Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия приветства Резолюцията на ООН за сигурността на хуманитарните работници

Брюксел, 15 декември 2011 г. – Европейската комисия приветства и категорично подкрепя годишната резолюция на Обединените нации, озаглавена „Безопасност и сигурност на хуманитарните работници и защита на персонала на ООН“. Резолюцията беше приета днес с консенсус в Генералната асамблея на ООН като част от „Хуманитарната седмица“. Европейският съюз активно допринесе за изготвянето на резолюцията и разглежда сигурността на хуманитарните работници като едно от най-голямото предизвикателства пред ефективното предоставяне на хуманитарна помощ.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Тазгодишната резолюция на ООН относно безопасността и сигурността на хуманитарните работници е сериозно напомняне, че работата в областта на хуманитарната помощ за съжаление е станала една от най-опасните в съвременния свят.

Хуманитарните работници в нарастваща степен са изложени на риск, когато помагат на жертвите на конфликти и бедствия по света. Неприемливо е те да са обект на тормоз, отвличане или даже да загиват, когато служат на човечеството.

Призоваваме всички заинтересовани страни да гарантират приемането и уважението на хуманитарните работници, така че те да се чувстват в достатъчно сигурни и в безопасност, за да могат да изпълняват своите задачи, от които зависи животът на толкова много хора.“

С тазгодишната резолюция се призовават всички заинтересовани страни, ангажирани във въоръжени конфликти, да се въздържат от отвличане, задържане като заложници и отвличане с цел откуп на хуманитарни работници, както и се поддържат всички аспекти на международното хуманитарно право (МХП). Случаите на отвличане на хуманитарни работници продължават да се увеличават, с неизбежно отрицателни въздействия върху размера на предоставяната от хуманитарните организации помощ за нуждаещите се. Освобождаването на отвлечени хуманитарни работници винаги се приветства и се надяваме приемането на настоящата резолюция да допринесе за подобряване на ситуацията.

Според ООН 24 от нейните хуманитарни работници са загубили живота си при изпълняване на своите задължения през 2010 г., в сравнение с 45 през предходната година. Броят на служителите на ООН, ранени при опасни инциденти, е нараснал от 190 през 2009 г. до 232 през миналата година. Около 1 % (1 438 души) от персонала на ООН беше засегнат от несигурността през 2010 г. През първите шест месеца на настоящата година 9 хуманитарни работници на ООН бяха убити, а 46 бяха ранени. ООН е изправена пред значителни предизвикателства във връзка със сигурността, по-специално в Афганистан, района на Дарфур в Судан и в Сомалия1.

Контекст

Като един от главните донори на хуманитарна помощ Европейската комисия се ангажира да гарантира, че нейният персонал и нейните партньори работят във възможно най-безопасна среда, за да могат да изпълняват своите задачи. Комисията непрекъснато предприема стъпки, за да се застъпи за повишаването на сигурността на хуманитарните работници и да насърчава хуманитарното право и неговите принципи. С Европейския консенсус относно хуманитарната помощ е поет сериозен ангажимент относно безопасността и сигурността на хуманитарните работници. Кампанията на Европейската комисия „Не стреляйте! Аз съм хуманитарен работник!“ през последната година повиши обществената осведоменост за опасностите и трудностите, пред които са изправени хуманитарните работници.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

1 :

Доклад на ООН относно „Безопасност и сигурност на персонала на ООН и свързания с тези дейности персонал“ от 7 септември 2011 г.


Side Bar