Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság a testvérvárosi kapcsolatok előmozdítását, az európai történelemről való megemlékezést és a civil társadalom Európáról folytatott vitáját helyezi az „Európa a polgárokért” elnevezésű új programja középpontjába

Brüsszel, 2011. december 14. – A mai napon az Európai Bizottság javaslatot fogadott el az „Európa a polgárokért” elnevezésű új programról, amelynek célja a polgárok tudatosságának és Európai Unióval kapcsolatos ismereteinek növelése. A 2014–2020 közötti időszakot felölelő és mintegy 229 millió eurós költségvetéssel rendelkező program azon tevékenységekhez nyújt támogatást, amelyek a polgárok tudatosságának fokozására, illetve az európai uniós szakpolitikákkal, az európai értékekkel és történelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítésére irányulnak, az Európa múltjáról szóló megemlékezést és a városok közötti partnerségeket (testvérvárosi kapcsolatok) is ideértve. Ezenkívül lehetőséget nyújt a polgároknak arra, hogy jobban belekapcsolódjanak a civil és demokratikus tevékenységekbe az EU-val kapcsolatos kérdésekről indított vitákon és beszélgetéseken keresztül.

„A jelenlegi pénzügyi válság miatt Európa fontosabb a polgáraink mindennapi élete szempontjából, mint valaha, és nagyobb jelentősége van a nyilvános vitáknak is. Ezért sohasem volt még ennyire fontos, hogy támogassuk az olyan projekteket, amelyek révén a polgárok és a tágabb értelemben vett civil társadalom bekapcsolódhatnak az európai ügyekbe” – nyilatkozta Vivane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Alacsony költségvetése ellenére az „Európa a polgárokért” program több ezer olyan kisebb – helyi vagy regionális szintű – projekthez képes segítséget nyújtani, amely a transznacionális projektek és a határokon átnyúló párbeszédek iránt elkötelezett civil társadalmi szervezetek szempontjából különösen jelentősek. Az új program nagyobb lendületet ad majd az uniós kérdésekről a civil társadalom bevonásával folytatott vitáknak, valamint a polgárok közelében megvalósuló konkrét projekteknek, köztük a testvérvárosi kapcsolatoknak.

Már a 2007–2013 közötti időszakra érvényes jelenlegi „Európa a polgárokért” program is hatékony jogi keretet biztosít az európai polgárság előmozdítására irányuló tevékenységek és szervezetek széles körű támogatásához. Az európaiak uniós polgársággal kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében az új „Európa a polgárokért” program támogatást nyújt az agytrösztöknek, az állampolgári csoportoknak és egyéb civil társadalmi szervezeteknek. Előmozdítja továbbá az EU működésének, történelmének és értékeinek, valamint az uniós szakpolitikák mindennapi életre gyakorolt hatásának a jobb megértését. A program megemlékezéssel kapcsolatos része jegyében a polgárok eszmecserét folytatnak az európai integráció történetéről, valamint az EU identitásáról és céljairól.

Az új program kiegészíti a Bizottság 2010. évi állampolgári jelentését (lásd IP/10/1390) és arra irányuló javaslatát, hogy 2013-at nyilvánítsák a polgárok európai évének (IP/11/959).

Előzmények

A Bizottság 2011 júniusában fogadta el a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet (lásd sajtócsomag), és most e keretet a következő pénzügyi időszakra vonatkozó új konkrét programokkal egészíti ki.

A jelenlegi „Európa a polgárokért” program 2013. december 31-én lezárul. E program lehetőséget biztosít a polgároknak arra, hogy részt vehessenek Európa egységesebbé tételében, fejleszthessék az európai identitást, erősödjék bennük az Európához tartozás érzése, illetve fokozódjék az egymás iránti tolerancia és a kölcsönös megértés. A program a rendelkezésére álló szerény, 215 millió eurós költségvetésből eddig évente több mint 9000 projekt megvalósulását segítette elő projekttámogatás és működési támogatás formájában. Ez minden évben több mint 1 millió európait érint a helyi, regionális és európai szinten elindított több ezer projekt révén.

Az „Európa a polgárokért” programnak köszönhetően a civil társadalmi szervezetek fejleszthetik kapacitásukat, és helyi szinten mozgósíthatják a polgárokat az életüket európai összefüggésben érintő kérdésekről – köztük a gazdaságról, a foglakoztatásról vagy a környezetvédelemről – folytatott vitákban való részvételre. Ezenfelül olyan transznacionális partnerségeket alakíthatnak ki, amelyek eredményeképpen sor kerülhet a bevált módszerek megosztására és fokozódhat az együttműködés az európai intézményekkel.

A testvérvárosi kapcsolatok jól példázzák azt, hogy a polgárok miként tanulhatnak egymástól, illetve fejleszthetnek ki közös helyi projekteket egymás tiszteletben tartása mellett.

További információk

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar