Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Dienvidsudāna – ES pasludina atbalstu lauksaimniecībai un uzturdrošībai par prioritāti

Briselē 2011. gada 14. decembrī – Starptautiskās iesaistīšanās konferences par Dienvidsudānu priekšvakarā Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja, ka Eiropas Komisijas atbalsts turpmāk būs vairāk vērsts uz lauksaimniecību un uzturdrošību (konference norisināsies 14.-15. decembrī Vašingtonā). Lauku infrastruktūras attīstībai tiks piešķirti 80 miljoni eiro, kas palīdzēs uzlabot ražīgumu, nodrošinot vieglāku piekļuvi pakalpojumiem un zemei un uzlabojot ūdens apsaimniekošanu tā ilgspējīgai izmantošanai. Jaunas darba vietas un lauksaimniecības nozares izaugsme veicinās Dienvidsudānas no naftas atkarīgās ekonomikas tik ļoti nepieciešamo dažādošanos. Sagaidāms, ka dažas dalībvalstis paziņos par atbalstu palīgnozarēs.

Komisārs Piebalgs teica: "Starptautiskajai sabiedrībai šodien ir jāizveido vispusīgs plāns, kā atbalstīt Dievidsudānas ilgtspējīgu attīstību. Novembrī es apmeklēju šo valsti, lai apliecinātu, ka Eiropas Komisija piedalīsies un rīkosies nozarēs, kurās tās rīcībai ir liela ietekme un reāla pievienotā vērtība. Jaunais līdzekļu piešķīrums ir pierādījums, ka ES ir apņēmusies ilgtermiņā atbalstīt Dienvidsudānas izaugsmi pēc tās neatkarības iegūšanas 2011. gada jūlijā. Šis atbalsts būs pirmais pārbaudījums tam, kā mēs varam nodrošināt, ka ES efektīvāk un saskaņotāk reaģē uz Dienvidsudānas problēmām un vajadzībām."

Šā gada maijā ES piekrita piešķirt Dienvidsudānai 200 miljonu eiro, pievēršoties vairākiem konkrētiem prioritārajiem sektoriem: lauksaimniecības attīstībai, veselībai, izglītībai un tiesiskumam. No šiem līdzekļiem 80 miljoni eiro tiks piešķirti lauku attīstībai/uzturdrošības nozarei. Tas nozīmē, ka kopš 2010. gada ES šajās nozarēs kopumā ir ieguldījusi vairāk nekā 120 miljonus eiro, bet kopš 2005. gada, kad tika parakstīts Vispārējais miera nolīgums starp Sudānu un Dienvidsudānu, ieguldījums sasniedz 200 miljonus eiro. ES atbalsts Dienvidsudānai ir saskaņā ar Dievidsudānas attīstības plānu 2011. - 2013. gadam un Dienvidsudānas atbalsta stratēģiju.

Priekšvēsture

Paziņojums izskanēs šodien Vašingtonā Starptautiskās iesaistīšanās konferences par Dienvidsudānu laikā; ES piedalās konferences sponsorēšanā. 2011.gada maija līdzekļu piešķīrums 200 miljonu eiro apmērā ir Eiropas Komisijas daļa kopīgās plānošanas pasākumos, kas šā gada laikā tiek veikti kopā ar dalībvalstīm. Konference Vašingtonā sniegs Dienvidsudānas valdībai iespēju iepazīstināt ar tās attīstības vīziju un apspriest ieguldījumu varbūtību ar starptautiskajiem partneriem.

Komisārs Piebalgs apmeklēja Dienvidsudānu 2011. gada novembrī. Tā bija pirmā oficiālā Eiropas komisāra vizīte šajā valstī, kopš tā ieguva neatkarību no Sudānas 2011. gada jūlijā, un viņa otrā vizīte kopš pagājušā gada janvārī notikušā referenduma. Apmeklējums bija nozīmīga iespēja apspriest ES koordinēto pieeju ar Dievidsudānas prezidentu Salva Kiir Mayarditt un citiem valdības un līdzekļu devēju starptautiskās kopienas pārstāvjiem.

Papildinformācija

MEMO/11/908 – EU development cooperation with South Sudan

EuropeAid – Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktinformācija :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar