Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: Euroopa Komisjon käivitab uue algatuse, et aidata tipptasemel rohelist tehnoloogiat turule viia

Brüssel, 15. detsember 2011 – Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue vahendi innovatiivset keskkonnatehnoloogiat arendavate ettevõtete abistamiseks. Keskkonnatehnoloogia kontrollimise katseprogrammi raames kontrollitakse sõltumatult uue keskkonnatehnoloogia toimevõimet. Sellega aidatakse tootjatel tõendada toimevõimet käsitlevate väidete usaldusväärsust ja tehnoloogiaostjatel välja selgitada nende vajadustele vastavad innovatsioonilahendused.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Keskkonnatehnoloogia kontrollimise katseprogramm on ökoinnovatsiooni tegevuskava esimene praktiline tulemus. See algatus on väga tähtis, sest investoritel on vaja uue tehnoloogia toimevõime kohta objektiivset ja usaldusväärset teavet. Programm peaks aitama tipptasemel keskkonnatehnoloogiat arendavatel ettevõtetel Euroopa ühtse turu võimalusi maksimaalselt ära kasutada.”

Keskkonnatehnoloogia kontrollimise katseprogramm, milles osalemine on vabatahtlik, hõlmab esialgu kolme valdkonda: veepuhastus ja -seire, materjalid, jäätmed ja ressursid ning energiatehnoloogia. Programmi kaudu püütakse vähendada riske ja suurendada esmaostjate või investorite usku uude tehnoloogiasse, andes usaldusväärset teaduspõhist teavet selle toimevõime kohta. See teave esitatakse kontrollimist tõendavas kinnituses, mida ettevõtjad saavad omavahel suhtlemisel kasutada. Keskkonnatehnoloogia kontrollimise teenus on mõeldud eeskätt väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, sest neil võib olla suurtest tootjatest raskem uue tehnoloogia toimevõimet tõendada. Tänu sellisele kontrollimisele ei oleks vaja mitut tutvustamiskohta ega korduvat katsetamist eri turgude jaoks. Samuti peaks see hõlbustama eksporti ELi-välisele turule, nt Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse, kus keskkonnatehnoloogia kontrollimise põhimõtet üha rohkem tunnustatakse.

Edasised sammud

Kõigepealt akrediteeritakse tehnoloogia kontrollimisega tegelevad kontrolliasutused. Huvitatud organisatsioonidel tuleks võtta ühendust selle riigi akrediteerimisametiga, kus nad on asutatud. Ametite loetelu on Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni veebisaidil (vt allpool). Lähikuudel kuulutatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames välja projektikonkurss, et toetada kontrolliasutusi katseprogrammi rakendamisel. Sealhulgas aidatakse tootjaid keskkonnatehnoloogia kontrollimisel.

Kahe või kolme tegevusaasta järel hindab Euroopa Komisjon keskkonnatehnoloogia kontrollimise katseprogrammi, selle toimimist ja mõju uue tehnoloogia turustamisele ning teeb järeldused selle kohta, kuidas tuleks keskkonnatehnoloogia kontrollimisega Euroopas edasi minna. Sidusrühmade seisukohti programmi rakendamise ja hindamise kohta küsitakse 2012. aastal loodavas sidusrühmade foorumis.

Taust

Keskkonnatehnoloogia kontrollimise katseprogramm valmistati ette koostöös seitsme liikmesriigi ja paljude tehnoloogiaarenduse ja -hindamisega tegelevate sidusrühmadega. See on üks äsja vastuvõetud ökoinnovatsiooni tegevuskava (vt IP/11/1547) meetmetest.

Lisateave

Keskkonnatehnoloogia kontrollimise lehekülg Euroopa Komisjoni veebisaidil (sh teabeleht, keskkonnatehnoloogia kontrollimise üldpõhimõtted, korduma kippuvad küsimused ja komisjoni talituste töödokument keskkonnatehnoloogia kontrollimise algatuse „Helping eco-innovations to reach the market” kohta). Osalevate liikmesriikide kontaktpunktid on loetletud teabelehes.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust e-posti aadressil env-etv@ec.europa.eu.

Ökoinnovatsiooni tegevuskava

Keskkonnatehnoloogia kontrollimist käsitlevate uurimis- ja katseprojektide veebisait

Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm – Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar