Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen sætter fokus på venskabsbyer, europæisk historie og civilsamfundsdebatten om Europa i det nye program "Europa for Borgerne"

Bruxelles, den 14. december 2011 - Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til et nyt program "Europa for Borgerne", som skal øge borgernes kendskab til Den Europæiske Union. Programmet, som løber fra 2014-2020 og har et budget på 229 mio. EUR, yder støtte til aktiviteter, der øger kendskabet til EU og EU's værdier og historie, såsom at mindes Europas fortid og skabe partnerskaber mellem byer (venskabsbyer). Det skal også gøre folk mere interesserede i samfundsaktiviteter og i den demokratiske proces ved hjælp af debatter og diskussioner om EU-relaterede emner.

"Den økonomiske krise har betydet, at Europa mere end nogensinde har betydning for borgernes hverdag og for den offentlige debat. Det er derfor vigtigt at støtte projekter, som giver borgere og civilsamfundet i bred forstand mulighed for at blive inddraget i EU-spørgsmål", sagde Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Programmet "Europa for Borgerne" har kun et lille budget, men det kan hjælpe tusindvis af små projekter, navnlig på lokalt og regionalt plan, som er meget relevante for civilsamfundsorganisationer, der deltager i tværnationale projekter og i en dialog på tværs af grænser. Det nye program skal fremme civilsamfundsdebatten om EU og konkrete projekter, som gennemføres tæt på borgerne, såsom venskabsbyer."

Det eksisterende program "Europa for Borgerne" for 2007-2013 giver allerede et retsgrundlag for at støtte en række foranstaltninger og organisationer, som fremmer unionsborgerskabet. Det nye program "Europa for Borgerne" vil for at øge kendskabet til de forskellige aspekter af unionsborgerskabet støtte tænketanke, borgergrupper og andre civilsamfundsorganisationer. Det vil også fremme en større forståelse af EU, EU's historie og EU's værdier og større kendskab til den effekt, EU-politik har på den enkelte borgers hverdag. I den del af programmet, som vedrører historie, vil borgerne deltage i drøftelser om den europæiske integrations historie samt EU's identitet og mål.

Det nye program supplerer Kommissionens rapport om unionsborgerskabet 2010 (se IP/10/1390) og dens forslag om at udnævne 2013 til "Borgernes Europaår" (IP/11/959).

Baggrund

I juni 2011 vedtog Kommissionen den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (se pakken af pressemeddelelser). Kommissionen supplerer nu denne ramme med nye særprogrammer for den næste finansielle periode.

Det nuværende program "Europa for Borgerne" (2008-2013) udløber den 31. december 2013. Det giver borgerne mulighed for at bidrage til at gøre Europa mere forenet, udvikle en europæisk identitet, fremme et engagement i EU og skabe større tolerance og gensidig forståelse. Programmet har indtil videre med et beskedent budget på 215 mio. EUR ydet støtte til over 9 000 projekter om året gennem projekttilskud og driftsstøtte. Progammet når ud til mere end 1 million unionsborgere om året gennem tusinder af projekter, som sættes i værk på lokalt, regionalt eller europæisk niveau.

Takket være programmet "Europa for Borgerne" kan civilsamfundsorganisationer udvikle deres kapacitet og mobilisere borgere på lokalt niveau til at drøfte spørgsmål, som har betydning for deres dagligdag - såsom økonomi, beskæftigelse eller miljø – set i et europæisk perspektiv. De kan også skabe tværnationale partnerskaber, som fører til udveksling af bedste praksis og øget samarbejde med de europæiske institutioner.

Venskabsbyer er et godt eksempel på, hvordan borgere kan lære af hinanden, udvise respekt for hinanden og i fællesskab udvikle lokale projekter.

Yderligere oplysninger

Webstedet for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar