Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Komisja uruchamia nową inicjatywę, aby pomóc nowatorskim zielonym technologiom trafić na rynek

Bruksela, 15 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska uruchamia nową inicjatywę, aby pomóc przedsiębiorstwom opracowującym innowacyjne technologie środowiskowe. Pilotażowy program weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) umożliwi niezależną weryfikację wydajności nowych technologii środowiskowych. Pomoże to producentom udowodnić rzetelność informacji o wydajności, a nabywcom nowych technologii – odnaleźć innowacje, które spełniają ich potrzeby.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Pilotażowy program weryfikacji technologii środowiskowych to pierwszy praktyczny owoc planu działań na rzecz innowacyjności ekologicznej. Inwestorzy potrzebują obiektywnych i wiarygodnych informacji o wydajności nowych technologii, inicjatywa ma więc ważną rolę do odegrania. Powinna pomóc przedsiębiorstwom wyznaczającym kierunki rozwoju technologii środowiskowych w maksymalnym wykorzystaniu europejskiego jednolitego rynku”.

Pilotażowy program ETV, w pełni dobrowolny, początkowo obejmie następujące dziedziny: uzdatnianie i monitorowanie jakości wody; materiały, odpady i zasoby; technologie energetyczne. Celem jest ograniczenie ryzyka i zwiększenie zaufania pierwszych kupujących nowe technologie lub inwestujących w nie, poprzez dostarczenie wiarygodnych, naukowo udowodnionych informacji dotyczących ich wydajności. Będzie się to odbywało w formie potwierdzenia weryfikacji wykorzystywanego w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami. Usługi ETV są przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których udowodnienie wydajności nowych technologii może być trudniejsze niż dla dużych producentów. Program ETV powinien ograniczyć potrzebę mnożenia stanowisk demonstracyjnych lub powtarzania testów przeprowadzanych na potrzeby różnych rynków. Może też ułatwić eksport na rynki pozaunijne, np. do Ameryki Północnej i Azji, gdzie program ETV jest coraz bardziej rozpoznawalny.

Dalsze działania

Program rozpocznie się od wydania akredytacji organom odpowiedzialnym za weryfikację technologii. Zainteresowane organizacje wzywa się do nawiązania kontaktu z agencją akredytacyjną w państwie członkowskim swojej siedziby. Lista agencji jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (zob. poniżej). W najbliższych miesiącach opublikowane zostanie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w celu wspierania akredytowanych organów weryfikujących we wdrażaniu programu pilotażowego. Obejmuje to pomoc producentom w przeprowadzaniu weryfikacji w ramach ETV.

Po dwóch lub trzech latach trwania programu pilotażowego, Komisja Europejska oceni ETV, jego funkcjonowanie i wpływ na wprowadzanie do obrotu nowych technologii, a następnie przygotuje wnioski dotyczące dalszego funkcjonowania programu weryfikacji technologii środowiskowych w Europie. W ramach forum, które ma powstać w 2012 r., strony zainteresowane będą miały możliwość wyrażenia swojej opinii o wdrożeniu i ocenienia programu pilotażowego ETV.

Informacje o programie

Program pilotażowy ETV powstał we współpracy z siedmioma państwami członkowskimi oraz licznymi stronami zainteresowanymi aktywnie działającymi w dziedzinie rozwoju i oceny nowych technologii. Program jest jednym z działań objętych nowym planem działań na rzecz innowacyjności ekologicznej, który również niedawno przyjęto (zob. IP/11/1547).

Więcej informacji

Strona internetowa ETV (obejmuje notę informacyjną, ogólny protokół weryfikacji w ramach ETV, często zadawane pytania oraz dokument roboczy służb Komisji w sprawie inicjatywy weryfikacji technologii środowiskowych, która ma pomóc ekologicznym innowacjom trafić na rynek). Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów w uczestniczących państwach członkowskich można znaleźć w nocie informacyjnej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: env-etv@ec.europa.eu

Plan działań na rzecz innowacyjności ekologicznej

Wspólna strona internetowa projektów badawczych i pilotażowych w ramach ETV

Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar