Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide — Komisija uzsāk jaunu iniciatīvu, lai sekmētu videi nekaitīgu progresīvu tehnoloģiju nokļūšanu tirgū

Briselē, 2011. gada 15. decembrī. Eiropas Komisija ir izveidojusi jaunu instrumentu, lai palīdzētu uzņēmumiem, kas ir izstrādājuši inovatīvas vides tehnoloģijas. Vides tehnoloģiju verifikācijas (VTV) izmēģinājuma programmā tiks veikta neatkarīga jauno vides tehnoloģiju veiktspējas verifikācija. Tas ražotājiem palīdzēs pārbaudīt deklarētās veiktspējas uzticamību, savukārt tehnoloģiju pircējiem — iepazīt inovācijas, kas atbilst viņu vajadzībām.

Vides komisārs Janess Potočniks saka: "Vides tehnoloģiju verifikācijas izmēģinājuma programma ir pirmais praktiskais Ekoinovācijas rīcības plāna ieguvums. Investoriem ir vajadzīga objektīva un drošticama informācija par jauno tehnoloģiju veiktspēju, tāpēc šai iniciatīvai būs liela nozīme. Tai vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem videi nekaitīgu progresīvu tehnoloģiju izmantošanu padarīt par labāko iespēju Eiropas Vienotajā tirgū.

VTV izmēģinājuma programma, kas ir pilnīgi brīvprātīga, sākotnēji norisināsies šādās trijās jomās: notekūdeņu attīrīšana un pārraudzība; izejvielas, atkritumi un resursi; enerģētikas tehnoloģijas. Mērķis ir samazināt riskus un palielināt pirmo pircēju vai tādu investoru uzticēšanos, kuri veic ieguldījumus jaunajās tehnoloģijās, sniedzot drošticamu, zinātniski pamatotu informāciju par to veiktspēju. Šim nolūkam tiks izdots verifikācijas sertifikāts izmantošanai uzņēmumu savstarpējās attiecībās. VTV pakalpojumi galvenokārt domāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir grūtāk pierādīt jauno tehnoloģiju veiktspēju nekā lielākiem ražotājiem. VTV vajadzētu samazināt vajadzību pēc demonstrāciju vietņu daudzuma palielināšanas vai atkārtotām testēšanas kampaņām dažādos tirgos. Tai vajadzētu arī atvieglināt eksportu uz tirgiem, kas atrodas ārpus ES, piemēram, Dienvidameriku un Āziju, kur aizvien vairāk atzīst VTV pieeju.

Turpmākā rīcība

Saskaņā ar programmu sākotnēji apstiprinās verifikācijas struktūras (VS) , kuras verificēs tehnoloģijas. Organizācijas, kurām par šo pasākumu ir interese, aicinām sazināties ar akreditācijas iestādi dalībvalstī, kurā tās ir reģistrētas; šo iestāžu saraksts ir pieejams Eiropas Akreditācijas sadarbības tīmekļa vietnē (skatīt turpmāk). Tuvākajos mēnešos tiks publicēts aicinājums iesniegt priekšlikumus Konkurētspējas un inovāciju programmai (KIP), lai atbalstītu akreditētās VS izmēģinājuma programmas ieviešanā. Tas paredz arī palīdzību ražotājiem veikt verifikācijas saskaņā ar VTV.

Pēc diviem vai trim programmas norises gadiem Eiropas Komisija novērtēs VTV izmēģinājuma programmu, tās darbību un ietekmi uz jauno tehnoloģijju tirdzniecību un izdarīs secinājumus par to, kā veidot vides tehnoloģiju verifikāciju Eiropā. Ieinteresētajām pusēm lūgs paust viedokli par VTV izmēģinājuma programmas īstenošanu un novērtēšanu ieinteresēto pušu forumā, ko paredzēts izveidot 2012. gadā.

Pamatinformācija

VTV izmēģinājuma programma tika sagatavota sadarbībā ar 7 dalībvalstīm un daudzām ieinteresētajām pusēm, kas aktīvi darbojas tehnoloģiju izstrādes un vērtēšanas jomā. Šis ir viens no pasākumiem, par ko paziņots jaunajā Ekoinovācijas rīcības plānā, kurš arī nupat kā pieņemts (skatīt IP/11/1547).

Papildinformācija

VTV tīmekļa vietne par Eiropu (tajā ir informatīva piezīme, VTV vispārējais verifikācijas protokols un atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem, kā arī Komisijas dienestu darba dokuments par vides tehnoloģiju verifikācijas (VTV) iniciatīvu — palīdzību ekoinovācijām nokļūt tirgū). Kontaktinformācija dalībvalstīs, kuras piedalās programmā, ir pieejama informatīvajā piezīmē.

Vairāk informācijas var saņemt, nosūtot e-pastu uz šādu adresi:

env-etv@ec.europa.eu

Ekoinovācijas rīcības plāns (EcoAP)

Kopējā tīmekļa vietne par pētniecības un VTV izmēģinājuma programmām

Eiropas sadarbība akreditācijas jomā

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP) — Uzņēmējdarbības un inovāciju programma

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar