Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: nova pobuda Komisije za zagotovitev vrhunskih zelenih tehnologij na trgu

Bruselj, 15. decembra 2011 – Evropska komisija je uvedla nov instrument za pomoč podjetjem, ki razvijajo inovativne okoljske tehnologije. Pilotni program za preverjanje okoljskih tehnologij bo omogočil neodvisno preverjanje učinkovitosti novih okoljskih tehnologij. Proizvajalci bodo tako lahko dokazali zanesljivost izjav o učinkovitosti, kupci tehnologij pa bodo lahko našli inovacije, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Pilotni program za preverjanje okoljskih tehnologij je prvi praktični plod dela v okviru Akcijskega načrta za ekološke inovacije. Vlagatelji potrebujejo objektivne in verodostojne informacije o učinkovitosti novih tehnologij, zato bo ta pobuda imela pomembno vlogo. Podjetjem na samem vrhu okoljskih tehnologij bo pomagala kar najbolje izkoristiti priložnosti na enotnem evropskem trgu.“

Pilotni program za preverjanje okoljskih tehnologij, ki je popolnoma neobvezen, bo v začetku zajemal tri področja, in sicer čiščenje in spremljanje vode, materiali, odpadki in viri ter okoljske tehnologije. Njegov cilj je zmanjšati tveganja in okrepiti zaupanje prvih kupcev ali vlagateljev v nove tehnologije z zagotovitvijo zanesljivih, znanstveno podprtih informacij o učinkovitosti teh tehnologij. To bo zagotovljeno z izjavo o preverjanju, ki se bo uporabljala v odnosih med podjetji. Storitve sistema za preverjanje okoljskih tehnologij so namenjene zlasti malim in srednjim podjetjem, ki morda težje dokažejo učinkovitost novih tehnologij kot večji proizvajalci. Sistem za preverjanje okoljskih tehnologij bo zmanjšal potrebo po večjem številu krajev za predstavitve ali ponovnem izvajanju preskusnih kampanj za različne trge. Prav tako bo lahko olajšal izvoz na trge zunaj EU, kot so Severna Amerika in Azija, kjer je pristop s sistemom preverjanja okoljskih tehnologij vse bolj priznan.

Naslednji ukrepi

Program se bo začel z akreditacijo organov za preverjanje, ki bodo preverjali tehnologije. Zainteresirane organizacije so pozvane, da stopijo v stik z agencijo za akreditacijo države članice, v kateri imajo sedež. Seznam agencij je na voljo na spletni strani Evropskega združenja za akreditacijo (glej spodaj). V naslednjih mesecih bo v okviru programa za konkurenčnost in inovacije objavljen razpis za zbiranje predlogov, ki bo akreditiranim organom za preverjanje pomagal pri izvajanju pilotnega programa. To vključuje pomoč proizvajalcem pri uporabi sistema za preverjanje okoljskih tehnologij.

Dve do tri leta po vzpostavitvi pilotnega programa za preverjanje okoljskih tehnologij bo Evropska komisija ocenila njegovo delovanje in učinke na trženje novih tehnologij ter sprejela sklepe o prihodnosti preverjanja okoljskih tehnologij v Evropi. Zainteresiranim stranem bodo zastavljena vprašanja o izvajanju in vrednotenju pilotnega programa za preverjanje okoljskih tehnologij v okviru foruma zainteresiranih strani, ki bo vzpostavljen leta 2012.

Ozadje

Pilotni program za preverjanje okoljskih tehnologij je bil pripravljen v sodelovanju s 7 državami članicami in mnogimi zainteresiranimi stranmi, dejavnimi na področju razvoja in ocenjevanja tehnologije. Je eden izmed ukrepov, ki so napovedani v novem akcijskem načrtu za ekološke inovacije, ki je bil tudi pravkar sprejet (glej IP/11/1547).

Več informacij

Spletna stran o sistemu za preverjanje okoljskih tehnologij na spletišču Europa (vključuje informativno gradivo, splošni protokol preverjanja okoljskih tehnologij in pogosta vprašanja ter delovni dokument služb Komisije o pobudi za preverjanje okoljskih tehnologij – kako zagotoviti ekološke inovacije na trgu). Nacionalni kontakti v sodelujočih državah članicah so navedeni v informativnem gradivu.

Za več informacij se obrnite na: env-etv@ec.europa.eu.

Akcijski načrt za ekološke inovacije

Skupna spletna stran za raziskave in pilotne projekte za preverjanje okoljskih tehnologij

Evropsko združenje za akreditacijo

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (CIP) – Program za podjetništvo in inovativnost

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar