Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

S-a lansat planul de acțiune privind ecoinovarea: întreprinderile vor primi sprijin pentru a asigura o creștere ecologică și cu beneficii pentru mediu.

Bruxelles, 15 decembrie 2011 – Ecoinovarea este esențială pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Noul Plan de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP) va stimula un proces de inovare care va reduce presiunea exercitată asupra mediului și va elimina decalajul dintre inovare și piață. Tehnologiile care respectă mediul sunt benefice pentru afaceri și contribuie la crearea de noi locuri de muncă, prin urmare, ecoinovarea este esențială pentru competitivitatea economică a Europei.

EcoAP este unul dintre angajamentele inițiativei-pilot „O Uniune a inovării” și se bazează pe Planul de acțiune pentru tehnologii ecologice (ETAP) din 2004. Pornind de la tehnologiile ecologice, planul EcoAp se concentrează pe conceptul mai amplu de ecoinovare și vizează obstacolele, provocările și oportunitățile specifice îndeplinirii obiectivelor de mediu prin intermediul inovării. EcoAP include acțiuni atât în domeniul cererii și al ofertei, cât și în materie de cercetare, industrie, politică și instrumente financiare. Mai mult, acest plan recunoaște rolul cheie al reglementării în domeniul mediului, ca motor al ecoinovării și prevede o reexaminare a legislației de mediu. De asemenea, EcoAP subliniază importanța cercetării și inovării pentru producerea unor tehnologii inovatoare și introducerea lor pe piață și pune accentul pe dimensiunea internațională a ecoinovării și pe o mai bună coordonare a politicilor cu partenerii internaționali.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Provocarea în materie de inovare pentru acest secol va fi exploatarea mai judicioasă a resurselor noastre, ceea ce implică să facem mai mult cu mai puțin, și reducerea impactului activităților noastre asupra mediului. Europa trebuie să fie prima care răspunde acestei provocări, în cazul în care dorim să fim competitivi într-o lume supusă la tot mai multe constrângeri privind resursele. Cererea mondială de tehnologii, produse și servicii ecologice cunoaște o creștere rapidă, chiar și în aceste vremuri dificile, ea fiind un domeniu în care Europa are multe de oferit. Acest plan vizează locuri de muncă ecologice și o creștere ecologică.”

Planul de acțiune va accelera ecoinovarea în toate sectoarele economiei, prin intermediul unor acțiuni bine direcționate. Pentru a impulsiona o cerere a pieței mai puternică și mai stabilă în favoarea ecoinovării, planul implică luarea de măsuri în domeniul stimulentelor legislative, al standardelor și achizițiilor publice și private; el va încuraja sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în demersul acestora de a-și îmbunătăți pregătirea pentru investiții, precum și oportunitățile privind constituirea de rețele.

Aspectele-cheie ale noului plan de acțiune includ:

  • Utilizarea de politici și legislație în materie de mediu pentru a promova ecoinovarea;

  • Sprijinirea proiectelor de demonstrație și crearea de parteneriate pentru a introduce pe piață tehnologii operaționale promițătoare, inteligente și ambițioase;

  • Elaborarea unor noi standarde pentru stimularea ecoinovării;

  • Mobilizarea instrumentelor financiare și a serviciilor de asistență pentru IMM-uri;

  • Promovarea cooperării internaționale;

  • Sprijinirea dezvoltării competențelor și a locurilor de muncă emergente, precum și a programelor de formare conexe, pentru satisfacerea necesităților pieței forței de muncă; și

  • Promovarea ecoinovării prin intermediul parteneriatelor europene pentru inovare

Etapele următoare

Punerea în aplicare a planului se va face prin intermediul parteneriatului dintre părțile interesate, sectorul public și privat, și Comisie. Viitoarea analiză financiară intermediară va constitui un bun prilej de a evalua îndeplinirea obiectivelor stabilite în acest plan de acțiune. Noile eforturi se vor concentra pe dezvoltarea produselor și pe activitățile de demonstrație pentru a elimina decalajul dintre tehnologii și introducerea lor pe piață.

Context

Prin „ecoinovare” se înțelege orice formă de inovare care are ca rezultat sau care urmărește un progres semnificativ și demonstrabil în direcția dezvoltării durabile, prin reducerea impactului asupra mediului, ameliorarea rezistenței la presiunile exercitate asupra mediului sau prin utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a resurselor naturale.

Industriile ecologice europene sunt un sector economic important, cu o cifră de afaceri anuală estimată la 319 miliarde EUR, adică aproximativ 2,5% din PIB-ul UE.

Informații suplimentare:

Planul de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)

Inițiativa-pilot „O Uniune a inovării”

Contacte :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar