Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija postavlja pobratenje mest, spomin na evropsko zgodovino in razpravo civilne družbe o Evropi v središče novega programa „Evropa za državljane“

Bruselj, 14. decembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela predlog novega programa „Evropa za državljane“, katerega cilj je, da se povečata ozaveščenost državljanov in njihovo razumevanje Evropske unije. Program, ki bo trajal od leta 2014 do leta 2020 in ima proračun v vrednosti 229 milijonov evrov, bo podpiral dejavnosti za povečanje ozaveščenosti državljanov in njihovega razumevanja EU, njenih vrednot in zgodovine, kot sta spomin na preteklost Evrope ter pobratenje mest. Prav tako bo pripomogel, da bodo ljudje bolj sodelovali v državljanskih in demokratičnih dejavnostih z razpravami in pogovori o področjih, ki so povezana z EU.

„Zaradi finančne krize je Evropa bolj kot kdajkoli prej pomembna za vsakdanje življenje državljanov in za javno razpravo. Zato je zdaj pomembneje kot kdajkoli, da se podprejo projekti, ki omogočajo državljanom in širši civilni družbi sodelovanje v zadevah EU,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Program ,Evropa za državljane‘ ima majhen proračun, vendar lahko pomaga na tisoče malim projektom, zlasti na lokalni in regionalni ravni, ki so zelo pomembni za organizacije civilne družbe, ki sodelujejo v nadnacionalnih projektih in čezmejnem dialogu. Novi program bi moral spodbuditi razpravo civilne družbe o EU, pa tudi konkretne projekte, ki so ljudem blizu, kot je pobratenje mest.“

Sedanji program „Evropa za državljane“ (2007–2013) že zagotavlja pravni okvir za podporo številnim dejavnostim in organizacijam, ki spodbujajo evropsko državljanstvo. V okviru pomoči državljanom, da bi postali bolj ozaveščeni glede različnih vidikov evropskega državljanstva, bo novi program „Evropa za državljane“ podprl možganske truste, skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe. Poleg tega bo pripomogel k boljšemu razumevanju EU, njene zgodovine in vrednot, ter večjemu poznavanju učinka politik EU na njihovo vsakdanje življenje. V delu programa, namenjenem spominu na preteklost, državljani sodelujejo pri razmisleku o zgodovini evropske integracije, njeni identiteti in njenih ciljih.

Novi program bo dopolnil poročilo o državljanstvu Komisije iz leta 2010 (glej IP/10/1390) in njen predlog za določitev leta 2013 za evropsko leto državljanov

(IP/11/959).

Ozadje

Komisija je junija 2011 sprejela večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (glej gradivo za novinarje). Zdaj ga končuje z novimi posebnimi programi za naslednje finančno obdobje.

Obstoječi program „Evropa za državljane“ (2007–2013) se bo končal 31. decembra 2013. Državljanom omogoča, da prispevajo k večji povezanosti Evrope, da razvijajo evropsko identiteto ter krepijo občutek pripadnosti EU, spodbujajo toleranco in medsebojno razumevanje. Do zdaj je s skromnim proračunom v vrednosti 215 milijonov EUR z donacijami za projekte in operativno podporo podprl več kot 9 000 projektov na leto. Na leto doseže več kot milijon evropskih državljanov s projekti, ki se odvijajo na lokalni, regionalni in evropski ravni.

Zaradi programa „Evropa za državljane“ lahko organizacije civilne družbe razvijejo svoje zmogljivosti in mobilizirajo državljane na lokalni ravni, da razpravljajo o področjih, ki v evropskem okviru vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, kot so ekonomija, delovna mesta ali okolje. Prav tako lahko sodelujejo v nadnacionalnih partnerstvih, v okviru katerih se izmenjujejo dobre prakse ter ki povečujejo sodelovanje z evropskimi institucijami.

Pobratenje mest je dober primer, kako se državljani učijo drug od drugega, medsebojno spoštujejo ter skupaj razvijajo lokalne projekte.

Dodatne informacije

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar