Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Akcijski načrt za ekološke inovacije za zagotavljanje zelene rasti in okoljskih koristi podjetij

Bruselj, 15. decembra 2011 – Ekološke inovacije so bistvenega pomena za izvajanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Namen novega akcijskega načrta za ekološke inovacije Eco-Innovation Action Plan (EcoAP) je povečati število inovacij, ki omogočajo boljše odzivanje na okoljske pritiske, in te inovacije približati trgu. Ker imajo okolju prijazne tehnologije ugoden vpliv na podjetja in prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, so ekološke inovacije bistvenega pomena za gospodarsko konkurenčnost Evrope.

Akcijski načrt za ekološke inovacije je ena od zavez vodilne pobude „Unija inovacij“, ki temelji na Akcijskem načrtu okoljskih tehnologij Environmental Technologies Action Plan (ETAP) iz leta 2004. V načrtu je poleg glavne teme zelenih tehnologij obravnavan tudi širši koncept ekoloških inovacij, ki se osredotoča na posebne težave, izzive in priložnosti uresničevanja okoljskih ciljev z uporabo inovacij. Akcijski načrt zajema ukrepe na področjih povpraševanja in ponudbe, raziskav in industrije ter politike in finančnih instrumentov. Ta načrt priznava, da ima okoljska zakonodaja ključno vlogo pri spodbujanju ekoloških inovacij, in predvideva pregled okoljske zakonodaje. Poudarja pomen raziskav in inovacij za razvoj inovativnih tehnologij in njihovo uvedbo na trg, hkrati pa opozarja tudi na mednarodni vidik ekoloških inovacij in na boljše usklajevanje politik z mednarodnimi partnerji.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Izziv za to stoletje so inovacije, s katerimi bo treba čim bolj izkoristiti naše vire – z manj narediti več – in omejiti učinke naših dejavnosti. Evropa mora sprejeti izziv in postati vodilna na tem področju, če želimo biti konkurenčni v svetu z vedno bolj omejenimi viri. Povsod po svetu povpraševanje po okoljski tehnologiji, izdelkih in storitvah ne glede na krizne čase hitro narašča, zato je to področje, na katerem Evropa lahko veliko ponudi. To je načrt za zelena delovna mesta in zeleno rast.“

Akcijski načrt bo z usmerjenimi ukrepi povečal število ekoloških inovacij v vseh gospodarskih sektorjih. Za oblikovanje krepkejšega in stabilnejšega povpraševanja po ekoloških inovacijah bodo sprejeti ukrepi na področjih ureditvenih pobud, zasebnih in javnih naročil, ter standardov, za izboljšanje pripravljenosti vlaganja in priložnosti mreženja pa bo zagotovljena podpora za mala in srednja podjetja (MSP).

Ključni vidiki novega akcijskega načrta so:

  • uporaba okoljske politike in zakonodaje za spodbujanje ekoloških inovacij;

  • podpora predstavitvenim projektom in partnerstvom za uvedbo obetavne, pametne in kompleksne operativne tehnologije na trgu;

  • razvoj novih standardov za spodbujanje ekoloških inovacij:

  • aktiviranje finančnih instrumentov in podpornih storitev za MSP;

  • spodbujanje mednarodnega sodelovanja;

  • podpora razvoju novih spretnosti in delovnih mest ter z njimi povezanimi programi usposabljanja za prilagoditev potrebam trga dela ter

  • spodbujanje ekoloških inovacij prek evropskih partnerstev za inovacije.

Nadaljnji ukrepi

Načrt se bo izvajal prek partnerstva med interesnimi skupinami, zasebnim in javnim sektorjem ter Komisijo. Bližajoči se vmesni finančni pregled bo zagotovil priložnost za oceno doseženih ciljev iz tega akcijskega načrta. Nova prizadevanja bodo osredotočena na razvoj izdelkov in predstavitvene dejavnosti, da se zapolni vrzel med tehnologijo in uvedbo na trg.

Ozadje

Ekološka inovacija je vsaka oblika inovacije, katere cilj je ali ki je usmerjena v znaten in viden napredek v smeri trajnostnega razvoja, pri čemer se upoštevajo zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, boljše odzivanje na okoljske pritiske ali doseganje učinkovitejše in odgovornejše rabe naravnih virov.

Evropske ekološke industrije so pomemben gospodarski sektor z letnim prihodkom, ocenjenim na 319 milijard evrov, kar je približno 2,5 % BDP Evropske unije.

Dodatne informacije:

Eco-innovation Action Plan (EcoAP)

Innovation Union Flagship Initiative

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar