Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor overname van Belgische aanbieder van gezondheidsproducten Omega Pharma door beheerder van participatiemaatschappijen Waterland en het Belgische Alychlo

Brussel, 14 december 2011 – De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-concentratieverordening de geplande overname goedgekeurd van Omega Pharma NV, een Belgische aanbieder van voorschriftvrije gezondheidsproducten, door de Belgische houdstermaatschappij Alychlo NV en een door Waterland Private Equity Investment B.V. beheerd fonds.

De Commissie kwam tot de bevinding dat de fusieonderneming op de markten voor voorschriftvrije geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten, alsook op de respectieve downstream-distributiemarkten daarvan, nog steeds te maken zou krijgen met voldoende concurrentie.

Omega Pharma produceert een eigen gamma voorschriftvrije geneesmiddelen en andere producten voor gezondheidszorg en persoonsverzorging en distribueert producten van derden. Aangezien één van de door Waterland beheerde fondsen zeggenschap heeft over Arseus NV, die eveneens in beperkte mate eigen gezondheidsproducten en producten van derden aanbiedt, heeft de transactie horizontale en verticale effecten in België en Nederland.

Deze effecten zijn evenwel slechts miniem omdat Arseus slechts zorgt voor een zeer geringe verhoging van het marktaandeel van de fusieonderneming, zij een bescheiden positie op de downstream-markten bekleedt en er nog andere sterke concurrenten aanwezig zijn. De voorgenomen transactie zal de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER)1, of een wezenlijk deel daarvan, niet significant belemmeren.

De transactie werd op 9 november 2011 bij de Commissie aangemeld.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de plicht van de Commissie om concentraties en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsproblemen op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om te besluiten de transactie goed te keuren (Fase I-onderzoek) of een diepgaand onderzoek te beginnen (Fase II-onderzoek).

Een niet-vertrouwelijke versie van dit besluit zal beschikbaar komen op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6401

Contactpersonen:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

De EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.


Side Bar