Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise zaměřila nový program „Evropa pro občany“ na twinning, připomínání evropské minulosti a diskusi občanské společnosti o Evropě

Brusel 14. prosince 2011 – Evropská komise dnes přijala návrh nového programu „Evropa pro občany“, který by měl zvýšit povědomí občanů o Evropské unii a přispět k jejímu lepšímu chápání. Program s rozpočtem 229 milionů EUR bude probíhat od roku 2014 do roku 2020. Bude přispívat na akce, které zvyšují informovanost občanů o EU a pomáhají jim lépe pochopit její hodnoty a historii, tedy například na připomínkové akce se vztahem k dějinám Evropy nebo na partnerství mezi městy (town-twinning). Program rovněž občanům umožní více se zapojit do občanského a demokratického života prostřednictvím debat a diskusí o tématech souvisejících s EU.

Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, uvedla: „Finanční krize bezprecedentním způsobem zvýšila význam Evropy pro každodenní život občanů i pro veřejnou diskusi. Je proto víc než kdy předtím nutné podporovat projekty, které občanům a celé občanské společnosti umožňují zapojit se do záležitostí EU. Přestože rozpočet programu „Evropa pro občany“ není vysoký, lze z něj přispět na tisíce drobných místních a regionálních projektů, které mají velký význam pro organizace občanské společnosti zapojené do nadnárodních projektů a přeshraničního dialogu. Nový program by měl stimulovat diskusi občanské společnosti o EU i konkrétní projekty probíhající v blízkosti občanů, například partnerství měst."

Současný program „Evropa pro občany“ na období 2007–2013 již vytváří právní rámec na podporu široké řady akcí a organizací zaměřených na evropské občanství. V rámci zvyšování povědomí občanů o různých aspektech evropského občanství bude nový program „Evropa pro občany“ přispívat k činnosti think-tanků, skupin občanů a dalších organizací občanské společnosti. Bude rovněž podporovat lepší porozumění EU, její historii a hodnotám a dopadu politik EU na každodenní život. Část programu věnovaná připomínkovým akcím směřuje občany k úvahám o historii evropské integrace, o evropské identitě a cílech Evropské unie.

Nový program naváže na zprávu Komise z roku 2010 o občanství (viz IP/10/1390) a na návrh učinit rok 2013 „Evropským rokem občanů“ (IP/11/959).

Souvislosti

Komise v červnu 2011 přijala víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (viz balíček tiskových zpráv). V současné době tento rámec doplňuje o nové konkrétní programy na toto finanční období.

Probíhající program „Evropa pro občany“ (2007–2013) skončí 31. prosince 2013. Jedná se o program, který občanům poskytuje příležitost podílet se na vytváření jednotnější Evropy, rozvoji evropské identity, posilování pocitu přisvojení si EU a zvyšování tolerance a vzájemného pochopení. K dnešnímu dni se svým skromným rozpočtem 215 milionů EUR podporuje více než 9 000 projektů ročně granty na konkrétní projekty nebo na provoz. Každý rok díky tisícům projektů uskutečněným na místní, regionální a evropské úrovni ovlivnil život více než 1 milionu občanů EU.

Díky programu „Evropa pro občany“ mohou organizace občanské společnosti rozvíjet svou kapacitu a motivovat občany k tomu, aby na místní úrovni hovořili o tématech, která mají dopad na jejich každodenní život, například hospodářství, pracovních místech nebo životním prostředí, v evropském kontextu. Mohou se také zapojovat do přeshraničních partnerství, která vedou k výměně osvědčených postupů a zvyšují spolupráci s evropskými institucemi.

Partnerství měst je dobrým příkladem akce, při níž se občané mohou vzájemně učit a respektovat a společně rozvíjet místní projekty.

Další informace

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar