Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Commissie lanceert nieuw initiatief om de marktintroductie van geavanceerde groene technologieën te ondersteunen

Brussel, 15 december 2011—De Europese Commissie lanceert een nieuw instrument om ondernemingen die innoverende milieutechnologieën ontwikkelen, te ondersteunen. Het proefprogramma voor milieutechnologietoetsing (Environmental Technology Verification – ETV) voorziet in een onafhankelijke prestatiemeting van nieuwe milieutechnologieën. Dankzij dit programma kunnen fabrikanten bewijzen dat hun producten de beloofde prestaties leveren en kunnen kopers van technologie de innovaties vinden die aan hun behoeften beantwoorden.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Het programma voor milieuprestatietoetsing is het eerste praktische resultaat van het actieplan voor eco-innovatie. Investeerders hebben behoefte aan objectieve en geloofwaardige informatie over de prestaties van nieuwe technologieën. Dit initiatief zal daarin een belangrijke rol spelen. Het ETV-programma zal aanbieders van geavanceerde milieutechnologieën helpen om de kansen die door de Europese interne markt worden geboden, maximaal te benutten."

Het ETV-proefprogramma, dat volledig facultatief is, zal aanvankelijk drie gebieden bestrijken: waterbehandeling en –monitoring; materialen, afval en grondstoffen; en energietechnologieën. Het is de bedoeling de risico's te beperken en het vertrouwen van de eerste kopers of investeerders te verhogen door betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over nieuwe technologieën te verschaffen. Die informatie wordt verstrekt in de vorm van een keuringsverklaring die kan worden gebruikt bij transacties tussen bedrijven. ETV-diensten zijn met name bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb), die het moeilijker hebben dan grote ondernemingen om de prestaties van nieuwe technologieën te bewijzen. ETV moet de behoefte beperken om meerdere demonstratiesites of testcampagnes voor de verschillende markten op te zetten. Het programma kan tevens de deuren openen voor export naar markten buiten de EU, zoals Noord-Amerika en Azië, waar de ETV-benadering ook stilaan ingang vindt.

Volgende stappen

Het programma start met de accreditatie van de keuringsinstanties die de technologieën zullen beoordelen. Belangstellende instanties worden opgeroepen contact op te nemen met de keuringsinstantie van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd. De lijst van die instanties staat op de website van de Europese samenwerking voor accreditatie (zie verder). De volgende maanden wordt in het kader van het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd om de erkende keuringsinstanties bij de uitvoering van het proefprogramma te ondersteunen, onder meer door fabrikanten te helpen bij de uitvoering van ETV-keuringen.

Twee of drie jaar na de start van het programma zal de Europese Commissie het ETV-proefprogramma evalueren, met name de werking ervan en de impact ervan op de marketing van nieuwe technologieën. Op basis daarvan zal zij een standpunt innemen over de verdere ontwikkeling van de milieutechnologietoetsing in Europa. Door middel van een in 2012 op te richten forum van belanghebbenden zullen de betrokkenen geraadpleegd worden over de werking en de evaluatie van het ETV-proefprogramma.

Achtergrond

Het ETV-proefprogramma is ontwikkeld in samenwerking met zeven lidstaten en talrijke actoren die bij de ontwikkeling en beoordeling van technologieën zijn betrokken. Het is een van de acties die zijn aangekondigd in het nieuwe actieplan voor eco-innovatie (zie IP/11/1547).

Verdere informatie

ETV website op Europa: (met een toelichting, het algemene ETV-keuringsprotocol, een lijst met vaak gestelde vragen en het werkdocument van de diensten van de Commissie: "The Environmental Technology Verification (ETV) initiative – helping eco-innovations to reach the market"). De nationale contactpersonen van de deelnemende lidstaten zijn vermeld in de toelichting.

Voor meer informatie, kunt u mailen naar: env-etv@ec.europa.eu

Actieplan voor Eco-innovatie (EcoAP)

Gemeenschappelijke website van ETV-onderzoeks- en proefprojecten

Europese samenwerking voor accreditatie

Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP)- Programma voor ondernemerschap en innovatie

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar