Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

V Bruslju, 15. februarja 2011

Evropska komisija se strinja z manjšo spremembo pogodbe

Evropska komisija je danes sprejela mnenje, da je treba do leta 2013 spremeniti pogodbo, da bo mogoče vzpostaviti evropski mehanizem za ohranitev stabilnosti evroobmočja. Komisija meni, da predlagana sprememba člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije nikakor ne bi vplivala na pristojnosti Evropske unije. Ker predlagana sprememba zadeva politike in notranje ukrepe Unije, Komisija meni, da so izpolnjeni pogoji za uporabo poenostavljenega postopka za spremembo pogodb.

Predsednik Evropske komisije Barroso je dejal: Ta odločitev dokazuje našo odločenost braniti našo skupno valuto in zagotavljati finančno stabilnost ob nekaterih gospodarskih neravnovesjih, ki smo jih opazili v nekaterih državah članicah – neravnovesjih, ki jih moramo odpraviti. Ta mehanizem je ključnega pomena za dokončanje okvira pogodbe“.

Evropski svet predlaga, da se členu 136 PDEU doda odstavek 3:

„3. Države članice, katerih valuta je evro, lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost, ki se sproži, če je nujno potreben za ohranitev stabilnosti območja evra kot celote. Odobritev kakršne koli finančne pomoči, ki bi se zahtevala na podlagi mehanizma, bo pogojena z izpolnjevanjem strogih zahtev.“

Iz mnenja Komisije je jasno razvidno, da predlagana sprememba pogodbe ne povečuje ali zmanjšuje pristojnosti Unije. Spremembo pogodbe je treba upoštevati tudi kot enega izmed zakonodajnih predlogov Komisije za okrepitev gospodarskega upravljanja in proračunskega nadzora držav članic v evroobmočju. Komisija bo aktivno sodelovala s finančnimi ministri evroobmočja pri podrobnejši pripravi evropskega mehanizma stabilnosti.

Ozadje

Belgijska vlada je 16. decembra 2010 Evropskemu svetu predložila predlog sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 PDEU v zvezi s stalnim mehanizmom za stabilnost za države članice, katerih valuta je evro.

Evropski svet se je 20. decembra 2010 o tem predlogu posvetoval z Evropsko komisijo, kot določa člen 48(6) PEU.

Ker se morajo nacionalni postopki za odobritev začeti čim prej, da bo mehanizem za stabilnost vzpostavljen še preden preteče sedanji začasni mehanizem, je Evropski svet Komisijo pozval, da svoje mnenje predloži do marca 2011, tako da bo lahko sprejel sklep na svojem zasedanju 24. in 25. marca 2011.

Komisija je mnenje sprejela danes.

Mnenje Komisije je na voljo v dokumentu COMM(2011) 70.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar