Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/154

Brusel 15. februára 2011

Bol zaregistrovaný 1000. názov potravinového výrobku so značkou kvality

Taliansky ovčí syr Piacentinu Ennese (CHOP) sa dnes stal tisícim názvom zaregistrovaným v schéme Komisie pre značky kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Od vzniku schém EÚ v roku 1992 boli do nich zaregistrované poľnohospodárske výrobky a produkty vysokej kvality z celej EÚ aj spoza hraníc. V posledných rokoch počet žiadostí prudko vzrástol z dôvodu rozšírenia EÚ a zvyšujúceho sa záujmu výrobcov mimo EÚ, okrem iného aj z Indie, Číny, Thajska a Vietnamu.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian CIOLOŞ prehlásil: „Tisíci zaregistrovaný názov je dôležitým medzníkom v histórii schém kvality. Tieto schémy prispievajú k zviditeľňovaniu európskych výrobkov vysokej kvality a k zhodnocovaniu poľnohospodárskych tradícií a dedičstva vidieka a treba ich ďalej zdokonaľovať. Komisár dodal: Schémy EÚ pre kvalitu predstavujú základný prvok balíka Komisie zameraného na kvalitu, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v Parlamente a v Rade. V tomto návrhu posilňujeme schémy CHOP-CHZO, a to predovšetkým tak, že posilňujeme rolu a zodpovednosť skupín, a zároveň oživujeme schému ZTŠ.

Registre poľnohospodárskych výrobkov a potravín so značkou kvality zahŕňajú:

505 chránených označení pôvodu (CHOP): názvy výrobkov, ktoré vďačia svojim vlastnostiam výlučne alebo hlavne miestu svojej výroby a zručnosti miestnych výrobcov. Poľnohospodársky výrobok alebo potravina sa musí vyrobiť, spracovať a upraviť v danej zemepisnej oblasti s využitím uznaného know-how.

465 chránených zemepisných označení (CHZO): poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktorých povesť alebo vlastnosti sú úzko spojené s výrobou v danej zemepisnej oblasti. Aspoň jedna fáza výroby, spracovania alebo úpravy sa uskutočňuje v danej oblasti.

30 zaručených tradičných špecialít (ZTŠ): názvy výrobkov, ktoré sú zárukou tradičného charakteru, pokiaľ ide o zloženie alebo spôsob výroby. ZTŠ nie sú spojené so žiadnym konkrétnym miestom, ale musia sa vyrábať v súlade s ustanovenou špecifikáciou.

Komisia spravuje aj dva registre zemepisných označení vín a liehovín.

CHOP Piacentinu Ennese je syr z provincie Enna na Sicílii v Taliansku. Vyrába sa zo surového ovčieho mlieka a šafranu (takisto z Enny), pri jeho výrobe sa používa aj korenie a soľ. Ovce sa pasú na kopcoch (od 400 do 800 metrov) a kŕmia sa čerstvým krmivom, senom a slamou a steblami pšenice. Syr získava svoj osobitý charakter vďaka použitému šafranu, pastvinám a zručnosti miestnych výrobcov.

Ďalšie informácie:

CHOP Piacentinu Ennese: link na online databázu Komisie DOOR:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=10242

DOOR, databáza registrovaných CHOP, CHZO a ZTŽ:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

webová stránka GR AGRI venovaná politike kvality:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

MEMO/11/84


Side Bar