Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Dreptul la un proces echitabil: în urma votului din Parlamentul European, persoanele suspectate vor primi o „comunicare scrisă privind drepturile”

Bruxelles, 13 decembrie 2011 – În urma unui vot exprimat astăzi în Parlamentul European, persoanele suspectate în Uniunea Europeană vor primi în curând o „comunicare scrisă privind drepturile”, care va enumera drepturile fundamentale ale acestor persoane în cadrul procedurilor penale. Comisia Europeană a propus această măsură în iulie 2010 (IP/10/989), ca parte a eforturilor sale de a asigura cetățenilor dreptul la un proces echitabil peste tot în UE. Aceasta este a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde UE comune în cazurile penale. Măsura face parte din eforturile Comisiei de a consolida dreptul la un proces echitabil în întreaga UE și de a îmbunătăți încrederea reciprocă între autoritățile judiciare. După aprobarea dată de Parlament, măsura este în prezent transmisă miniștrilor spre adoptarea finală în cadrul Consiliului, în următoarele săptămâni, înainte de a deveni act normativ.

Salutând votul, doamna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a declarat: „Votul de astăzi reprezintă un punct de reper pentru activitatea Comisiei Europene în materie de drept penal. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat, și în special lui Birgit Sippel pentru activitatea sa în calitate de raportor. UE ia măsuri ferme pentru a consolida drepturile persoanelor în cadrul procedurilor penale și în același timp pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă în spațiul de libertate, securitate și justiție.”

Noul act normativ va garanta faptul că orice persoană suspectată de o infracțiune primește informații corespunzătoare privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurii penale. Acestea sunt dreptul la un avocat, dreptul de a fi informată cu privire la capetele acuzării, dreptul la servicii de interpretare și traducere pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, dreptul de a păstra tăcerea și dreptul persoanei de a fi adusă cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare.

În special, actul normativ include cinci inovații:

  • persoanele suspectate vor fi informate cu privire la drepturile lor după arestare;

  • acestea vor fi prezentate sub forma unei „comunicări scrise privind drepturile” în care vor fi precizate în mod clar și în scris drepturile de care beneficiază;

  • comunicarea scrisă privind drepturile va fi ușor de înțeles, fără a se folosi un jargon juridic;

  • va fi pusă la dispoziție într-o limbă pe care persoana suspectată o înțelege;

  • va conține detalii practice privind drepturile persoanei.

Acest act normativ va conține, de asemenea, inovații importante menite să consolideze aplicarea mandatului european de arestare, în special garantând că orice persoană care este arestată și face obiectul unui mandat european de arestare primește cu promptitudine o „comunicare scrisă privind drepturile" corespunzătoare (IP/11454).

Comisia a furnizat statelor membre un model de comunicare ce va fi tradus în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE.

Context

În completarea dreptului la traducere și interpretare, dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de măsuri privind dreptul la un proces echitabil care vizează consolidarea încrederii în spațiul de justiție unic al UE.

În octombrie 2010, Parlamentului European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit suspecților dreptul la servicii de traducere și interpretare, (IP/10/1305 și MEMO/10/351).

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de garantare a accesului la un avocat și a dreptului de a comunica cu rudele (IP/11/689). În prezent propunerea este în discuție în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în UE. În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți, variază pe teritoriul UE. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În temeiul articolului 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în scopul de a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și de a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu caracter transfrontalier, UE poate adopta măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Respectarea dreptului la un proces echitabil și la apărare este prevăzută la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Comisia Europeană – drepturilor persoanelor suspectate și învinuite:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Contacts:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar