Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujojoje Europos Komisijos programoje „Europa piliečiams“ daugiausia dėmesio bus skiriama miestų giminiavimuisi, istorinei Europos atminčiai ir pilietinės visuomenės diskusijai apie Europą

Briuselis, 2011 m. gruodžio 14 d. Šiandien Europos Komisija priėmė naujos programos „Europa piliečiams“ pasiūlymą. Šios programos tikslas – gerinti piliečių žinias apie Europos Sąjungą. Pagal šią 2014–2020 m. laikotarpio programą, kuriai skirta 229 mln. eurų, bus remiamos priemonės, skirtos gerinti piliečių žinioms apie Europos Sąjungą, jos vertybes, istoriją, kaip antai istorinės Europos atminties ar miestų partnerystės (miestų giminiavimosi) projektai. Be to, bus rengiami debatai ir diskusijos, skirtos įvairiems su ES susijusiems klausimams – taip žmonės bus skatinami aktyviau dalyvauti pilietiniame ir demokratiniame gyvenime.

„Išgyvenant finansų krizę, Europa kasdieniame piliečių gyvenime ir viešosiose diskusijose tapo kaip niekad svarbi. Todėl dabar ypač svarbu remti projektus, kurie suteikia galimybę piliečiams ir visai pilietinei visuomenei dalyvauti ES reikaluose, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Programos „Europa piliečiams“ biudžetas nedidelis, bet šiomis lėšomis galima paremti tūkstančius mažų vietinių ir regioninių projektų, kurie be galo reikšmingi pilietinės visuomenės organizacijoms, vykdančioms tarptautinius projektus ir palaikančioms valstybių dialogą. Naujoji programa turėtų pagyvinti pilietinės visuomenės diskusiją apie ES, taip pat paskatinti vykdyti konkrečius piliečiams aktualius projektus, pavyzdžiui, miestų giminiavimąsi.“

Jau dabar vykdoma 2007–2013 m. programa „Europos piliečiams“ suteikia teisinį pagrindą remti įvairiausią veiklą ir organizacijas, kurių tikslas – stiprinti Europos pilietiškumą. Kad žmonės geriau suvoktų įvairius Europos pilietybės aspektus, pagal naująją programą „Europa piliečiams“ bus remiami ekspertų analitiniai centrai (angl. think tanks), piliečių grupės ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos. Be to, ši programa skatins geriau suprasti ES, jos istoriją ir vertybes, taip pat suvokti, kaip ES politika veikia kasdienį jų gyvenimą. Įgyvendinant istorinei atminčiai skirtą programos dėmenį, piliečiai bus skatinami domėtis Europos integracijos istorija, ES tapatybe ir tikslais.

Naujoji programa pridedama prie 2010 m. Komisijos Pilietybės ataskaitos (žr. IP/10/1390) ir pasiūlymo 2013 metus paskelbti Europos piliečių metais (IP/11/959).

Pagrindiniai faktai

2011 m. birželio mėn. Komisija priėmė 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (žr. medžiagą spaudai). Komisija papildo šią finansinę programą, numatydama konkrečias naujas kito finansinio laikotarpio programas.

Dabartinė 2007–2013 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ baigsis 2013 m. gruodžio 31 d. Jos tikslas – suteikti piliečiams galimybę dalyvauti kuriant vieningesnę Europą, ugdyti Europos tapatybės ir bendros atsakomybės už ES jausmą, taip pat stiprinti toleranciją ir tarpusavio supratimą. Nors programai skirtas palyginti nedidelis 215 mln. eurų biudžetas, šiomis lėšomis, skiriant dotacijas projektams ir finansuojant organizacijų veiklą, kasmet paremiama daugiau kaip 9 000 projektų. Tūkstančiuose vietinų, regioninų ir Europos projektų kasmet sudalyvauja daugiau kaip milijonas Europos piliečių.

Pasinaudodamos programa „Europa piliečiams“, pilietinės visuomenės organizacijos gali didinti savo pajėgumus ir skatinti vietos piliečius aptarti jiems rūpimus klausimus – ekonomikos, užimtumo ar aplinkos – Europos požiūriu. Be to, jos gali vykdyti tarptautinės partnerystės projektus, suteikiančius galimybę dalytis geriausia patirtimi ir aktyviau bendradarbiauti su Europos institucijomis.

Miestų giminiavimosi projektai – puikus pavyzdys, kaip piliečiai gali mokytis vieni iš kitų, gerbti vieni kitus ir kurti bendrus vietinius projektus.

Daugiau informacijos

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar