Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Brüsszel, 2011. február 15.

Az Európai Bizottság egyetért a Szerződés kismértékű módosításával

Az Európai Bizottság a mai napon beleegyezését adta a Szerződés 2013-ig esedékes módosításához, amelyre az euróövezet stabilitásának megőrzését szolgáló európai stabilizációs mechanizmus létrehozása érdekében van szükség. A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 136. cikkének javasolt módosítása semmilyen formában nem változtatja meg az Európai Unió hatásköreit. A Bizottság szerint teljesülnek annak feltételei, hogy a tervezett módosítást a Szerződés egyszerűsített módosítását lehetővé tevő eljárás keretében hajtsák végre, mivel a javasolt módosítás kihat az Unió szakpolitikáira és belső fellépéseire.

Barroso elnök kijelentette: „E határozat kulcsfontosságú számunkra az iránti eltökéltségünk bizonyítására, hogy a közös valutánkat megvédjük, és biztosítsuk a pénzügyi stabilitást az egyes tagállamokban tapasztalt gazdasági egyensúlyhiánnyal szemben – mely egyensúlyhiányt mindenképpen orvosolnunk kell. E mechanizmus lényeges a Szerződés keretrendszerének kialakítása érdekében.

Az Európai Tanács javaslata szerint az EUMSZ 136. cikkének módosítására az alábbi új (3) bekezdés beillesztésével kerülne sor:

„(3) Azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtást szigorú feltételekhez kötik.”

A Bizottság véleménye egyértelművé teszi, hogy a Szerződés javasolt módosítása következtében az Unió hatáskörei nem növekednek, illetve nem csökkennek. A Szerződés módosítása továbbá a Bizottság azon jogalkotási javaslataival is kapcsolatban áll, amelyek az euróövezethez tartozó tagállamok gazdaságirányításának és költségvetési felügyeletének erősítését szolgálják. A Bizottság aktívan együttműködik majd az euróövezet pénzügyminisztereivel az európai stabilizációs mechanizmus részleteinek további kidolgozásán.

Előzmények

2010. december 16-án a belga kormány javaslatot nyújtott be az Európai Tanácshoz az EUMSZ 136. cikkének az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok állandó stabilizációs mechanizmusa tekintetében való módosításáról szóló tanácsi határozatra.

2010. december 20-án az Európai Tanács az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével összhangban konzultációt folytatott az Európai Bizottsággal a szóban forgó határozatról.

A nemzeti jóváhagyási eljárásoknak a lehető leghamarabb meg kell kezdődniük annak érdekében, hogy a stabilizációs mechanizmus még a jelenlegi ideiglenes mechanizmus lejárta előtt működésbe léphessen. Ezért az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2011 márciusáig nyilvánítson véleményt, minek köszönhetően az Európai Tanácsnak a 2011. március 24–25-i ülése keretében lehetősége nyílna a határozata elfogadására.

A Bizottság a mai napon elfogadott véleményével eleget tesz e kérésnek.

A Bizottság véleménye a COMM(2011)70 hivatkozási számon érhető el.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar