Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Bryssel 15. helmikuuta 2011

Euroopan komissio hyväksyi vähäisen muutoksen EU:n perussopimukseen

Euroopan komissio on tänään vahvistanut, että EU:n perussopimukseen olisi tehtävä vähäinen muutos ennen vuotta 2013, jotta euroalueen vakaus voidaan turvata ottamalla käyttöön Euroopan vakausmekanismi. Komissio katsoo, että ehdotus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 136 artiklan muuttamiseksi ei millään tavoin muuta EU:n toimivaltaa. Koska ehdotettu muutos koskee unionin sisäistä toimintaa, se voidaan tehdä ns. yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn mukaisesti.

Päätös EU:n perussopimuksen muuttamisesta on erittäin tärkeä, sillä se osoittaa, miten määrätietoisesti pyrimme puolustamaan yhteistä rahaa ja varmistamaan rahoitusvakauden huolimatta eräissä jäsenvaltioissa ilmenneistä talouden epätasapainotiloista, jotka on saatava korjattua. Euroopan vakausmekanismi on olennainen perussopimuksia täydentävä työkalu, totesi puheenjohtaja Barroso.

Eurooppa-neuvosto ehdottaa, että SEUT-sopimuksen 136 artiklaan lisätään uusi 3 kohta seuraavasti:

3. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot.”

Komissio tähdentää lausunnossaan, että ehdotettu perussopimuksen muutos ei lisää eikä vähennä unionin toimivaltaa. Se olisi nähtävä osana komission lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää ja julkisen talouden valvontaa euroalueen jäsenvaltioissa. Komissio hioo vakausmekanismin yksityiskohtia tiiviissä yhteistyössä euroalueen valtiovarainministerien kanssa.

Tausta

Belgian hallitus toimitti Eurooppa-neuvostolle 16. joulukuuta 2010 ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi, jolla SEUT-sopimuksen 136 artiklaa tarkistettaisiin siten, että jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa pysyvän vakausmekanismin.

Eurooppa-neuvosto päätti 20. joulukuuta 2010 kuulla ehdotuksesta Euroopan komissiota Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Koska kansalliset hyväksymismenettelyt olisi voitava aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta vakausmekanismi voidaan ottaa käyttöön ennen nykyisen väliaikaisen mekanismin voimassaolon päättymistä, Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään lausuntonsa maaliskuuhun 2011 mennessä, niin että Eurooppa-neuvosto voi päättää asiasta 24. ja 25. maaliskuuta 2011 pidettävässä kokouksessaan.

Komission tänään hyväksymä lausunto on tuon pyynnön mukainen.

Komissio on esittänyt lausuntonsa asiakirjassa COMM(2011) 70.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar