Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Útjára indult az ökoinnovációs cselekvési terv: zöld növekedés és környezetvédelem az üzleti szféra szerepvállalásának ösztönzésével

Brüsszel, 2011. december 15. – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia megvalósításában alapvető szerepet kap az ökoinnováció. Az új ökoinnovációs cselekvési terv (EcoAP) a környezeti terhelés csökkentését szolgáló innovációt hivatott ösztönözni, valamint áthidalja az innováció és a piac között lévő szakadékot. Amellet, hogy a környezetbarát technológiák üzleti előnnyel járnak, új munkahelyeket is teremtenek, így az ökoinnováció Európa gazdasági versenyképessége szempontjából kiemelt fontossággal bír.

Az EcoAP a 2004‑ben indított környezettechnológiai cselekvési tervre (ETAP) épülő Innovatív Unió kiemelt kezdeményezésben tett kötelezettségvállalások egyike. A környezetbarát technológiák helyett a tágabb értelmű ökoinnováció felé fordulva összpontosít a konkrét szűk keresztmetszetekre, a kihívásokra és a környezetvédelmi célkitűzések innováció révén történő megvalósítási lehetőségeire. Az EcoAP-ba foglalt intézkedések egyszerre szolgálják a keresleti és a kínálati oldal, a kutatás és az ipar, valamint a politika és a finanszírozás érdekeit. A cselekvési terv az ökoinnováció motorjaként tekint a környezetvédelmi szabályozásra, és a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok felülvizsgálatát irányozza elő. Komoly hangsúlyt fektet a kutatás és az innováció szerepére, amelyek közreműködése nélkül elképzelhetetlen lenne újabb és újabb innovatív technológiák megszületése és piacra kerülése. A terv kiemelt kérdésként kezeli továbbá az ökoinnováció nemzetközi aspektusát, valamint az egyes szakpolitikák nemzetközi partnerekkel való jobb összehangolását.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „Az évszázad innovációs kihívása erőforrásaink minél teljesebb kiaknázására – azaz többet kevesebbel – és a társadalmi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának csökkentésére késztet bennünket. Ha a nyersanyagkészletek kimerülése ellenére is meg akarjuk őrizni Európa versenyképességét, élen kell járnunk a megoldáskeresésben. Bármilyen nehéz időszakot élünk is, a környezetvédelmi technológiák, termékek és szolgáltatások iránti igény világszerte rohamosan növekszik, márpedig ezen a téren Európa számos lehetőséget kínál. Az EcoAP a zöld foglalkoztatás és a zöld növekedés terve.”

A cselekvési terv célzott lépéseken keresztül serkenti az innovációt valamennyi gazdasági ágazatban. Az ökoinnováció iránti erősebb és kiegyensúlyozottabb piaci kereslet érdekében intézkedéseket tesz a szabályozási ösztönzők, a magán- és közbeszerzések, valamint a szabványosítás területén, továbbá a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára biztosított támogatással növeli azok befektetési hajlandóságát és kapcsolatépítési lehetőségeit.

Az új cselekvési terv kulcsfontosságú elemei a következők:

  • az ökoinnovációnak a környezetvédelmi politika és jogszabályok útján történő előmozdítása;

  • demonstrációs projektek és partnerség támogatása az ígéretes, intelligens és ambiciózus működési technológiák piacra juttatásának jegyében;

  • ökoinnovációt serkentő új szabványok kidolgozása;

  • pénzügyi eszközök mozgósítása és kisegítő szolgáltatások biztosítása a kkv-k számára;

  • a nemzetközi együttműködés ösztönzése;

  • az új típusú szakképzettségek, az ezeket kamatoztató munkahelyek, valamint kapcsolódó képzési programok fejlesztésének elősegítése a munkaerőpiaci igények kielégítése érdekében; továbbá

  • az ökoinnováció népszerűsítése az európai innovációs partnerségek révén.

Következő lépések

A terv végrehajtása az érdekelt felek, a magán- és közszféra, valamint a Bizottság közötti együttműködés formájában történik. A közelgő félidős pénzügyi áttekintés kiváló alkalmat biztosít a cselekvési tervben megfogalmazott célkitűzések teljesülésének értékelésére. Az új erőfeszítések olyan termékek fejlesztésére és demonstrációs tevékenységekre összpontosulnak, amelyek segítségével lerövidülhet a technológia piacra kerülésének ideje.

Előzmények

Az ökoinnováció az innováció minden olyan formája, amelynek eredménye vagy célja a fenntartható fejlődés irányába történő jelentős és igazolható előrelépés a környezeti hatások csökkentése, az azokkal szembeni ellenállóképesség javítása vagy a természeti erőforrások hatékonyabb és felelősségteljesebb felhasználásának megvalósítása révén.

Mintegy 319 milliárd euróra becsült éves forgalommal – az uniós GDP közel 2,5%‑át előállítva – az európai ökoiparágak igen jelentős gazdasági ágazatnak számítanak.

További információk:

Ökoinnovációs cselekvési terv (EcoAP)

Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar