Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Perspectiva energetică 2050: putem avea un sector energetic sigur, competitiv și hipocarbonic

Bruxelles, 15 decembrie 2011 – Pentru a realiza obiectivul de reducere cu mai mult de 80% a emisiilor până în 2050, producția de energie a Europei va trebui să fie caracterizată de emisii de carbon apropiate de zero. Cum să realizăm acest lucru fără a perturba resursele energetice și competitivitatea este întrebarea la care răspunde documentul Perspectiva energetică 2050 pe care Comisia îl prezintă astăzi. Pe baza analizei unui set de scenarii, documentul expune consecințele unui sistem energetic fără carbon și conturează cadrul politic necesar în acest sens, prin care să li se permită statelor membre să aleagă opțiunile energetice dorite și prin care să se creeze un mediu de afaceri stabil pentru investițiile private, în special până în 2030.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Doar un model energetic nou poate fi în măsură să confere sistemului nostru siguranță, competitivitate și sustenabilitate pe termen lung. Dispunem acum de un cadru european pentru măsurile politice care trebuie luate în scopul de a asigura investițiile potrivite.”

Analiza se bazează pe scenarii ilustrative, create prin combinarea celor patru căi principale de decarbonizare (eficiența energetică, surse regenerabile, energie nucleară și CSC). Niciunul nu are șanse prea mari de materializare, dar toate scenariile indică clar un set de opțiuni „fără regrete” pentru anii următori.

Perspectiva energetică 2050 identifică o serie de elemente care au efecte pozitive în orice situație și care definesc o serie de rezultate principale precum:

  • Decarbonizarea sistemului energetic este fezabilă din punct de vedere economic și tehnic. Toate scenariile axate pe decarbonizare permit realizarea obiectivului de reducere a emisiilor și pot fi mai puțin costisitoare pe termen lung decât actualele politici.

  • Eficiența energetică și energia din surse regenerabile sunt vitale. Indiferent de mixul energetic ales, o eficiență energetică mai mare și creșterea vizibilă a ponderii energiei din surse regenerabile sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de CO2 în 2050. Din scenarii reiese de asemenea că electricitatea va juca un rol mai mare decât în prezent. Gazul, petrolul, carbonul și energia nucleară figurează și ele în toate scenariile (în diferite proporții), permițând statelor membre să mențină opțiuni flexibile în mixul lor energetic, cu condiția realizării rapide a unei piețe interne bine conectate a energiei.

  • Investițiile făcute mai devreme costă mai puțin Deciziile investiționale pentru infrastructura necesară până în 2030 trebuie luate acum, când infrastructurile realizate în urmă cu 30-40 de ani trebuie înlocuite. Dacă se acționează imediat în acest sens, se pot evita modificări mai scumpe peste 20 de ani. Evoluția energetică a UE necesită oricum modernizare și o infrastructură mult mai flexibilă de tipul interconexiunilor transfrontaliere, al rețelelor electrice inteligente și al tehnologiilor hipocarbonice de producție, transport și stocare a energiei.

  • Controlul asupra creșterii prețurilor Investițiile făcute acum vor determina cele mai avantajoase prețuri în viitor. Prețul energiei electrice va crește probabil până în 2030, dar poate scădea apoi datorită costurilor mai mici de furnizare, a politicilor de economisire și a tehnologiilor mai performante. Costurile vor fi contrabalansate de nivelul ridicat al investițiilor sustenabile aduse în economia europeană, de crearea la nivel local a locurilor de muncă și de scăderea dependenței de import. Toate scenariile duc la decarbonizare, fără a se remarca diferențe importante în ceea ce privește costurile generale sau implicațiile pentru securitatea aprovizionării.

  • Sunt necesare economii de scară. În comparație cu schemele echivalente la nivel național, o abordare la nivel european va conduce la costuri mai mici și la securitatea aprovizionării Această ipoteză presupune realizarea până în 2014 a pieței comune a energiei.

Context

Scopul documentului de perspectivă este realizarea obiectivelor 2050 în materie de reducere a emisiilor de carbon, îmbunătățind totodată competitivitatea și securitatea aprovizionării în Europa. Statele membre planifică deja politici naționale în domeniul energiei pentru viitor, dar trebuie să își unifice forțele și să-și coordoneze eforturile într-un cadru mai larg. În anii care urmează, documentul va fi urmat de alte inițiative politice în domenii specifice sectorului energetic, începând anul viitor cu propuneri în privința pieței interne, a energiei din surse regenerabile și a energiei nucleare.

CE a publicat în martie 2011 perspectiva completă a decarbonizării întregii economii. Au fost analizate toate sectoarele – producția și transportul energiei electrice și utilizarea sa în sectorul rezidențial, cel industrial și cel agricol. Comisia are în pregătire și perspective sectoriale, Perspectiva energetică 2050 fiind ultima dintre acestea, care au ca obiect întregul sector energetic.

Informații suplimentare

Perspectiva energetică 2050:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

Pentru mai multe informații despre Perspectiva 2050, a se vedea MEMO/11/914.

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar