Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană aduce înfrățirea orașelor, rememorarea istoriei Europei și dezbaterile societății civile pe tema Europei în centrul noului program „Europa pentru cetățeni”

Bruxelles, 14 decembrie 2011 – Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru noul program „Europa pentru cetățeni”, care vizează creșterea gradului de conștientizare și de înțelegere a Uniunii Europene de către cetățenii acesteia. Urmând a se desfășura între 2014 și 2020 și dispunând de un buget de 229 de milioane EUR, programul va sprijini o serie de activități, cum ar fi rememorarea trecutului Europei și organizarea de parteneriate între orașe (înfrățirea orașelor), pentru ca cetățenii să poată cunoaște și înțelege mai bine Uniunea Europeană, valorile și istoria acesteia. De asemenea, programul va ajuta cetățenii să se angajeze mai intens în activități civice și democratice, prin organizarea de dezbateri și discuții pe teme legate de UE.

„În urma crizei financiare, Europa a devenit o temă mai importantă decât oricând pentru viața de zi cu zi a cetățenilor și pentru dezbaterile publice. În consecință, este mai important decât oricând să fie sprijinite proiectele care permit cetățenilor și societății civile în general să se implice în activitățile UE”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Deși dispune de un buget restrâns, programul «Europa pentru cetățeni» poate sprijini mii de proiecte de mică anvergură, desfășurate în special la nivel local și regional, și deosebit de importante pentru organizațiile societății civile angajate în proiecte transnaționale și în dialogul transfrontalier. Se dorește ca noul program să stimuleze dezbaterile societății civile pe teme legate de UE, precum și proiecte concrete care au loc aproape de cetățeni, cum ar fi înfrățirea orașelor.”

Actualul program „Europa pentru cetățeni” 2007-2013 asigură deja un cadru juridic pentru susținerea unei game vaste de activități și de organizații menite să promoveze cetățenia europeană. Pentru ca cetățenii să fie informați cu privire la diferitele aspecte ale cetățeniei europene, noul program „Europa pentru cetățeni” va sprijini grupurile de reflecție, grupurile de inițiativă cetățenească și alte organizații ale societății civile. În plus, programul va promova o mai bună înțelegere a UE, a istoriei și a valorilor sale, precum și cunoașterea impactului pe care politicile UE îl au asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. În partea programului consacrată rememorării, cetățenii se angajează într-un proces de reflecție privind istoria integrării europene, identitatea și obiectivele acesteia.

Noul program va veni în completarea Raportului Comisiei privind cetățenia UE din 2010 (a se vedea IP/10/1390) și a propunerii ca anul 2013 să fie declarat „Anul european al cetățenilor” (IP/11/959).

Context

În iunie 2011, Comisia a adoptat cadrul financiar multianual pentru perioada 2014­2020 (a se vedea dosarul de presă). Comisia se ocupă în prezent de completarea acestui cadru cu noi programe specifice pentru următoarea perioadă financiară.

Actualul program „Europa pentru cetățeni” (2007-2013) se încheie la 31 decembrie 2013. Prin intermediul acestui program, cetățenii au ocazia de a contribui la construirea unei Europe mai unite, de a dezvolta o identitate europeană, de a favoriza un sentiment de apartenență la UE și de a consolida toleranța și înțelegerea reciprocă. Cu un buget modest de 215 milioane de euro, programul a sprijinit până în prezent peste 9 000 de proiecte, acestea beneficiind de granturi și asistență operațională. Prin miile de proiecte lansate la nivel local, regional și european, programul ajunge la peste un milion de europeni pe an.

Datorită programului „Europa pentru cetățeni”, organizațiile societății civile își pot dezvolta capacitatea și pot mobiliza cetățenii la nivel local pentru a dezbate, într-un context european, aspecte care au un impact asupra vieții lor cotidiene, cum ar fi economia, locurile de muncă și mediul. De asemenea, acestea se pot angaja în parteneriate transnaționale care să conducă la schimburi de bune practici și la consolidarea cooperării cu instituțiile europene.

Înfrățirea orașelor este un bun exemplu al modului în care cetățenii învață unii de la alții, se respectă unii pe alții și dezvoltă împreună proiecte locale.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar