adókkal kapcsolatban.

Az első probléma a kettős vagy többszörös adóztatás, azaz amikor több tagállam is fenntartja magának a jogot ugyanazon hagyaték megadóztatására. Az eltérő nemzeti szabályok, a kettős adóztatásról szóló, kétoldalú egyezmények hiánya és a kettős adóztatás alóli mentesítést szolgáló tagállami intézkedések nem megfelelő jellege eredményezheti az állampolgárok kettős vagy többszöri adóztatását. Az öröklésre vonatkozó nemzeti szabályaikat a tagállamok saját belátásuk szerint alakíthatják, de ezeknek a szabályoknak összhangban kell lenniük a megkülönböztetésmentességre és a szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályokkal. A Bizottság javaslatában nem szerepel az öröklésre vonatkozó tagállami szabályok bármilyen jellegű harmonizációja. Ehelyett a Bizottság a kettős adóztatás alóli mentesítést szolgáló nemzeti rendelkezések szélesebb körű és rugalmasabb alkalmazását ajánlja; gyakorlatias, gyors és költséghatékony megoldást kínálva ezzel a sok állampolgárt sújtó jelentős adóteher problémájára. A mai csomag részét képező ajánlás lehetőségeket vázol fel arra, miként tudnák a tagállamok javítani a meglévő nemzeti intézkedéseiket annak érdekében, hogy a kettős adóztatás problémája megfelelő módon kezelve legyen. Az ajánlás megoldásokat tartalmaz azokra az esetekre, amikor az adóztatás jogával egyszerre több tagállam is rendelkezik. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a megfelelő megoldásokat illesszék be a nemzeti szabályozásukba, illetve közigazgatási gyakorlatukba.

Az öröklés adóztatásával kapcsolatos másik probléma, amellyel az állampolgárok egyes esetekben szembesülhetnek, a diszkrimináció. A tagállamok egy része magasabb adómértéket alkalmaz, ha a vagyontárgyak az adott tagállam területén kívül találhatók, illetve az elhunyt és/vagy az örökös kötődése nem az adott tagállammal áll fenn. Az uniós jog egyértelműen rendelkezik ezekről az esetekről: a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a megkülönböztetésmentességnek és a szabad mozgásnak a Szerződésekben rögzített alapelveit. A ma közzétett szolgálati munkadokumentum – esetjogi példákon keresztül – meghatározza a megkülönböztetésmentes öröklési és ajándékozási adó elveit. Ennek segítségével a tagállamok összhangba hozhatják rendelkezéseiket az uniós joggal. A dokumentum egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy az állampolgárok jobban ismerjék a tagállamok által tiszteletben tartandó szabályokat.

Jóllehet a határon átnyúló öröklési ügyletek adóztatásával kapcsolatos problémák az egyéneket súlyosan érinthetik, a belföldi és a határon átnyúló öröklési ügyletek után kivetett adókból keletkező bevételek a tagállamok teljes bevételének csak nagyon kis részét, kevesebb mint 0,5%-át adják. Önmagukban a határon átnyúló esetek még ennél a számnál is sokkal kisebb összeget jelentenek.

A következő lépések

Az ajánlás megfelelő nyomonkövetése érdekében a Bizottság megbeszéléseket folytat majd a tagállamokkal. Másrészt a Bizottság készen áll arra, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak abban, hogy összhangba hozzák az öröklésre vonatkozó jogszabályaikat az uniós joggal. Három év múlva a Bizottság értékelő jelentést fog készíteni a helyzet addigi alakulásáról, és ez alapján dönteni fog arról, hogy szükség van-e további tagállami vagy uniós szintű intézkedésekre. Addig is, a Bizottság – mint a „Szerződések őre” – folytatja a szükséges lépéseket a diszkriminatív elemeket tartalmazó tagállami adóztatási szabályok elleni fellépés terén.

A közlemény, az ajánlás és a munkadokumentum teljes szövege az alábbi címen érhető el:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

További információért lásd: MEMO/11/917

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar