Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pravica do poštenega sojenja: Evropski parlament izglasoval, da morajo osumljenci v kazenskem postopku prejeti „obvestilo o pravicah“

Bruselj, 13. decembra 2011 – Evropski parlament je danes izglasoval, da morajo vsi osumljenci v kazenskem postopku prejeti obvestilo o pravicah, v katerem bodo navedene njihove osnovne pravice v kazenskem postopku. Evropska komisija je ukrep predlagala julija 2010 (IP/10/989) v okviru prizadevanj, da se ljudem po vsej EU zagotovi pravico do poštenega sojenja. To je drugi iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih postopkih. Ukrep je del prizadevanj Komisije, da okrepi pravice do poštenega sojenja v vsej EU in izboljša medsebojno zaupanje pravosodnih organov. Zdaj ko je ukrep podprl Parlament, ga morajo zato, da bo postal del zakonodaje, dokončno potrditi še ministri na Evropskem svetu.

Komisarka EU za pravosodje, Viviane Reding, je izid glasovanja pozdravila: Današnje glasovanje pomeni prelomnico za delo Evropske komisije na področju kazenskega prava. Zahvaljujem se Parlamentu za podporo, predvsem pa Birgit Sippel za delo, ki ga je opravila kot poročevalka. EU si zelo prizadeva okrepiti pravice posameznikov v kazenskih postopkih in hkrati izboljšati medsebojno zaupanje v območju svobode, varnosti in pravice.

Nova zakonodaja bo zagotovila, da vsak, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja, prejme ustrezne informacije o svojih osnovnih pravicah v kazenskem postopku. Mednje spadajo pravica do odvetnika, do obveščenosti o obtožbi, do tolmačenja in prevajanja za tiste, ki ne razumejo jezika postopka, pravica do molka in pravica, da je osumljenec pred sodišče priveden kmalu po odvzemu prostosti.

Zakonodaja uvaja pet novosti:

  • osumljenci bodo seznanjeni z svojimi pravicami po odvzemu prostosti;

  • prejeli bodo pisno obvestilo o pravicah, ki bo navajalo njihove pravice;

  • obvestilo o pravicah bo napisano v preprostem in ne v pravnem jeziku;

  • osumljenec bo obvestilo prejel v jeziku, ki ga razume;

  • v obvestilu bodo praktični podatki o pravicah.

Zakonodaja bo vsebovala tudi novosti, ki so namenjene izboljšanju uporabe evropskega naloga za prijetje. Zlasti bo določala, da vsaka oseba, ki ji je bila odvzeta prostost in je bil zanjo razpisan evropski nalog za prijetje, čim prej dobi ustrezno obvestilo o pravicah (IP/11454).

Države članice so od Komisije dobile vzorec obvestila, ki bo preveden v vseh 23 uradnih jezikov EU.

Ozadje

Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku spada poleg pravice do prevajanja in tolmačenja v sklop ukrepov v zvezi z načelom poštenega sojenja, ki so namenjeni izboljšanju zaupanja v enotno pravosodno območje EU.

Evropski parlament in Svet sta oktobra 2010 potrdila prvi predlog, ki je osumljencem zagotovil pravico do prevajanja in tolmačenja (IP/10/1305 in MEMO/10/351).

Junija 2011 je Komisija predlagala tretji ukrep za zagotavljanje dostopa do odvetnika in stika s sorodniki (IP/11/689). O tem predlogu trenutno razpravljata Evropski parlament in Svet.

V EU se vsako leto začne več kot 8 milijonov kazenskih postopkov. Trenutno se verjetnost, da bodo državljani, ki se jim odvzame prostost in so obtoženi kaznivega dejanja, ustrezno obveščeni o svojih pravicah v različnih državah EU razlikuje. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa se pisne informacije izročijo samo na zahtevo.

V skladu s členom 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in za boljše vzajemno priznavanje sodnih odločb ter boljše policijsko in pravosodno sodelovanje v čezmejnih kazenskih zadevah lahko EU sprejme ukrepe za krepitev pravic državljanov EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe določata člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člen 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropska komisija – pravice osumljencev in obtožencev:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar