Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Kommissionen lancerer nyt initiativ for at hjælpe avancerede grønne teknologier på markedet

Bruxelles, den 15. december 2011 – Europa-Kommissionen lancerer et nyt instrument, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovativ miljøteknologi. Ved hjælp af et pilotprogram om miljøteknologikontrol (ETV) skal nye miljøteknologiers ydeevne kontrolleres uafhængigt. Det vil hjælpe fabrikanterne med at påvise ​​den påståede ydeevne og hjælpe dem, der køber teknologi, med at finde frem til de innovationer, der opfylder deres behov.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "ETV‑pilotprogrammet er det første konkrete resultat af handlingsplanen for økoinnovation. Investorerne skal have objektiv og troværdig information om de nye teknologiers ydeevne, og dette initiativ kommer derfor til at spille en vigtig rolle. Programmet skal hjælpe førende virksomheder inden for miljøteknologiudvikling til lettere at udnytte det indre markeds muligheder."

ETV‑pilotprogrammet, der er helt frivilligt at deltage i, dækker foreløbig tre områder: vandbehandling og ‑kontrol, materiale, affald og ressourcer samt energiteknologi. Målet er at nedbringe risiciene og øge tilliden hos de første købere eller investorerne i ny teknologi ved at stille pålidelige, videnskabeligt baserede oplysninger om den pågældende teknologis ydeevne til rådighed. Dette vil ske i form af en kontrolattest til brug i forretningsmæssige sammenhænge. ETV‑tjenesteydelserne er især for små og mellemstore virksomheder, som kan have sværere ved at bevise de nye teknologiers ydeevne end større producenter. ETV skal derfor mindske behovet for at have mange demonstrationssteder eller at skulle gentage testkampagner for forskellige markeder. Det bør også fremme eksport til markeder uden for EU, f.eks. Nordamerika og Asien, hvor ETV‑metoden er mere anerkendt.

Næste skridt

Programmet skal starte med at akkreditere de kontrolorganer, som skal kontrollere teknologierne. Interesserede organisationer opfordres til at kontakte akkrediteringsorganet i den medlemsstat, hvor de er etableret. Listen over disse kan findes på webstedet for Den Europæiske Organisation for Akkreditering (se nedenfor). I løbet af de kommende måneder bliver der offentliggjort en indkaldelse af forslag under programmet for konkurrenceevne og innovation med henblik på at støtte akkrediterede kontrolorganer med gennemførelsen af pilotprogrammet. Det indebærer at hjælpe producenterne med at gennemføre kontroller i henhold til ETV.

Efter to til tre år vil Kommissionen evaluere ETV‑pilotprogrammet, hvordan det fungerer, og hvilken effekt det har på markedsføringen af ny teknologi, og den vil drage konklusioner for den forsatte miljøteknologikontrol i Europa. Interessenterne vil blive spurgt om gennemførelsen og evalueringen af ETV‑pilotprogrammet i et interessentforum, der skal oprettes i 2012.

Sagsforløb

ETV‑pilotprogrammet er udarbejdet i samarbejde med 7 medlemsstater og mange forskellige aktører inden for teknologiudvikling og ‑vurdering. Det er en af de foranstaltninger, der er bebudet i den nye handlingsplan for økoinnovation, som netop er blevet vedtaget (se IP/11/1547).

Yderligere oplysninger

ETV-webstedet på Europa (indeholder en baggrundsorientering, en ETV‑kontrolprotokol, FAQ og Kommissionens arbejdsdokument om ETV‑initiativet om markedsføring af miljøinnovation). Nationale kontakter i deltagende medlemsstater findes i baggrundsorienteringen.

For yderligere oplysninger, send en e-mail til: env-etv@ec.europa.eu

Handlingsplan for økoinnovation

Fælles websted for ETV-forskning og -pilotprojekter

Den Europæiske Organisation for Akkreditering

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation - Iværksætter- og innovationsprogram

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar